NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Öppna upp utbildning

Ana Carla Pereira EU kommissionen och keynote speaker på EDEN Oslo konferensen 2013 betonade att man vill bredda rekryteringen till utbildning, förbättra tillgängligheten och säkerställa utbildningskvaliteten. För att nå målen vill man utveckla användningen av ICT  och datorer inom utbildning. Man vill även ha förbättrad infrastruktur och bättre interoperabilitet för , verkningsgrad och effektivitet inom utbildningssystemet.

Medlemsländerna bör utveckla nationella digitala lärplattformar

Europeiska kommissionen kommer att finansiera forskning och utveckling för öppna stabila ramverk och standarder för interoperabilitet  inom ICT.

Regionerna  bör uppgradera sin IT infrastruktur med hjälp av strukturfonderna.

Läs mer om e-skills

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This