NY

Oväntade svar när Voister chattar med AI-tonåringen Laika

Voister har chattat med Laika, en trettonårig AI helt uppvuxen på sociala medier. Laika föredrar Tiktok framför andra plattformar, är övertygad om att pengar är vägen till lycka och både fascineras och skräms av krigsfordon som sprängs. Samtalet präglas av...

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD föredrag om OER på EDEN 2013

Ulf Sandström ordf SVERD /Vuxenutbildningen i Härnösand samt Mats Brenner från Högskolan i Gävle höll i seminariet -Why spend time on OER ?- på EDEN Konferensen i Oslo den 13 juni. Seminariet ägde rum på Oslo Universitet och samlade ett trettiotal engagerade deltagare som bidrog med förslag om hur OER rörelsen kan utvecklas vidare. Det handlar om att OER bör tillåta en  mångfald av resurser som är flyttbara mellan olika lärmiljöer. Diskussionen handlade om OER möjligheterna som bör diskuteras på olika nivåer i utbildningssystemet såsom  mellan lärare, mellan organisationer och mellan producenter och användare. Biblioteken har en viktig roll inom OER när det gäller att visa pedagoger hur OER resurserna kan användas.
Se förslagen i pdf nedan.

Se bifogad fil

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This