NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Online Höstkonferens 20 sep 2024

Sverd log 800

SVERD Online Vårkonferens 2024; Kompetensförsörjning på flexibla sätt

Anmälan sker här:

  Skriv in din epostadress: / Your E-mail

  Ditt Namn / Your name :

  Namn på din organisation.

  Inloggning till ZOOM skickas ut en vecka före fredagen den 20 sep-2024.

  Agenda Innehåll Talare
  13.00 Välkomna till SVERD Höstkonferens -2024. Ulf S
  Ulf Sandström
  ordförande SVERD
  13.10 -13.50
  inkl. frågestund
  Kompetensförsörjning på flexibla sätt 1

  En effektiv kompetensförsörjning är av stor betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt. Kompetensförsörjning är i sin tur ett av flera viktiga ramvillkor som skapar förutsättningar för innovationer. En stor del av kompetensuppbyggnaden sker utanför det formella utbildningsväsendet. Samtidigt spelar det formella utbildningsväsendet en central roll för att uppnå kompetenshöjning i arbetslivet.

  Talare 1
  Organisation
  14.00 -14.45
  inkl. frågestund
  Kompetensförsörjning på flexibla sätt 2

  Artificiell intelligens och Chatbots kan påverka framtidens kompetensförsörjnining. Nya arbetsmetoder krävs och och nya krav på hållbarhet och informationssäkerhet. Som en följd av detta behövs utbildning för att arbetande människor ska kunna förvärva nya behövliga färdigheter och kunskaper.

  Talare 2
  Organisation 2
  Kaffepaus _
  15.00 -15.45
  inkl. frågestund
  Vad händer hos UHR?

  Högskolepedagogiskt lyft , Resursbanker mm

  Talare 3
  Organisation 3
  15.45 -16.00 Summering och avslutning Mats Brenner
  vice ordförande SVERD
  Om Agile2Vet projektet http://www.sverd.se/projekt

   

  Share This