NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERDs höstkonferens 23 september 2022

SVERD Online Höstkonferens med tema ”The Ecology of learning, A new social contract” den 23 sep. 2022
Se program och post på SVERD Nytt

Se presentationerna här

Josep  M. Duart.  Professor, at Universitat Oberta de Catalunya, Spain, President EDEN Digital Learning Europe

Andrea Lapegna, Deputy Director Lifelong Learning Platform – European Civil Society for Education, LLLP x SADE – Google Presentationer

Ebba Ossiannilsson, Prof Dr v ordf SVERD, Regeringsuppdrag, Utbildningsutbud för livslångt lärande, Regeringsuppdrag Utbildningsutbud för livslångt lärande_SVERD23sept 2022.

Cecilia Bjursell, Professor pedagogik/lärande, ENCELL, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping, Livslångt lärande, https://www.researchgate.net/publication/359479225_LIFELONG_LEARNING_THROUGH_CONTEXT_COLLAPSE_HIGHER_EDUCATION_TEACHERS’_NARRATIVES_ABOUT_ONLINE_EDUCATION_DURING_THE_PANDEMIC

Jonas Öhlin projektledare för Regeringsuppdrag Digital Spetskompetens tillsammans med projektledarkollegan Josef Lannemyr på Tillväxtverket, Digital Spetskompetens,Digital Spetskompetens_UKÄ_Tillvaxtverket

Mikael Andersson projektledare Universitets och högskolerådet, UHR, Projektet högskolepedagogiskt lyft

Torunn Gjelsvik, Secretary General International Council for Open and Distance education ICDE och Ebba Ossiannilsson, Dr Professor, ICDE Global Advocacy Campaigne (GAC) Nordic Task Force och NORDFLEXON, ICDE Global Advocacy Campaign

Erik Stattin, Executive Officer Kungliga biblioteket KB, Digital Spetskompetens_UKÄ_Tillvaxtverket

Johanni Larjanko, Kommunikatör Bildningsalliansen Finland, NVL Digital Inkludering Sade_NVL Digital inkludering Johanni2022

Torbjörn Skarin tidigare ordförande REK, Riksorganisationen för e-kompetens, REK som förändringsagent inom digitalisering i tre decennier.

ppt 30_ar_som_förändringsagent_inom_digitalisering

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This