NY

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola

Utan möten mellan lärare och elever finns det nämligen ingen skola. Och staten måste göra lärarkåren stark genom att sätta ramar så att dessa möten får kvalitet överallt i alla klassrum skriver debattör Per Kornhall på Sverige Lärares webbsida. Se utökat...

Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Livesändning Almedalen 27/6

  Se hela livesändningen NITUS arrangemang Landets kompetensbrist -lokala lärcentrum en del av lösningen Almedalen 27/6 här: Video https://youtu.be/ZKQU_1tuWNA   ( tid 1:35) Moderator Lars-Uno Åkesson NITUS ordförande Beskrivning av samhällsfrågan: I nästan varje...

Webbsändning -Nya vägar till högre utbildning i hela landet – med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer 26/6 kl 15.15

Nya vägar till högre utbildning i hela landet - med kvalitetssatsning på decentraliserade miljöer Webbsändning kl 15.15 Nya Vägar , Almedalen, Visby https://almedalsveckanplay.info/71134 Tillgång till högskoleutbildad kompetens är en överlevnadsfråga för många...

Ny rapport – Kompetenslandskapet i Norra Sverige – presenterad av Akademi Norr 19/6 i Lycksele

Det arrangerades en välbesökt konferens i Lycksele den 19 juni med Akademi Norr om kompetensförsörjning i norra Sverige. De vanligaste orsakerna till svårigheter med rekrytering inkluderar en begränsad budget, brist på personal med rätt kompetens och hög konkurrens om...

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Handlingsplan 2024

 

Sverd logga 400

SVERD Handlingsplan 2024

  1. Inriktning
  2. Projektverksamhet
  3. Kansliet
  4. Arbetsgrupper

Svenska riksorganisationen för distansutbildning (SVERD)

Allmän inriktning, syfte, mål och målgrupp
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) har till huvuduppgift att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning, distansutbildning och e-lärande. SVERD är representerad såväl inom statlig, kommunal som privat verksamhet. Det innebär såväl det formella som det informella lärandet.

Verksamhetsberättelsen för SVERD ska återspegla uppföljning av handlingsplanen.

SVERD ska:
1.1 Aktivt följa och omvärldsbevaka utvecklingen inom området.
1.2 Initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar och med andra aktörer inom distansutbildnings-området
1.3 Skapa öppna mötesplatser genom att anordna konferenser, webinarer och seminarier. Samarbete ska såväl genom fysiska möten som onlinemöten.
1.4 Stimulera kunskapsuppbyggnad inom området.
1.5 Medverka till omvärldsbevakning inom distansutbildningsområdet och utveckling i beslutande organ.
1.6 Samverka med andra aktörer nationellt och internationellt.
1.7 Vara delaktig i den allmänna samhällsdebatten inom området
1.8 Vara proaktiv i projekt och disseminering av dessa.
1.9 Medverka till nationell och internationell bevakning och utveckling i den mån det är aktuellt att medverka och besvara remisser och bidra med expertkompetens inom området

1.10 Vara aktiv med aktuella inlägg och debatter via SVERDs hemsida, samt SVERDnytt och i sociala medier som tex Facebook och X.

1.11 Vara aktiv i årliga strategiska konferenser
1.12 Hålla två årliga konferenser, ett är årsmötet samt vårkonferensen , den andra är höstkonferensen.
1.13 Några gånger per termin hålla webinarer med inom området aktuella områden och talare.

2.Projektverksamhet
SVERD ska i mån av resurser och möjlighet till bemanning satsa på och medverka i relevanta nationella och internationella projekt.

3.Kansliet
Har till uppgift att sköta medlemsregister, bokföring och ekonomiadministration. Inriktningen är att eftersträva fortsatt låg kostnad för SVERD kansliet. Medlemsvärvning, kontakter och information tillhandahålls från kansliet.

4.Arbetsgrupper: 

4-1. Medlemsvård
Fokus på medlemsvård och medlemsvärvning skall ske under 2024/2025.

4-2. Strategisk påverkan
Remissvar till utredningar och svara på debattinlägg.
Medverka i strategiskt viktiga nätverk.

4-3. Webbgrupp
Arbetar för att utveckla webbsidan www.sverd.se

4-4. Konferensgrupp
Årskonferens, Höstkonferens och Webinarer.

Arrangera Vårkonferens Online.
Arrangera SVERDs Höstkonferens Online.
Medverka vid andra strategiskt viktiga konferenser.

4-5. SVERDnytt
Producera digitala nyhetsbrev.
Att ge ut 1-2 tryckta medlemstidningar per år och 4 digitala nyhetsbrev.

/ Handlingsplanen antogs vid SVERDs Årsmöte i ZOOM den 15 mars 2024.

Share This