NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg

Alldeles för många elever går ut grundskolan utan godkända betyg. Resurserna måste fördelas mer rättvist och systemet med skolpeng genomlysas, menar den nya skolministern Lotta Edholm (L). – Jag vill se en utredning som går till botten med skillnaderna. Det är inte rimligt att det är så olika villkor.

Den förra regeringen öppnade för att skrota betyget F, det vill säga underkänt, i grundskolan med motiveringen att det leder till utslagning, arbetslöshet och ohälsa.

Det är inget som Lotta Edholm ställer sig bakom. – Jag tycker det är viktigt att det finns en tydlig gräns. Inget blir bättre av att man inte talar om för elever vad de presterar.

För att få upp kunskapsresultaten för dem som i dag inte klarar behörighet till gymnasiet vill hon i stället förändra finansieringssystemet så att resurserna blir mer rättvist fördelade.

Läs mer i DN artikel här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This