NY

SVERD Online Höstkonferens Futures of Education 18 sep

Välkomna till Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens "Futures of Education" den 18 sep. Värd för konferensen är Karlstad Universitets via deras Zoom system. Deltagande är kostnadsfri och anmälan görs här :...

Lärare kan få jobba hemifrån och eleverna vara i skolan

Till hösten kommer gymnasieundervisningen i Sollefteå att bedrivas på plats igen. Men undervisningen det kommer inte se ut precis som förut. Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som innebär att det ska gå bedriva skolverksamhet på plats som...

Offentliga skolor i Chicago läser på distans till november

Studenter i Chicago Public Schools kommer att starta det nya skolåret hemma nästa månad berättar tidningen Chicago Sun-Times. Beslutet att hålla barnen hemma kommer från Chicagos tjänstemän som under sommaren har utsatts för hårt tryck från lärare och föräldrar för...

SKOLA HEMMA

Nu finns SKOLA HEMMAs scenarie planering även tillgänglig på engelska och med CC BY Läs mer här Carl Heath från RISE är en av talarna på SVERDs  höstkonferens den 18 september 2020  (online och ingen avgift): se mer på SVERDs hemsida med uppdaterad info As part of the...

Bäst i klassen? Digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning

I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara...

LifeComp Referensram från Joint Research Center (Europeiska Kommissionen)

En ny Framework från Joint Research Cent4r (Europeiska Kommissionen) om LifeComp Referensram Personal, Social and Learning to Learn” was set as a key competence in 2018 by the Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. The LifeComp framework...

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta PUBLICERAD 22 JULI 2020, KL. 05:30UPPDATERAD 22 JULI 2020, KL. 08:38 Huddinge kommun har beslutat att införa flexibel skolstart till höstterminen. Detta innebär att skolorna startar olika tider för att minska...

Mer studier på distans ska minska smittrisken för pandemin

Regeringen ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning. Målet enligt skolminister Anna Ekström är att minska smittrisken för Covid 19 pandemin . Under våren har lärare talat om problem med att planera och genomföra distansundervisning...

Dugga is awarded the Microsoft Education Partner of the year 2020!

Dugga Assessment recognized as the winner of Microsoft Education Partner of the Year 2020 DUGGA är en av SVDERDs medlemmar och vi gratulerar till utmärkelsen. STORT GRATTIS och SÅ VÄLFÖRTJÄNT DUGGA har också gjort stora insatser under COVID-19 pandemin. Grattis till...

MYH Inspelning från webbinarium om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube. På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Handlingsplan 2018

sverd_logga_orig100dpi

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)

 

Sidan är under rekonstruktion

The webpage is under construction

SVERDs – Handlingsplan – 2018

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning, transformerat lärande och den digitala transformeringen relaterat till lärande, samt e-lärande.

SVERD är representerade såväl av statlig, kommunal som privat verksamhet avseende såväl den formella som det informella lärandet. SVERD har också medlemmar inom forskningssamhället och från myndigheter.

Vidare har SVERD till uppgift att främja kunskapen om öppet omformat lärande, digital innovation, samt lärande i digitala miljöer och genom sociala medier, samt andra öppna mötesplatser och lärandemiljöer, såsom öppna lärrresurser (OER) och Massive Open Online Courses (MOOCs). SVERDs huvuduppgift är också att främja och vidga kunskapsområdet inom Technology Enabled Learning (TEL), i allmänhet och i synnerhet.

Verksamhetsberättelsen för SVERD ska återspegla uppföljning av handlingsplanen.

 

SVERD skall…

aktivt följa och omvärldsbevaka den nationella och internationella utvecklingen inom området

▪ initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar

▪ skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna konferenser, webinarer och seminarier

▪ främja nationellt och internationellt utbyte och samarbeten

▪ stimulera kunskapsuppbyggnad inom området

▪ medverka till områdets omvärldsbevakning och utveckling i beslutande organ

▪ samverka med andra aktörer nationellt, tex Riksorganisationen för e-kompetens (REK), Vuxenutbildning i samverkan (VIS), Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS), Digidel, Rektorsakademien i utveckling (RAU), EdTechSweden Industry

▪ samverka med andra aktörer internationellt, ex BOLDIC, EDEN och ICDE

▪ medverka i såväl International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ vara delaktig i den allmänna samhällsdebatten  inom området

▪ vara proaktiv i  projekt och disseminering

▪ medverka till nationell och internationell bevakning och utveckling

▪ i den mån det är aktuellt medverka till att besvara remisser och bidra med expertkompetens inom området

▪ vara aktiv med aktuella inlägg och debatter via SVERDs hemsida, samt i SVERDnytt och i sociala medier som tex Facebook och Twitter

▪ vara aktiv i EDEN årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, där SVERD har en förkonferens,med aktuella aktörer inom området i ett svensk/nordiskt perspektiv (dag 0 den 13 juni 2017)

▪ lämna in bidrag till konferenser, tex EDENs årliga konferens i Jönköping, Sverige 2017, samt till Computer Supported Education (CSEDU) (LIST projektet)

▪ stimulera och stödja styrelsearbete i tex EDEN, där en av SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, men också i andra sammanhang där SVERDs styrelsemedlemmar representerar SVERD, tex International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC) och International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

▪ hålla två årliga konferenser, ett är årsmötet, den andra är höstkonferensen

▪ några gånger per termin hålla webinarer med inom området aktuella områden och talare

▪ sprida information till och från International Council for Open and Distance Education (ICDE Newsletter)

▪ årligen deltaga i OpenEdWeek

 

Vidga samarbetet med andra aktörer inom distansutbildningsområdet

Samarbete ska ske såväl fysiska möten som online-möten.

 

Projektverksamhet

SVERD ska satsa på nationell och internationell projektverksamhet, några exempel:

Boldic-Nordplus horizontal, Nordiska Ministerrådet

Mobile learning LæringsIndhold til Smartphone og Tablet (LIST), Nordiska Ministerrådet

International Council for Open and Distance Education, Operational Network Boldic (ICDE ON_BOLDIC)

International Council for Open and Distance Education, Focal Quality Points (ICDE, FQP)

Virtual teachers toolbox (VVT), EU projekt

Teacher Innovation in blended learning (TIBL), EU projekt

 

Kansliet

Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration.

Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet.
Arbetsgrupper:

1. Medlemsvård

Fokus på medlemsvård och medlemsvärvning skall ske under 2017

2. Strategisk påverkan

Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg. Utredningen Fjärrundervisning i skolan.

MOOCs utredningen, Digitaliseringskommissionen- Kunskapsuppbyggnad om digitaliseringens effekter på samhället och individen etc.

3. Webbgrupp
Utveckla hemsidan
En webbgrupp bildas och medlemmar i den erhåller publiceringsrätt på sverd.se.

4. Konferensgrupp

Egna SVERD konferenser
Årskonferens, Höstkonferens och webinarer
Genomföra en höstkonferens 2017.
Hålla ett webinar under “Open education week”

Externa konferenser och samarbeten
Deltaga i Vuxenutbildningsdagen på Almedalen och EDEN 2017.

5. SVERDnytt Digitalt nyhetsbrev.

Att ge ut 2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.
// Handlingsplan antagen vid årsmöte 170317 på Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm.

 

 

Share This