NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är nödvändiga.

Den förvaltningsgemensamma, digitala infrastrukturen som Digg ansvarar för att etablera i Sverige går under namnet Ena. Målsättningen är att informationsutbytet såväl inom offentlig sektor, som mellan offentlig och privat sektor, ska bli effektivare och säkrare. Arbetet sker i samarbete med statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Inom Ena finns exempelvis lösningar för att säkerställa vem som är vem och får göra vad digitalt, ramverk och gränssnitt för att tillgängliggöra data till rätt mottagare, och lösningar för att skicka säkra meddelanden.

– Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sina egna sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma grundläggande behov. Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster, säger Viktoria Hagelstedt som är avdelningschef för samordning och datadelning på Digg.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This