NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Organisation 2022

 

 Styr_us Ulf Sandström – ordförande
MSc Projektledare, utbildare och kursutvecklare
Arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun,
Johannesbergsg. 3, 871 31 Härnösand
Telefon: mobil 070-603 42 39,
E-post: ulfsan@gmail.com ,  ordforande@sverd.se
www: www.kursnavet.se
 Styr_eo Ebba Ossiannilsson – vice ordförande  ledamot
Professor, Dr. Oberoende forskare, konsult och kvalitetsgranskare
EDEN Fellow, EDEN EC, EDEN NAP
Open Education Europa, Fellow, Ambassador
ICDE OER Ambassador, and Advocacy Committee
ICDE Quality Network, Europe, ICDE och EADTU Quality Reviewer  Lund 
Mobil 070-995 44 48 E-mail:ebba.ossiannilsson@gmail.com
www.i4quality.se

Mats Brenner ledamot
Pedagogisk utvecklare
Karolinska Institutet
mats.brenner@ki.se
Holmsundsvägen 9 , 804 23 Gävle
070-350 02 33
Phone: +46 (0)70-373 33 33
Styr_mli Maria Lingaas Ledamot
Utbildningsledare
Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU Meny
Besöksadress:
Frans Perssons väg 6,
Göteborg
Telefon: 0511-670 22
maria.lingaas@slu.se
http://www.slu.se
Daniel Rylander Ledamot
Verksamhetsutvecklare TUC
Yrkeshögskola
08-515 118 40
daniel.rylander@tucsweden.se
Styr_hl

 

Håkan Larsson  ledamot
Kassör

Mc Lars Ekonomiservice AB Kramfors
Tel/fax: 0612-10397
Mobil: 070-603 42 37
E-post: hala_19@telia.com
hakan.larsson.19@gmail.com
Marie Elf Suppleant
Professor. Forskare Hälsa och välfärd
Högskolan Dalarna

Ylvali Winkler suppleant
Samordnare Högre utbildning
Campus Viadidakt
Katrineholm , Vingåker
ylvali.winkler@viadidakt.se
Gunnar Karlsson suppleant
PROF., DEPUTY HEAD OF DIVISION (KTH)
Division of Network and Systems Engineering
Telephone  +46 8 790 42 57
Address: TEKNIKRINGEN 33
E-mail  gk@kth.se
Kerstin Stake Nilsson suppleant
Lektor, Medicinsk Vetenskap
Högskolan i Gävle
www.hig.se
E-post: kerstin.stake-nilsson@hig.se
Telefon: 026-64 82 10
Sue Sugizaki suppleant
Pedagog , IKT utvecklare
Folkuniversitetet

Stockholm,
sue.sugizaki@folkuniversitetet.se

 

 

Share This