NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Presentationer från SVERDs Multiplier Event & Höstkonferens 12-13 sep 2019Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)

Här kommer PDF filer från SVERDs Multiplier Event om EU projekten VTT & TIBL och Höstkonferens 12-13 sep 2019 på Saturnus konferens i Stockholm.”Den digitala revolutionen handlar inte om teknik – Det handlar om människor”

Torsdag 12/3
Ebba Ossiannilsson VTT Erasmus + EU project
Oscar Tylstedt Campus Telge ”Digitalisering ur ett student perspektiv”
Kristina Dervojeda PWC ”Promoting Online Training Opportunities for  the workforce in Europe”
https://www.sverd.se/temp/k_dervojeda_multiplier_event_sade_conf_12sep_2019.pdf
Anders Söderholm UKÄ ”Om behovet av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser”
Malin Påhls Hansson Företagarna
Kompetensanvändning innan kompetensutveckling
Ebba Ossiannilsson TIBL  Erasmus + EU project
Fredag  13/3
Ebba Ossiannilsson VTT och TIBL Erasmus+ EU projects
https://www.sverd.se/temp/ebba_multiplier_event_vtt_tibl.pdf

Italo Masiello Learning in the 21 th century LNU
https://www.sverd.se/temp/sverds2019_italo_masielo.pdf
Mikael Andersson UHR Utveckling av distansutbildning – ett regeringsuppdrag
Mats Brenner Ersta Sköndal Bräcke Högskola Om digitala högskoleprov
Torbjörn Skarin REK Är digital kompetens en bristvara inom SME?
Robin Vetter Digital Skills and Job Coalition
Distansutbildningshälsningar
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
070-6034239

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This