NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Open Education Global Awards 2022 Finalists

Varje år uppmärksammar Open Education Awards for Excellence enastående bidrag i Open Education-gemenskapen, som erkänner exemplariska ledare, distinkta Open Educational Resources och Open Practices från hela världen. År 2022 tillkännager vi först OEAwards-shortlistan över finalister. Kortlistan hyllar 12 öppna ledare och 31 öppna utbildningsinitiativ och metoder i de 14 priskategorierna. Kortlistan valdes bland 89 nomineringar av excellens inom öppen utbildning i 22 länder av de 12 medlemmarna i OE Awards 2022 Committee and OEGlobal Board Members. Läs mer här och se listan för alla kategorier här

SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson är bland finalisterna i två kategorier

1. Leadership

2. Open Collaboration

#OEAwards22 #LeadeshipAward #OpencollaborationAward

The finalists (i alfabetisk ordning) är …

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This