NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Universitets och Högskolerådet UHR webinar i samarbete med SVERD, ht-2022

SVERD arrangerade i samråd med UHR ett webinar den 9 september 2022 om Mikromeriter – att synliggöra kompetenser

Universitets- och högskolerådet genomför två regeringsuppdrag inom området högskolepedagogisk utveckling, Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning. På denna sida hittar du både gemensamma resurser och information för de båda uppdragen. Läs mer här

Detta webinar om Mikrokrediter – att syniiggöra kompetenser var det första webinariet i en serie av fyra (september, oktober, november och december 2022) som SVERD ansvarar för och arrangerar i samverkan med UHR inom deras Regeringsuppdrag. De tre följande handlar om Digital spetskompetens (7 oktober), Öppna Lärresurser (OER) !8 november) och Kvalitet i distansutbildning och nätbaserad utbildning.(9 november).

Det var ett stort intresse för webinariet om Mikormeriter -att synliggöra kompetenser med 112 registrerade deltagare.

Talare var:

Kinga Szuly,experts team leader, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Unit B1, Higher Education med tema om EU Kommissionen – strategier och rekommendationer kring mikromeriter. Presentation kan ses och laddas ner här PLA Presentation

Hans Almgren,utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med tema om Kompetenspasset,Vinnovaprojekt för att undersöka vad mikromeriter är i en svensk kontext.. Presentation kan ses och laddas ner här Mikromeriter SVERD

Ebba Ossiannilsson,Professor, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Kvalitetskoordinator International Council on Badges, med team om internationell översyn av mikrokrediter – ICoBC (International Council on Badges and Credentials). Presentation kan ses och laddas ner här SVERD_UHR_MicroCred 9sept 2022 

Nästföljande SVERD webinar är den 7 oktober 2022 om Digital sptskompetens. Anmälan ligger redan ute här 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This