NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

FOCUS GRUPP: SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

FOCUS GRUPP: SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens ”Futures of Education” den 18 september 2020 / Welcome to the Swedish Association for Distance Education (SADE) online autumn conference ”Futures of Education” on 18 September 2020. #LearningNeverStops #Learningtogether #Onlinetogether

SVERDs höstkonferens hade sin utgångspunkt i UNESCO initiativet Futures of Education, som går förbi SDG och siktar mot utbildning 2050. De vill ha in synpunkter från medborgare och organisationer, därför valde SVERD  att bygga på detta tema, samt att anordna en Focusgrupp (workshop) såsom de förespråkar att man kan bidra, utifrån tre frågeområden under en tim, utifrån speciell given guide. Se gärna introduktionsfilmen innan konferensen tar sin  början. Initiativet UNESCO’s Futures of Education initiative aims to rethink education and shape the future. The initiative is catalyzing a global debate on how knowledge, education and learning need to be reimagined in a world of increasing complexity, uncertainty, and precarity.

SVERTD valde medvetet att genom att arrangera en workshop enligt UNESCOs guidelines att bidrar till den publika konsultationen som UNESCO bjöd i till. SVERD sände i rapport (enligt guidlelines) till UENSCO 28 september o enbart en timme efter fick vi direkt från UNESCO

Dear Ebba,

Thank you for the report – it has been well received and comes at a perfect time to be included in the next batch of analysis. We will read it with interest!

Kind regards,

The Futures of Education team

Tre frågor var i fokus. Fråga 1 dokumenterade genom Mentimeter o i form av WordCloud

Topic 1: Our changing world: How do you view the future? 

The first questions asks participants to imagine the future in broad terms.

When you think about 2050

  • What are you most hopeful about?
  • What are you most concerned about

 

Topic 2: Broad Purposes of Education 

The second question focuses on the ‘why’ of education (note that ‘education’ should be understood as all forms of organized learning for people of all ages).

Considering the visions of 2050 that you just described …

  • What should be the collective purposes of education in 2050?

Topic 3: Implications for Learning 

The third and final question is more specifically focused on learning and what should change in the future.

With the visions of 2050 and the collective purposes of education that you just described …

  • How should what we learn, how we learn and where we learn change in the future?

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This