NY

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Ny temahelhet på Lärorikt ­– socioemotionella färdigheter

”Läraren kan hjälpa sina elever att utvecklas i känsloreglering genom att samtala mycket om känslor i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att identifiera sina känslor och namnge dem”, säger forskaren Katariina Salmela-Aro i en av de artiklar som vi i dag publicerar...

En nystart för Digitaliseringsrådet

Regeringen har idag beslutat att Digitaliseringsrådet ska fortsätta sitt arbete i syfte att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken och digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Rådets arbete förlängs till och med den 31 december 2026....

SFS rapport om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten

SFS släppte sin nya rapport om deras kartläggning om Tillgången till särskilt pedagogiskt stöd på 43 lärosäten 23 maj 2023 och hade ett soffsamtal om rapporten via Facebook Soffsamtal: Särskilt pedagogiskt stöd SFS satte sig ner i soffan för ett djupgående samtal om...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA RIKSORGANISATIONEN FÖR DISTANSUTBILDNING (SVERD)

SVERD är en intresseorganisation i Sverige för alla som är engagerade i online lärande, flexibelt lärande och distansundervisning.  SVERD-medlemmar kommer från hela utbildningssektorn, från K-12 till högre utbildning, och även offentlig utbildning, näringsliv och den privata sektorn är representerade. Som medlem i SVERD kommer du att träffa människor från hela Sverige , Europa och Världen. SADE eftersträvar att medlemmar ska kunna bygga personliga nätverk och etablera viktiga yrkesmässiga kontakter inom nätverket.

SVERD grundades 1984 med syftet att utöka kunskapen och delta i utvecklingen av öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknologiförbättrat lärande (OOFAT). SADE har ingen fast personal utan allt arbete utförs ideellt. SADE anordnar två årliga konferenser, en höst och en vårkonferens. Konferenserna behandlar aktuella och intressanta ämnen av intresse för medlemmarna.

SVERD arbetar med ett antal internationella organisationer, såsom ICDE, International Council for Open Education and Distance Education och EDEN, European Distance Education Network  SADE är representerat i ICDE:s verkställande kommitté och leder och deltar i flera kommittéer inom ICDE.

SVERD initierar erfarenhetsutbyte, samarbete och nätverkande bland sina medlemmar och skapar öppna mötesplatser genom att anordna konferenser, webbseminarier och fysiska seminarier samt andra formella och informella möten. SVERD främjar också internationellt utbyte, samarbete och nätverkande. SVERD syftar till att stimulera och främja utvecklingen av kunskap inom området öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), men också de förändringar som medfört av ökande digitalisering, utbildning 4.0 och framtidens utbildning. SADE är också ett rekommendationsorgan för de styrande organen och engagerar sig aktivt i den aktuella debatten inom området.

I pågående projekt är SVERD:s viktigaste roll att stå för utvärdering och kunskapsspridning. SVERD har båda
Nationellt och internationellt, ett nätverk och ett rykte som möjliggör spridning, arbete i och utbyte av projekten.

För att sammanfatta SVERD
– initiera erfarenhetsutbyte och samarbete mellan våra medlemmar
– skapa öppna gemenskaper genom att anordna bland annat konferenser, webbseminarier och seminarier
– främja internationellt utbyte och samarbete
– främja utvecklingen av kunskap inom områdena öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförbättrat lärande (OOFAT)
– bidra till utvecklingen av det område som övervakas av förvaltningskommittén.

Konferenser
SADE anordnar eller samarbetar med andra organisationer varje år på en höstkonferens (eller ett seminarium) där vi tar upp aktuella och intressanta teman som vi vet involverar medlemmar, t.ex.
• Tekniker och distansmetoder
• Kunskap om distansöverbryggande teknik
• Interaktion i flexibel utbildning
Som medlem i Sverd får du rabatt på våra konferenser, och även för de internationella konferenser som arrangeras av våra samarbetspartners.

SVERD har deltagit och koordinerat flera år i projekt finansierade och koordinerade av Nordiska ministerrådet. SVERD har även deltagit i projekt finansierade av EU 2017.

Pågående arbete :
SVERDs viktigaste roll i projekt är expertbidrag, utvärdering och spridning av kunskap. SVERD ingår i flera nätverk och ett gott rykte både nationellt och internationellt, vilket möjliggör utbyte av och deltagande i remissinstanser och projekt. SVERD har genom sina medlemmar kunskap och erfarenhet uppbyggd från relevanta organisationer och institutioner inom olika både privata och offentliga sektorer.

