NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg. Resurserna måste fördelas mer rättvist och systemet med skolpeng genomlysas, menar den nya skolministern Lotta Edholm (L). – Jag vill se en utredning som går till botten med skillnaderna. Det är inte rimligt att det är så olika villkor.

Den förra regeringen öppnade för att skrota betyget F, det vill säga underkänt, i grundskolan med motiveringen att det leder till utslagning, arbetslöshet och ohälsa.

Det är inget som Lotta Edholm ställer sig bakom. – Jag tycker det är viktigt att det finns en tydlig gräns. Inget blir bättre av att man inte talar om för elever vad de presterar.

För att få upp kunskapsresultaten för dem som i dag inte klarar behörighet till gymnasiet vill hon i stället förändra finansieringssystemet så att resurserna blir mer rättvist fördelade.

Läs mer i DN artikel här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This