NY

Speculative Futures on ChatGPT and Generative Artificial Intelligence (AI): A Collective Reflection from the Educational Landscape

Sedan november 2022 har det varit mycket tal om och spekulationer om CHAT GPT och nu senast i dagarna ockps om GPT4. GPT4 kan GPT-4: can solve difficult problems with greater accuracy, thanks to its broader general knowledge and problem solving abilities. Flera inlägg...

Sök projektmedel för högskolepedagogisk utveckling

Under 2022–2023 främjar UHR på regeringens uppdrag gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. Nu går det att söka upp till 1,5 miljon kronor för högskolepedagogiska projekt som handlar om digitalisering, examination, akademisk...

Artificiell intelligens visar sig klara av intellektuella uppgifter som nyss framstod som unika för människan.

Dagens Nyheters journalist Linus Larsson skriver idag att den nya versionen av GPT, systemet bakom chatt-roboten på allas läppar, ger en glimt av en framtid där artificiell intelligens är en förlängning av vårt medvetande. Artikeln belyser att artificiell intelligens...

Minst kompetensutveckling till den som behöver det mest

Tidningen Arbetet lyfter att det erbjuds "Minst kompetensutveckling till de som behöver den mest".(Arbetet 14 februari). Slutsatsen kommer från en undersökning som TCO:s tankesmedja Futurion, låtit Novus opinion genomföra där 26 procent svarar att de har en svag...

SVERD Online Vårkonferens ”Lifelong Learning” uppdaterat program 10/3 2023 kl. 13.00

Programmet till SVERDs Online Vårkonferens Livslångt Lärande är uppdaterat. Förste talare är Margareta Landh Senior/Advisor Myndigheten för Yrkeshögskolan ( MYH) som talar om  "Yrkeshögskolans roll i omställning" påverkar utbudet inom MYH. Andre talare är Camilla...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD föredrag om OER på EDEN 2013

Ulf Sandström ordf SVERD /Vuxenutbildningen i Härnösand samt Mats Brenner från Högskolan i Gävle höll i seminariet -Why spend time on OER ?- på EDEN Konferensen i Oslo den 13 juni. Seminariet ägde rum på Oslo Universitet och samlade ett trettiotal engagerade deltagare som bidrog med förslag om hur OER rörelsen kan utvecklas vidare. Det handlar om att OER bör tillåta en  mångfald av resurser som är flyttbara mellan olika lärmiljöer. Diskussionen handlade om OER möjligheterna som bör diskuteras på olika nivåer i utbildningssystemet såsom  mellan lärare, mellan organisationer och mellan producenter och användare. Biblioteken har en viktig roll inom OER när det gäller att visa pedagoger hur OER resurserna kan användas.
Se förslagen i pdf nedan.

Se bifogad fil

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This