NY

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Presentationer från SVERDs Multiplier Event & Höstkonferens 12-13 sep 2019Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)

Här kommer PDF filer från SVERDs Multiplier Event om EU projekten VTT & TIBL och Höstkonferens 12-13 sep 2019 på Saturnus konferens i Stockholm.”Den digitala revolutionen handlar inte om teknik – Det handlar om människor”

Torsdag 12/3
Ebba Ossiannilsson VTT Erasmus + EU project
Oscar Tylstedt Campus Telge ”Digitalisering ur ett student perspektiv”
Kristina Dervojeda PWC ”Promoting Online Training Opportunities for  the workforce in Europe”
https://www.sverd.se/temp/k_dervojeda_multiplier_event_sade_conf_12sep_2019.pdf
Anders Söderholm UKÄ ”Om behovet av högskolepedagogiska utvecklingsinsatser”
Malin Påhls Hansson Företagarna
Kompetensanvändning innan kompetensutveckling
Ebba Ossiannilsson TIBL  Erasmus + EU project
Fredag  13/3
Ebba Ossiannilsson VTT och TIBL Erasmus+ EU projects
https://www.sverd.se/temp/ebba_multiplier_event_vtt_tibl.pdf

Italo Masiello Learning in the 21 th century LNU
https://www.sverd.se/temp/sverds2019_italo_masielo.pdf
Mikael Andersson UHR Utveckling av distansutbildning – ett regeringsuppdrag
Mats Brenner Ersta Sköndal Bräcke Högskola Om digitala högskoleprov
Torbjörn Skarin REK Är digital kompetens en bristvara inom SME?
Robin Vetter Digital Skills and Job Coalition
Distansutbildningshälsningar
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
070-6034239

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This