NY

SVERD Online Höstkonferens Futures of Education 18 sep

Välkomna till Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) online höstkonferens "Futures of Education" den 18 sep. Värd för konferensen är Karlstad Universitets via deras Zoom system. Deltagande är kostnadsfri och anmälan görs här :...

Lärare kan få jobba hemifrån och eleverna vara i skolan

Till hösten kommer gymnasieundervisningen i Sollefteå att bedrivas på plats igen. Men undervisningen det kommer inte se ut precis som förut. Sollefteå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som innebär att det ska gå bedriva skolverksamhet på plats som...

Offentliga skolor i Chicago läser på distans till november

Studenter i Chicago Public Schools kommer att starta det nya skolåret hemma nästa månad berättar tidningen Chicago Sun-Times. Beslutet att hålla barnen hemma kommer från Chicagos tjänstemän som under sommaren har utsatts för hårt tryck från lärare och föräldrar för...

SKOLA HEMMA

Nu finns SKOLA HEMMAs scenarie planering även tillgänglig på engelska och med CC BY Läs mer här Carl Heath från RISE är en av talarna på SVERDs  höstkonferens den 18 september 2020  (online och ingen avgift): se mer på SVERDs hemsida med uppdaterad info As part of the...

Bäst i klassen? Digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning

I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara...

LifeComp Referensram från Joint Research Center (Europeiska Kommissionen)

En ny Framework från Joint Research Cent4r (Europeiska Kommissionen) om LifeComp Referensram Personal, Social and Learning to Learn” was set as a key competence in 2018 by the Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. The LifeComp framework...

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta PUBLICERAD 22 JULI 2020, KL. 05:30UPPDATERAD 22 JULI 2020, KL. 08:38 Huddinge kommun har beslutat att införa flexibel skolstart till höstterminen. Detta innebär att skolorna startar olika tider för att minska...

Mer studier på distans ska minska smittrisken för pandemin

Regeringen ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning. Målet enligt skolminister Anna Ekström är att minska smittrisken för Covid 19 pandemin . Under våren har lärare talat om problem med att planera och genomföra distansundervisning...

Dugga is awarded the Microsoft Education Partner of the year 2020!

Dugga Assessment recognized as the winner of Microsoft Education Partner of the Year 2020 DUGGA är en av SVDERDs medlemmar och vi gratulerar till utmärkelsen. STORT GRATTIS och SÅ VÄLFÖRTJÄNT DUGGA har också gjort stora insatser under COVID-19 pandemin. Grattis till...

MYH Inspelning från webbinarium om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube. På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Länkar

Coster
Hjälpmedel för att räkna på kostnaden av olika multimediala produktioner. Coster är resultatet av ett Minerva-projekt.

Curso de sueco
Curso de sueco är en utbildning för spansktalande att lära sig lite av det svenska språket. Upphovsmän är Urban Sikeborg och Sebastián Núnez.

Distance Education at a Glance
Denna sida presenterar valda delar ur Dr. Willis’ böcker, Distance Education – Strategies and Tools och Distance Education – A Practical Guide. Syftet är att ge lärare, studenter m fl förståelse för vad distansutbildning är. Sidan är en tjänst från Engineering Outreach, University of Idaho.

FATHOM
En interaktiv kunskapssajt som ger kunskap i sin bredaste form; lektioner av framstående akademiker, referenslitteratur, intervjuer och dokument med hjälp av ny mediateknologi. FATHOM drivs att ett antal universitet, institutioner och förlag: Columbia University, London School of Economics and Political Science, Cambridge University Press, The British Library, Smithsonian Institution’s National Museum of Natural History, The New York Public Library.

FilmSound
En resurssajt för ljudläggning av film med inriktning mot ljudeffekternas dramatiska funktion. Det finns även en undersektion om mediapedagogik.

Flexibelt lärande
Högskolan i Kalmars webbplats om flexibelt lärande som innehåller reportage om goda exempel, konferensrapporter, verktyg, interna kursutvecklingsprojekt, information för studenter.

Funderstanding
Artiklar, recensioner etc. om inlärning mm.

Förlag hos Danmarks pedagogiska universitet
Här finns böcker om hur IT kan användas i utbildningen men också artiklar skrivna hos Danmarks pedagogiska universitet.

Hjälpmedelsinstitutet
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Här finns råd och tips om hur man utformar webb för funktionshindrade. Bra länksamling.

ICoN – Italian Culture on the Net
ICoN är ett konsortium bestående av 23 italienska universitet med syfte sprida den italienska kulturen. På sin hemsida erbjuder ICoN kurser i italienska och italiensk kultur, museum mm.

Kollegiet
Webbplatsen Kollegiet har skapats av KK-stiftelsen och syftar till att vara en mötesplats som också nås via Skolverkets webbplats Skoldatanätet. Här presenteras erfarenheterna från KK-stiftelsens skolsatsning.

Kunskapskanalen
Kunskapskanalen är en reklamfri temakanal som startats av SVT och UR – Utbildningsradion. Kanalen samarbetar med nättjänsten ”Fråga biblioteket”.

Kursnavet
En kursbank på internet med fritt innehåll tillgängligt för alla. Kursnavet är en sökbar databas på internet med digitala lärresurser som går att använda ett och ett eller tillsammans med andra lärresurser.Tjänsten tillhandahålls av E-akademin i Härnösand sedan oktober 2008.

www.opensnh.se

Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkansorganisation mellan Högskolan i GävleMittuniversitetet och Utbildningsradion. Målet är att Att gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning. Genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag, rekrytering och marknadsföring. Genom att utveckla större flexibilitet i fråga om kursstart och studietakt samt större möjligheter till tillgodoräknande ges studenterna större tillgänglighet till kursutbudet.

Pedagogiska Centralen
Pedagogiska Centralen, en paraplyorganisation för pedagogisk utveckling, support mm till alla skolformer i Malmö stad.

Referensboken
Förteckning över referenslitteratur, uppslagsverk, ordböcker mm.

Resurscentrum för språk
På resurscentrum.nu finner du en bank med språkövningar, projektarbeten och interaktiva uppgifter för lärare och studerande.

SHARE – studion för kunskapsdelande
Interaktiva institutets forskningsstudio SHARE, dvs studion för kunskapsdelande.

Studera.nu
Sök högskoleutbildning på distans

UR
UR – Utbildningsradion producerar och sänder utbildningsprogram i tv, radio och på webben för alla nivåer från förskola till högskola.

www.utbildning24.com
Sök distansutbildningar via www.utbildning24.com

www.utbildningssidan.se
Sök distansutbildingar, kurser, få studievägledning, hitta studentrabatter m.m.

 

Video Streaming: A Guide for Educational Development
Click and Go Video have produced a free guide to give aid through the decisions and processes needed to produce good learning and teaching video that is suitable for broadcasting on the web.

Yrkeshögskolan.se
Sök distansutbildningar via yrkeshögskolan.

 

 

Share This