NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Handlingsplan 2024

 

Sverd logga 400

SVERD Handlingsplan 2024

  1. Inriktning
  2. Projektverksamhet
  3. Kansliet
  4. Arbetsgrupper

Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD)

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning och e-lärande. SVERD är representerad såväl inom statlig, kommunal som privat verksamhet. Det innebär såväl det formella som det informella lärandet.

Verksamhetsberättelsen för SVERD ska återspegla uppföljning av handlingsplanen.

SVERD ska:
1.1 Aktivt följa och omvärldsbevaka utvecklingen inom området.
1.2 Initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar och med andra aktörer inom distansutbildnings-området
1.3 Skapa öppna mötesplatser genom att anordna konferenser, webinarer och seminarier. Samarbete ska såväl genom fysiska möten som onlinemöten.
1.4 Stimulera kunskapsuppbyggnad inom området.
1.5 Medverka till omvärldsbevakning inom distansutbildningsområdet och utveckling i beslutande organ.
1.6 Samverka med andra aktörer nationellt och internationellt.
1.7 Vara delaktig i den allmänna samhällsdebatten inom området
1.8 Vara proaktiv i projekt och disseminering av dessa.
1.9 Medverka till nationell och internationell bevakning och utveckling i den mån det är aktuellt att medverka och besvara remisser och bidra med expertkompetens inom området

1.10 Vara aktiv med aktuella inlägg och debatter via SVERDs hemsida, samt SVERDnytt och i sociala medier som tex Facebook och X.

1.11 Vara aktiv i årliga strategiska konferenser
1.12 Hålla två årliga konferenser, ett är årsmötet samt vårkonferensen , den andra är höstkonferensen.
1.13 Några gånger per termin hålla webinarer med inom området aktuella områden och talare.

2.Projektverksamhet
SVERD ska i mån av resurser och möjlighet till bemanning satsa på och medverka i relevanta nationella och internationella projekt.

3.Kansliet
Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration. Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet. Medlemsvärvning, kontakter och information tillhandahålls från kansliet.

4.Arbetsgrupper: 

4-1. Medlemsvård
Fokus på medlemsvård och medlemsvärvning skall ske under 2024/2025.

4-2. Strategisk påverkan
Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg.
Medverka i strategiskt viktiga nätverk.

4-3. Webbgrupp
Arbetar för att utveckla webbsidan www.sverd.se

4-4. Konferensgrupp
Årskonferens, Höstkonferens och Webinarer.

Arrangera Vårkonferens Online.
Arrangera SVERDs Höstkonferens Online.
Medverka vid andra strategiskt viktiga konferenser.

4-5. SVERDnytt
Producera digitala nyhetsbrev.
Att ge ut 1-2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.

/ Handlingsplanen antogs vid SVERDs Årsmöte i ZOOM den 15 mars 2024.

Share This