NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg. Resurserna måste fördelas mer rättvist och systemet med skolpeng genomlysas, menar den nya skolministern Lotta Edholm (L). – Jag vill se en utredning som går till botten med skillnaderna. Det är inte rimligt att det är så olika villkor.

Den förra regeringen öppnade för att skrota betyget F, det vill säga underkänt, i grundskolan med motiveringen att det leder till utslagning, arbetslöshet och ohälsa.

Det är inget som Lotta Edholm ställer sig bakom. – Jag tycker det är viktigt att det finns en tydlig gräns. Inget blir bättre av att man inte talar om för elever vad de presterar.

För att få upp kunskapsresultaten för dem som i dag inte klarar behörighet till gymnasiet vill hon i stället förändra finansieringssystemet så att resurserna blir mer rättvist fördelade.

Läs mer i DN artikel här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This