NY

Tillbaka till utbildningens framtid

Fyra scenarier för framtidens skola Stäng ögonen en sekund och tänk på något som hände under de senaste 20 åren och du skulle aldrig ha förväntat dig att inträffa. Vare sig det är pandemin, smarta telefoner eller något annat, sanningen är att framtiden gillar att...

Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning i hela landet

Publicerad 14 september 2020 Nu föreslår regeringen en utökad satsning för fler lärcentrum i hela landet med 40 miljoner kronor för 2021. För att ytterligare öka utbildningsmöjligheterna föreslås en satsning med 15 miljoner kronor nästa år för ökad kvalitet i...

SVERD/ SADEs Höstkonferens / Annual Conference 18 September 2020: om framtidens utbildning/ the futures of education

SVERD Online höstkonferens Futures of Education samlade 151 anmälda deltagare till en heldagskonferens . Detta kunde  genomföras i mötesverktyget ZOOM som tillhandhölls i samarbete med Karlstad Universitet. Först ut bland talarna var General Direktör Anders Söderholm...

SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

Välkomna till Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens "Futures of Education" den 18 september 2020 / Welcome to the Swedish Association for Distance Education (SADE) online autumn conference "Futures of Education" on 18 September...

Talare på SVERDs Höstkonferens: Ulf Sandström

Ulf Sandström, Ordförande SVERD är medorganisatör och tillika talare på SVERDs höstkonferens den 18 september 2020. Konferensen är online och gratis #LearningNeverStops #Learningtogether #Onlinetogether Ordförande Ulf Sandström inleder och avslutar konferensen samt...

Talare på SVERDs höstkonferens: Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr, V Ordförande SVERD

Ebba Ossiannilsson,  Professor, Dr. Innovation in Open Online Learning,  V ordförande SVERD är organisatör och tillika talare på SVERDs höstkonferens den 18 september 2020. Konferensen är online och gratis #LearningNeverStops #Learningtogether #Onlinetogether Ebba...

Talare vid SVERDs höstkonferens 18 september 2020: Mats Brenner, IKT-pedagog / ICT-Educator på Ersta Sköndal Bräcke University College

Mats Brenner, IKT-pedagog / ICT-Educator på Ersta Sköndal Bräcke University College är talare på SVERDs höstkonferens den 18 september 2020 Mats Brenner, talar om Hyflex lärande och MOOC – vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm SVERDs höstkonferens den 18...

Talare vid SVERDs höstkonferens: Anders Söderholm, Generaldirektör UKÄ

Anders Söderholm, Generaldirektör UKÄ, medverkar på SVERDs årliga höstkonferens den 18 september 2020. Konferensen är online och gratis. Anders Söderholm medverkar ofta på SVERDs konferenser och berättar om vad som är på gång inom högskolevärlden och UKÄ. Två...

UNESCO OER Rekommendationen nu på svenska

FN UNESCO OER rekommendationen antogs vid UNESCOS generalförsamling av ca 200 medlemsländer, även Sverige den 25 november 2020. I väntan på att berörda myndigheter och Svenska UNESCO rådet har en inofficiella översättning av FN UNESCO OER rekommendationen utarbetats...

FN: Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond

COVID-19-pandemin har skapat den största störningen av utbildningssystemen i historien och drabbar nästan 1,6 miljarder elever i mer än 190 länder och alla kontinent. Stängningar av skolor och andra utbildningsutrymmen har påverkat 94 procent av världens...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD/SADE Online Höstkonferens/Autumn Conference: Futures of Education 18 September 2020

Välkomna till Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens ”Futures of Education” den 18 september 2020 / Welcome to the Swedish Association for Distance Education (SADE) online autumn conference ”Futures of Education” on 18 September 2020. #LearningNeverStops #Learningtogether #Onlinetogether

SVERDs höstkonferens har utgångspunkt i UNESCO initiativet Futures of Education, som går förbi SDG och siktar mot utbildning 2050. De vill ha in synpunkter från medborgare och organisationer, därför har SVERD valt att bygga på detta tema, samt att anordna en workshop såsom de förespråkar att man kan bidra, utifrån tre frågeområden under en tim, utifrån speciell given guide. Se gärna introduktionsfilmen innan konferensen tar sin  början. Initiativet UNESCO’s Futures of Education initiative aims to rethink education and shape the future. The initiative is catalyzing a global debate on how knowledge, education and learning need to be reimagined in a world of increasing complexity, uncertainty, and precarity.

