NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Organisation 2023

 

 Styr_us Ulf Sandström – ordförande
MSc Projektledare, utbildare och kursutvecklare
Arbetslivsförvaltningen Härnösands kommun,
Johannesbergsg. 3, 871 31 Härnösand
Telefon: mobil 070-603 42 39,
E-post: ulfsan@gmail.com ,  ordforande@sverd.se
www: www.kursnavet.se
 Styr_eo Ebba Ossiannilsson – vice ordförande  ledamot
Professor, Dr. Oberoende forskare, konsult och kvalitetsgranskare
EDEN Fellow, EDEN EC, EDEN NAP
Open Education Europa, Fellow, Ambassador
ICDE OER Ambassador, and Advocacy Committee
ICDE Quality Network, Europe, ICDE och EADTU Quality Reviewer  Lund 
Mobil 070-995 44 48 E-mail:ebba.ossiannilsson@gmail.com
www.i4quality.se

Mats Brenner ledamot
Pedagogisk utvecklare
Karolinska Institutet
mats.brenner@ki.se
Holmsundsvägen 9 , 804 23 Gävle
070-350 02 33
Phone: +46 (0)70-373 33 33
Styr_mli Maria Lingaas Ledamot
Utbildningsledare
Sveriges Lantbruksuniversitet
SLU Meny
Besöksadress:
Frans Perssons väg 6,
Göteborg
Telefon: 0511-670 22
maria.lingaas@slu.se
http://www.slu.se
Daniel Rylander Ledamot
Verksamhetsutvecklare
TUC-Yrkeshögskola
08-515 118 40
daniel.rylander@tucsweden.se
Styr_hl

 

Håkan Larsson  ledamot
Kassör

Mc Lars Ekonomiservice AB Kramfors
Tel/fax: 0612-10397
Mobil: 070-603 42 37
E-post: hala_19@telia.com
hakan.larsson.19@gmail.com
Marie Elf Suppleant
Professor. Forskare Hälsa och välfärd
Högskolan Dalarna

Gunnar Karlsson suppleant
PROF., DEPUTY HEAD OF DIVISION (KTH)
Division of Network and Systems Engineering
KTH Royal Institute of Technology

Address: TEKNIKRINGEN 33
E-mail  gk@kth.se

Kerstin Stake Nilsson suppleant
Lektor, Medicinsk Vetenskap
Högskolan i Gävle
www.hig.se
E-post: kerstin.stake-nilsson@hig.se
Telefon: 026-64 82 10
Sue Sugizaki suppleant
Pedagog , IKT utvecklare
Folkuniversitetet

Stockholm,
sue.sugizaki@folkuniversitetet.se
Torbjörn Skarin suppleant
Cio , Analytiker
Skandinavisk Samhällsanalys AB

Stockholm,
torbjorn.skarin@samhallsanalys.nu
Lena Flodin Lena Flodin suppleant
Samverkansledare/External Relations Officer
YH Akademin
https://www.linkedin.com/school/yhakademin/
Tel: +46 708 660294
E-post: lena.flodin@yh.se
www.linkedin.com/in/lenaflodin/

 

 

Share This