NY

Ett högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan

Ulf Sandström och Ebba Ossiannilsson deltog från SVERD på ett uppstartsmöte med UHR om Regeringsinitiativet Ett högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan Högskoleutbildningar av hög kvalitet är en förutsättning för framtidens jobb och en stark...

Pandemin ger avtryck i UHR:s svensk-engelska ordbok

Att coronapandemin var påtaglig i samhället förra året märks även i UHR:s svensk-engelska ordbok. Digital tentamen, distanstentamen och tentamen på annan ort är exempel på nya termer i ordboken. Läs mer här – I arbetet med ordboken valde vi att ha fokus på begrepp...

EDEN Digital Learning Europe

Sedan Brexit etablerades EDEN Digital Learning Europe , med säte i Tallin Estonia och fortfarande med Sekretariatet i Budapest i Ungern. Den nya Styrelsen är som nedan med Josep M Duart som President från UOC, Spanien. EDEN UK kommer finans kvar iallafall under en...

Högskola skapar digital tvilling

Högskolan i Gävle skannar samtliga sina byggnader för att skapa en så kallad digital tvilling av campus. Målet är att lokalerna ska kunna utnyttjas smartare. Högskolan i Gävle skannar samtliga sina byggnader för att skapa en så kallad digital tvilling av campus. Målet...

ICDE Leadership Summit 2022

ICDE Leadership Summit är live denna veckan 20-21 januari 2022. SVERDs V Ordförande Ebba Ossiannilsson är en av talarna i session 3 om Innovative leadership for Open Education: the benefits of open access, open source, open science and open educational resources (OER)...

Champions of Reimagined Assessment

Through my international work and in this case with OE4BW (Open Education 4 a Better World) I was a mentor in 2021 for Eliana Elkhoury, Athabasca University, CA, and her work with alternative assessment. She is now looking for international partners / Champions, see...

Digital pressträff med utbildningsministern och UKÄ den 11 januari 2022

I dag, tisdag den 11 januari, håller utbildningsminister Anna Ekström en digital pressträff om åtgärder inom högskoleområdet kopplade till covid-19-pandemin. Medverkar gör även Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Tid: 11 januari...

2022 Education Trends That Might Excite You

Världshändelser under de senaste två åren har drivit fram förändringar i pedagogisk praxis som aldrig förr. Teknikintegration är på den högsta nivån någonsin, och alla arbetar hårt för att avgöra hur eleverna verkligen lär sig bäst – och hur vi kan försäkra oss om att...

God jul och gott nytt år från SVERD!

SVERD har verkligen hamnat i fokus och vi har fler fina framgångar under 2021 med lyckad Vårkonferens 12 mars , bra Höstkonferens 24 september och 4 välbesökta Webinarier med Digital Skills Nordplus projekt. Vi har god representation i fler viktiga nätverk som UHR...

EDEN Annual Conference 2022

  Uppdraget för EDEN är att maximera potentialen att utbyta akademisk och yrkeserfarenhet, att främja effektiv navigering på fältet och förbättra kvaliteten och djupet på information som är tillgänglig för de berörda sektorerna. EDEN Digital Learning Europe (EDEN...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA RIKSORGANISATIONEN FÖR DISTANSUTBILDNING (SVERD)

SVERD är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, flexibelt lärande och distansundervisning.  SVERD-medlemmar kommer från hela utbildningssektorn, från K-12 till högre utbildning, och även offentlig utbildning, näringsliv och den privata sektorn är representerade. Som medlem i SVERD kommer du att träffa människor från hela Sverige , Europa och Världen. SADE eftersträvar att medlemmar ska kunna bygga personliga nätverk och etablera viktiga yrkesmässiga kontakter inom nätverket.

SVERD grundades 1984 med syftet att utöka kunskapen och delta i utvecklingen av öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknologiförbättrat lärande (OOFAT). SADE har ingen fast personal utan allt arbete utförs ideellt. SADE anordnar två årliga konferenser, en höst och en vårkonferens. Konferenserna behandlar aktuella och intressanta ämnen av intresse för medlemmarna.

SVERD arbetar med ett antal internationella organisationer, såsom ICDE, International Council for Open Education and Distance Education och EDEN, European Distance Education Network  SADE är representerat i ICDE:s verkställande kommitté och leder och deltar i flera kommittéer inom ICDE.

SVERD initierar erfarenhetsutbyte, samarbete och nätverkande bland sina medlemmar och skapar öppna mötesplatser genom att anordna konferenser, webbseminarier och fysiska seminarier samt andra formella och informella möten. SVERD främjar också internationellt utbyte, samarbete och nätverkande. SVERD syftar till att stimulera och främja utvecklingen av kunskap inom området öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), men också de förändringar som medfört av ökande digitalisering, utbildning 4.0 och framtidens utbildning. SADE är också ett rekommendationsorgan för de styrande organen och engagerar sig aktivt i den aktuella debatten inom området.

I pågående projekt är SVERD:s viktigaste roll att stå för utvärdering och kunskapsspridning. SVERD har båda
Nationellt och internationellt, ett nätverk och ett rykte som möjliggör spridning, arbete i och utbyte av projekten.

För att sammanfatta SVERD
– initiera erfarenhetsutbyte och samarbete mellan våra medlemmar
– skapa öppna gemenskaper genom att anordna bland annat konferenser, webbseminarier och seminarier
– främja internationellt utbyte och samarbete
– främja utvecklingen av kunskap inom områdena öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförbättrat lärande (OOFAT)
– bidra till utvecklingen av det område som övervakas av förvaltningskommittén.