SADE’s autumn conference is based on the UNESCO initiative Futures of Education, which goes beyond the SDG and aims for education in 2050. They want views from citizens and organizations, therefore SADE has chosen to build on this theme, and to organize a workshop as they advocate you can contribute, based on three question areas in one hour, based on a specially given guide. Feel free to watch the introductory film before the conference begin. UNESCO’s Futures of Education initiative aims to rethink education and shape the future. The initiative is catalyzing a global debate on how knowledge, education and learning need to be reimagined in a world of increasing complexity, uncertainty, and precarity.

SVERDs höstkonferens /SADEs Annual Autumn Conference 2020

Värd för konferensen är SVERD med tekniskt stöd från Karlstad Universitet via deras Zoom system. Deltagande är kostnadsfritt och anmälan görs här :  https://www.sverd.se/sverd-online-futures-of-edu-18-sep/

Anmälan/ Registration:

Konferensen pågår kl 10.00-16.00 med paus för lunch kl 12.30-13.00 . Se program nedan.

The SVERD/SADE Online Autumn Conference "Futures of Education" starts 10.00 am and closing is pm 04.00 with
lunch break between 00:30 and 01:30 pm . Please see program below.

Plattform är Karlstad Universitets videokonferenssystem ZOOM.

The conference will be on Karlstad University video conference system ZOOM.

Skriv in din epostadress här: / Your E-mail

Ditt namn / Your name :

Namn på din organisation/ Name of organisation

Eventuellt meddelande om tider när du kan närvara / Attendee availability


Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 18 september.KOnferensen startar kl 10.00

The Zoom login will be sent to your email adress one week before the conference start 18th of September 10.00 am.

Att delta i ett Zoommöte är enkelt, det kräver inga förkunskaper eller särskilda program och du kan delta via dator, telefon eller surfplatta. Du väljer själv om du vill delta med bild eller bara ljud. Här hittar du en kort introduktion: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

It is easy to join a ZOOM conference. Please find an introduction here

Program

TID Ämne TALARE
09.45-10.00 Välkommen och mingel i videokonferenssystem ZOOM. Ulf Sandström SVERDs ordförande
10.00-10.30 UKÄ Regeringsuppdrag Post Covid19/

UKÄ Digital spetskompetens/
COVID-19 MEDEL / Uppföljning pedagogisk utveckling

Anders Söderholm, Professor, Dr. Generaldirektör, UKÄ
10.30-10.50
(10 min paus)
Det nya normala: utbildning och lärande efter Covid-19 Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. Oberoende expert, forskare och kvalitetsvärderare, SVERD, SIS, ISO, EDEN, ICDE
11.00-11.30 A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis

In English

Aras Bozkurt, Assoc. Professor, Dr.  Anadolu University, Open Education Faculty, Eskişehir, Turkey

Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. Oberoende expert, forskare,  kvalitetsvärderare och utredare, SVERD, SIS, ISO, EDEN, ICDE

11.30-12.00 Skola Hemma

Rapport på svenska om scenarieplanering

Report on scenario planning available in English

Carl Heath, Särskild utredare och Utbildningsdirektör, RISE
12.00-12.30 Lärande i arbetslivet Elin Bergkvist, Utredningschef TCO
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.20
(10 min paus)
Futures of education: Learning to become Workshop.

A workshop according to UNESCOs guidelines on the Futures of Education. Watch the introductory film before the conference begin.

The workshop will be carried out both in Swedish and in English

Link to the workshop

Futures of education workshop

Breakout Rooms för workshop

Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. Oberoende expert, forskare,  kvalitetsvärderare och utredare, SVERD, SIS, ISO, EDEN, ICDE

Ulf Sandström
Distansutbildare och utvecklare. SVERD

14.30-15.00 UNESCO OER Rekommendation för implementering Josefine Hellroth Larsson, Projektledare,  Wikimedia Sverige

Ebba Ossiannilsson, Professor, Dr. Oberoende expert, forskare,  kvalitetsvärderare och utredare, SVERD, SIS, ISO, EDEN, ICDE

15.00-15.30 Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om högskolans digitalisering Kjell Nyman, Analys- och utredningskonsult

 

15.30-16.00 Hyflex lärande och MOOC – vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm

Länk till presentation https://youtu.be/HKj2Bwogk9c

 

Mats Brenner, IKT-pedagog Ersta Sköndal Bräcke högskola, SVERD

 

16.00-16.30 Mingel avslutning

 

Alla deltagare får en badge / Badges after participation are issued.

Deltagandet är gratis / Free of Charge

Mvh / Greetings
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
www.sverd.se
070-6034239
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning

Förra

Nästa

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Share This