SverdNytt nyhetsbrev och hemsida

SVERDnytt ges ut två gånger om året som ett nyhetsbrev (på svenska) (SADENews),
Den innehåller aktuella artiklar om öppen, online och flexibel distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), och annan aktuell information från svenska och
internationella konferenser. SVERDnytt bjuder också in medlemmar att ta upp frågor om lärande,
undervisning och pedagogisk projektverksamhet inom området öppet, online och flexibelt
distansutbildning, inklusive teknikförstärkt lärande (OOFAT), samt forskning m.m.

Som medlem i SADE får du SverdNytts nyhetsbrev fyra gånger om året. Här kan du
läs artiklar om distans och flexibelt lärande. Du kommer att få rapporter från svenska och internationella konferenser.

Besök gärna vår hemsida www.sverd.se. Där hittar du intressanta länkar, ett öppet forum, aktuella nyheter och mycket mer.
Du kan även registrera dig som medlem på hemsidan.

Internationellt samarbete
SADE interagerar med ett antal internationella organisationer som:

Nordic Network for Adults Learning (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL)

SADE har samarbetat sedan 2019 med NVL – Digital

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, (NVL) stödjer nordiskt samarbete i livslångt lärande perspektiv, underlättar utbyte av erfarenheter och innovationer samt stödjer utvecklingen av policy och praxis Digitalisering är ett prioriterat område i Norden samarbete, som uttryckts i ordförandeskapsprogrammen under de senaste åren. NVL beslutade 2018 att göra en ny satsning på detta område i linje med nordiska strategier och inom ett livslångt lärande-perspektiv. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram konkreta förslag för NVL:s framtida insatser inom området digitalisering och livslångt lärande.

Nordiskt nätverk för flexibel , öppen utbildning och online utbildning.

SADE var en av initiativtagarna och grundarna till NordFlexOn

Huvudsyftet med NordFlexOn-nätverket är att vara en facilitator och främjare av inkluderande, flexibelt, kvalitativt lärande och undervisning i den digitala tidsåldern i de nordiska länderna, med en global räckvidd. Nätverket syftar till att sprida praktikbaserad och forskningsbaserad kunskap om flexibelt onlinelärande och undervisning nationellt och internationellt.

Proffs från onlineskolor, universitet, högskolor och andra utbildningsinstitutioner beslutade vid ett möte i Lillehammer den 13 april 2019 att etablera ett nordiskt nätverk för flexibel, öppen och onlineutbildning. Nätverket har för närvarande cirka 70 medlemmar. Förkortningen för nätverket är NordFlexOn och fokusomkråden är :

-Utbyte av kunskap och erfarenheter

-Utbyte av kontakter

-Mötespunkter ansikte mot ansikte och online

-Projektsamarbete

ICDE International Council for Open and Distance Education

SADEs V President Ebba Ossiannilsson valdes in i ICDE EC 2019 (pågår)

Med ICDE är SADE partner i ICDE regionala (Europe) Focal Quality points (FPQ) i samarbete med UNESCO

SADEs V President Ebba Ossiannilsson har sedan 2017 (pågående) samordnat och varit ordförande för ICDE OER Advocacy Committee

SADE är med V President Ebba Ossiannilsson med i ICDE styrelsen.

Se kampanjen YouTubeFilm, även översatt till svenska

Dessutom koordinerade SADE ICDE_Operational Network Boldic 2014-2016

EDEN European Distance Education Network

SVERDs V President Ebba Ossiannilsson var i EDEN Executive Committee 2015-2021.

SADE anordnade en förkonferens 13 juni 2017, gemensam med EDEN2017 vid Jönköping University 13-16 juni 2017. Temat för förkonferensen är Digital Transformation and Diversity in a Swedish Context. För mer information om programmet se SADEs webbsida.

 

Sammanfattning:

Internationella projekt:
Nätverk ICDE och EDEN och NVL

Nuvarande projekt

Seniorers digitala färdigheter. Nordplus-projekt 2021-2022

Tidigare projekt
SADE har koordinerat BOLDIC-projektet i mer än 10 år, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet om bästa praxis för OER i de baltiska länderna.
SADE deltog tidigare i ett annat projekt som också finansierades av Nordiska ministerrådet Learning Content for Mobiles (LIST)
Erasmus + projekten VTT och TIBL 2018-2020

Vi välkomnar dig som medlem!

Medlemsavgifter
Organisationsmedlemmar: 2 500 SEK

Ensam medlem: 250 kr

Kontaktuppgifter:

SADE org nr 802011-5872
Bankgiro 5130-6702
Sverds kontor, PB 3033, 871 03 Härnösand
kansliet@sverd.se
www.sverd.se

Share This