NY

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola. Och staten måste göra lärarkåren stark genom att sätta ramar så att dessa möten får kvalitet överallt i alla klassrum skriver debattör Per Kornhall på Sverige Lärares webbsida. Se utökat...

Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Livesändning Almedalen 27/6

  Se hela livesändningen NITUS arrangemang Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Almedalen 27/6 här: Video https://youtu.be/ZKQU_1tuWNA   ( tid 1:35) Moderator Lars-Uno Åkesson NITUS ordförande Beskrivning av samhällsfrågan: I nästan varje...

Webbsändning -Nya vägar till högre utbildning i hela landet – med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer 26/6 kl 15.15

Nya vägar till högre utbildning i hela landet - med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer Webbsändning kl 15.15 Nya Vägar , Almedalen, Visby https://almedalsveckanplay.info/71134 Tillgång till högskoleutbildad kompetens är en överlevnadsfråga för många...

Ny rapport – Kompetenslandskapet i Norra Sverige – presenterad av Akademi Norr 19/6 i Lycksele

Det arrangerades en välbesökt konferens i Lycksele den 19 juni med Akademi Norr om kompetensförsörjning i norra Sverige. De vanligaste orsakerna till svårigheter med rekrytering inkluderar en begränsad budget, brist på personal med rätt kompetens och hög konkurrens om...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om ”Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet” skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i Umeå.

SVERD i samarbete med NITUS arrangerades ett rundabordssamtal tisdag 18 juni kl. 15.10-16.20 i sal NAT D 270 på Umeå Universitet.

Se länk till rapporten här https://sverd.se/temp/sverdrapport_kjell_nyman_20240618.pdf

Se länk till Kjell Nymans ppt-presentation vid NU2024 seminariet i Umeå här Kjell Nyman Sverd rapport 20240618

Se presentationer från expertpanelen

Lars Uno Åkesson NITUS ordförande : Nitus NU2024 18 juni_Lars_Uno Akesson

Gunnar Karlsson Professor KTH: SVERD-Nitus NU2024_gunnar_karlsson KTH

Publik

Bild:  Kjell Nymans presentation av rapporten ”Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i hela landet” vid NU2024 högskolekonferensen i Umeå 18 juni-2024.

Rapporten kan laddas ner som pdf fil direkt från Sverds webbsida.www.sverd.se


Bild: Ulf Sandström SVERDs ordförande presenterade på NU2024 konferensen den 18 juni på Umeå Universitet Kjell Nymans rapport som möjliggjorts med ekonomiska medel från Universitets och högskolerådet (UHR) och projektet Högskolepedagogisk utveckling.  Se länk  hpu.uhr.se

UHR:s regeringsuppdrag att samordna ett högskolepedagogiskt lyft tog slut vid årsskiftet 2023/2024. I uppdraget ingick att stötta spridningen av information och goda exempel på hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och erfarenhetsutbytet mellan relevanta aktörer på nationell nivå. De digitala aktiviteterna och Resursbanken fortsätter under ledning av nätverken där SVERD är sammankallande. Dessutom startas ett fortbildningstorg för vidareutbildning inom högskole-pedagogik.

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This