NY

Nationell yrkesutbildning -ny form av utbildning för vuxna på gymnasial nivå

För att stärka kompetensförsörjningen och möta företagens kompetensbehov har regeringen tagit initiativ till en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Utbildningsformen nationell yrkesutbildning har sin utgångspunkt i den modell...

Kommuner efterlyser statlig finansiering av decentraliserade högskolemiljöer

Flera kommuner vittnar om att decentraliserade högskolemiljöer har ökat utbildningsnivån bland dess invånare. Nu behövs ett nytt statligt finansieringssystem för att nå ut ännu bredare, menar ledarna för samverkansnätverket Nya vägar. Vid ett seminarium den 12/4 i...

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ny forskning visar: Snygga kvinnor förlorar – på distansundervisning

Studien vid Lunds universitet har blivit mycket uppmärksammad under veckan som gått men ockås kritiserats väldigt hårt, bla av rektor vid Lunds Tekniska högskola, då  de intervjuade inte var informerade om studiens syfte,

Skönhet kan påverka betygen. Den slutsatsen drar en forskningsstudie från Lunds universitet. När vackra kvinnliga studenter inte var fysiskt närvarande under pandemin utan deltog i digital undervisning sjönk betygen. Läs SDS här

Läs här i SDS ok kritiken 

Skönhet kan påverka betygen. Den slutsatsen drar en forskningsstudie från Lunds universitet. När vackra kvinnliga studenter inte var fysiskt närvarande under pandemin utan deltog i digital undervisning sjönk betygen.

Utseendeeffekten var mest tydlig i ämnen med en kursstruktur där lärare och studenter lär känna varandra i en fysisk miljö. De manliga studenternas studieresultat förblev oförändrade under samma omständigheter.

Vilken betydelse skönhet kan ha på betyg har det däremot inte forskats lika mycket på och här gav pandemin en gyllene studiemöjlighet.

I studien fick en jury bestående av 74 personer i samma ålder som de 300 deltagande studenterna utifrån bilder betygsätta utseendet på studenterna på en skala från 1-10.

I spelaren ovan: Adrian Mehic, doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund, berättare mer om studien. Se TV4 här

När undervisningen bedrevs på distans kunde inte lärarna se studenternas utseende och det påverkade attraktiva kvinnliga studenters betyg till det sämre – medan de manliga studenternas betyg inte påverkades. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

300 studenter från Lunds tekniska högskola som var med i studien fick sina fotografin bedömda av 37 personer. Sedan bedömdes ”snyggheten” utifrån medelbetyget.

– Vad som är snyggt är olika för alla men de flesta gjorde ändå samma bedömningar, säger Adrian Mehic som står bakom och som är doktorand i nationalekonomi på Ekonomihögskolan i Lund.

Starkare utseendeeffekt

Resultatet jämfördes sedan med studenternas betyg både före och under pandemin. Utseendeeffekten syntes mest i ämnen där lärare och studenter lär känna varandra och ofta träffar varandra.

– Många studenter tror ju att man är anonym för att man har anonyma tentor men så är det inte riktigt. Kursansvarig måste veta vilket betyg den sätter på vilken student sedan när betygen registreras, enligt lag.

Flesta lärare är män

De manliga studenternas betygsättning förblev dock oförändrad under samma omständigheter – vilket kan förklaras av att deras betygsättning inte är beroende av utseendet på samma sätt.

– De flesta lärarna är män, så det är rimligt att de huvudsakligen diskriminerar till förmån för de attraktiva kvinnorna. Å andra sidan gav även kvinnliga lärare de snygga kvinnorna högre betyg, men inte i samma utsträckning, säger Adrian Mehic.

Se också inslag från SVT

Sveriges radio skriver

”Snygga tjejer” fick sämre betyg när de studerade på distans

  • Snygga tjejer som studerar på högskolan fick sämre betyg när undervisningen var på distans under pandemin.
  • Det visar ny forskning från Lunds universitet som studerat i vilken mån utseendet påverkar betygen.
  • ”Det tror vi är på grund av diskriminering helt enkelt. Vi såg den här diskrimineringseffekt i framförallt de kurser där det är mycket grupparbeten, där det är mycket interaktion mellan lärare och elever”, säger Adrian Mehic, doktorand på ekonomihögskolan som gjort studien.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This