Konferenser
SADE anordnar eller samarbetar med andra organisationer varje år på en höstkonferens (eller ett seminarium) där vi tar upp aktuella och intressanta teman som vi vet involverar medlemmar, t.ex.
• Tekniker och distansmetoder
• Kunskap om distansöverbryggande teknik
• Interaktion i flexibel utbildning
Som medlem i Sverd får du rabatt på våra konferenser, och även för de internationella konferenser som arrangeras av våra samarbetspartners.

SVERD har deltagit och koordinerat flera år i projekt finansierade och koordinerade av Nordiska ministerrådet. SVERD har även deltagit i projekt finansierade av EU 2017.

Pågående arbete :
SVERDs viktigaste roll i projekt är expertbidrag, utvärdering och spridning av kunskap. SVERD ingår i flera nätverk och ett gott rykte både nationellt och internationellt, vilket möjliggör utbyte av och deltagande i remissinstanser och projekt. SVERD har genom sina medlemmar kunskap och erfarenhet uppbyggd från relevanta organisationer och institutioner inom olika både privata och offentliga sektorer.

SverdNytt nyhetsbrev och hemsida

SVERDnytt ges ut två gånger om året som ett nyhetsbrev (på svenska) (SADENews),
Den innehåller aktuella artiklar om öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), och annan aktuell information från svenska och
internationella konferenser. SVERDnytt bjuder också in medlemmar att ta upp frågor om lärande,
undervisning och pedagogisk projektverksamhet inom området öppet, online och flexibelt
distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), samt forskning m.m.

Som medlem i SADE får du SverdNytts nyhetsbrev fyra gånger om året. Här kan du
läs artiklar om distans och flexibelt lärande. Du kommer att få rapporter från svenska och internationella konferenser.

Besök gärna vår hemsida www.sverd.se. Där hittar du intressanta länkar, ett öppet forum, aktuella nyheter och mycket mer.
Du kan även registrera dig som medlem på hemsidan.

Internationellt samarbete
SADE interagerar med ett antal internationella organisationer som:

Nordic Network for Adults Learning (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL)

SADE har samarbetat sedan 2019 med NVL – Digital

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, (NVL) stödjer nordiskt samarbete i livslångt lärande perspektiv, underlättar utbyte av erfarenheter och innovationer samt stödjer utvecklingen av policy och praxis Digitalisering är ett prioriterat område i Norden samarbete, som uttryckts i ordförandeskapsprogrammen under de senaste åren. NVL beslutade 2018 att göra en ny satsning på detta område i linje med nordiska strategier och inom ett livslångt lärande-perspektiv. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram konkreta förslag för NVL:s framtida insatser inom området digitalisering och livslångt lärande.

Nordiskt nätverk för flexibel , öppen utbildning och online utbildning.

SADE var en av initiativtagarna och grundarna till NordFlexOn

Huvudsyftet med NordFlexOn-nätverket är att vara en facilitator och främjare av inkluderande, flexibelt, kvalitativt lärande och undervisning i den digitala tidsåldern i de nordiska länderna, med en global räckvidd. Nätverket syftar till att sprida praktikbaserad och forskningsbaserad kunskap om flexibelt onlinelärande och undervisning nationellt och internationellt.

Proffs från onlineskolor, universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner beslutade vid ett möte i Lillehammer den 13 april 2019 att etablera ett nordiskt nätverk för flexibel, öppen och onlineutbildning. Nätverket har för närvarande cirka 70 medlemmar. Förkortningen för nätverket är NordFlexOn och fokusomkråden är :

-Utbyte av kunskap och erfarenheter

-Utbyte av kontakter

-Mötespunkter ansikte mot ansikte och online

-Projektsamarbete

ICDE International Council for Open and Distance Education

SADEs V President Ebba Ossiannilsson valdes in i ICDE EC 2019 (pågår)

Med ICDE är SADE partner i ICDE regionala (Europe) Focal Quality points (FPQ) i samarbete med UNESCO

SADEs V President Ebba Ossiannilsson har sedan 2017 (pågående) samordnat och varit ordförande för ICDE OER Advocacy Committee

SADE är med V President Ebba Ossiannilsson med i ICDE styrelsen.

Se kampanjen YouTubeFilm, även översatt till svenska

Dessutom koordinerade SADE ICDE_Operational Network Boldic 2014-2016

EDEN European Distance Education Network

SVERDs V President Ebba Ossiannilsson var i EDEN Executive Committee 2015-2021.

SADE anordnade en förkonferens 13 juni 2017, gemensam med EDEN2017 vid Jönköping University 13-16 juni 2017. Temat för förkonferensen är Digital Transformation and Diversity in a Swedish Context. För mer information om programmet se SADEs webbsida.

 

Sammanfattning:

Internationella projekt:
Nätverk ICDE och EDEN och NVL

Nuvarande projekt

Seniorers digitala färdigheter. Nordplus-projekt 2021-2022

Tidigare projekt
SADE har koordinerat BOLDIC-projektet i mer än 10 år, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet om bästa praxis för OER i de baltiska länderna.
SADE deltog tidigare i ett annat projekt som också finansierades av Nordiska ministerrådet Learning Content for Mobiles (LIST)
Erasmus + projekten VTT och TIBL 2018-2020

Vi välkomnar dig som medlem!

Medlemsavgifter
Organisationsmedlemmar: 2 500 SEK

Ensam medlem: 250 kr

Kontaktuppgifter:

SADE org nr 802011-5872
Bankgiro 5130-6702
Sverds kontor, PB 3033, 871 03 Härnösand
kansliet@sverd.se
www.sverd.se

Share This