NY

Ny it-distansutbildning ska locka arbetskraft till norra Sverige

Med en ett år lång it-distansutbildning med tillhörande praktik i Norrbotten eller Västerbotten vill Arbetsförmedlingen tillsammans med Luleå tekniska universitet och kompetensutvecklingsföretaget Lexicon tillgodose de stora kompetensbehoven i norra Sverige. –...

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Konferens om digital kompetens och livslångt lärande för hållbar omställning i Norden (DigiNorden) 2022

Genom Vision 2030 har de nordiska länderna förbundit sig att minska utsläppen och arbeta för en grön och hållbar omställning. Digitalisering kan bidra till att minska de globala utsläppen med 15 procent till 2030, enligt en rapport från World Economic Forum. Norden är mer digitaliserat än många andra regioner och har goda förutsättningar att leda vägen i utvecklingen av lösningar som realiserar denna potential. Digitalisering och automatisering av en rad tjänster och processer är redan i full gång. Men har vi den kompetens vi behöver för att vara ledande inom hållbar digital transformation? Idag, imorgon och om tio år?

Digitalisering och automatisering kan göra processer och tjänster enklare och mer hållbara. För att vi som region ska skörda frukterna av digitaliseringen och undvika oönskade effekter behöver vi alla nödvändig kompetens för att använda de digitala lösningarna på jobbet och i privatlivet, navigera i informationssamhället och hitta de nya, bra lösningarna.

Läs mer om konferensen här

NVL Digital Inkluderig där SVERD är partner deltog med presentationer och presenterade bla forskningsrapporten samt goda exempel från Finland och Sverige

Parallellsesjon A: Grunnleggende digital kompetanse – overordnet

Målet, der hele tiden flytter sig. Om digital inklusion af «hard to reach learners»

Mie Buhl, Professor, Aalborg Universitet.

Les mer om innlederen og innlegget.

Att ge digistöd nära användaren

Johanni Larjanko og Professor Ebba Ossiannilsson  for NVL-nettverket Digital inkludering

Den 13 oktober 2022 arrangerad NVL Digital Inkludering ett webinar om uppföljning från konferensen DigNorden 2022 . Konferensen samlade ca 400 deltagare, varav ca 150 deltagare på plats i Tromsö, Norge.

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This