NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

FOCUS GRUPP: SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

FOCUS GRUPP: SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens ”Futures of Education” den 18 september 2020 / Welcome to the Swedish Association for Distance Education (SADE) online autumn conference ”Futures of Education” on 18 September 2020. #LearningNeverStops #Learningtogether #Onlinetogether

SVERDs höstkonferens hade sin utgångspunkt i UNESCO initiativet Futures of Education, som går förbi SDG och siktar mot utbildning 2050. De vill ha in synpunkter från medborgare och organisationer, därför valde SVERD  att bygga på detta tema, samt att anordna en Focusgrupp (workshop) såsom de förespråkar att man kan bidra, utifrån tre frågeområden under en tim, utifrån speciell given guide. Se gärna introduktionsfilmen innan konferensen tar sin  början. Initiativet UNESCO’s Futures of Education initiative aims to rethink education and shape the future. The initiative is catalyzing a global debate on how knowledge, education and learning need to be reimagined in a world of increasing complexity, uncertainty, and precarity.

SVERTD valde medvetet att genom att arrangera en workshop enligt UNESCOs guidelines att bidrar till den publika konsultationen som UNESCO bjöd i till. SVERD sände i rapport (enligt guidlelines) till UENSCO 28 september o enbart en timme efter fick vi direkt från UNESCO

Dear Ebba,

Thank you for the report – it has been well received and comes at a perfect time to be included in the next batch of analysis. We will read it with interest!

Kind regards,

The Futures of Education team

Tre frågor var i fokus. Fråga 1 dokumenterade genom Mentimeter o i form av WordCloud

Topic 1: Our changing world: How do you view the future? 

The first questions asks participants to imagine the future in broad terms.

When you think about 2050

  • What are you most hopeful about?
  • What are you most concerned about

 

Topic 2: Broad Purposes of Education 

The second question focuses on the ‘why’ of education (note that ‘education’ should be understood as all forms of organized learning for people of all ages).

Considering the visions of 2050 that you just described …

  • What should be the collective purposes of education in 2050?

Topic 3: Implications for Learning 

The third and final question is more specifically focused on learning and what should change in the future.

With the visions of 2050 and the collective purposes of education that you just described …

  • How should what we learn, how we learn and where we learn change in the future?

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This