NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Universitets och Högskolerådet UHR webinar i samarbete med SVERD, ht-2022

SVERD arrangerade i samråd med UHR ett webinar den 9 september 2022 om Mikromeriter – att synliggöra kompetenser

Universitets- och högskolerådet genomför två regeringsuppdrag inom området högskolepedagogisk utveckling, Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning. På denna sida hittar du både gemensamma resurser och information för de båda uppdragen. Läs mer här

Detta webinar om Mikrokrediter – att syniiggöra kompetenser var det första webinariet i en serie av fyra (september, oktober, november och december 2022) som SVERD ansvarar för och arrangerar i samverkan med UHR inom deras Regeringsuppdrag. De tre följande handlar om Digital spetskompetens (7 oktober), Öppna Lärresurser (OER) !8 november) och Kvalitet i distansutbildning och nätbaserad utbildning.(9 november).

Det var ett stort intresse för webinariet om Mikormeriter -att synliggöra kompetenser med 112 registrerade deltagare.

Talare var:

Kinga Szuly,experts team leader, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Unit B1, Higher Education med tema om EU Kommissionen – strategier och rekommendationer kring mikromeriter. Presentation kan ses och laddas ner här PLA Presentation

Hans Almgren,utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med tema om Kompetenspasset,Vinnovaprojekt för att undersöka vad mikromeriter är i en svensk kontext.. Presentation kan ses och laddas ner här Mikromeriter SVERD

Ebba Ossiannilsson,Professor, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Kvalitetskoordinator International Council on Badges, med team om internationell översyn av mikrokrediter – ICoBC (International Council on Badges and Credentials). Presentation kan ses och laddas ner här SVERD_UHR_MicroCred 9sept 2022 

Nästföljande SVERD webinar är den 7 oktober 2022 om Digital sptskompetens. Anmälan ligger redan ute här 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This