NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

NordFlexOn

NORDISKT NÄTVERK FÖR FLEXIBEL, ÖPPEN OCH ONLINE-UTBILDNING

  • Utbyte av kunskap oh erfarenhet
  • Utbyte av kontakter och  närtverkande
  • Mötesplats
  • Projektsamverkan
  • Project cooperation

NORDFLEXON (4).png

Läs mer här

NORDISKT NÄTVERK ETABLERAT

Professionals från onlineutbildningar, universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner beslutade vid ett möte i Lillehammer 13 april 2019 att etablera ett nordiskt nätverk för flexibel, öppen och onlineutbildning. Nätverket har för närvarande cirka 70 medlemmar. Nätverkets förkortning är NordFlexOn.

SYFTE

NordFlexOn-nätverkets huvudmål är att vara en underlättare och främjare av inkluderande, flexibel, kvalitetsinlärning och undervisning i den digitala tidsåldern i Norden, med en global uppsökning. Nätverket syftar till att sprida praktikbaserad och forskningsbaserad kunskap om flexibel onlinelärande och undervisning nationellt och internationellt.

Share This