NY

Bättre samarbetstjänster behövs i skolan

I somras presenterade det medlemsdrivna programmet för digital samverkan, eSam, en rapport på över 30 olika samarbetstjänster som alternativ till Teams som på grund av GDPR och andra datalagstiftningar inte lever upp till offentlig sektors höga krav på integritet och...

Dags för en utbildningsexplosion – men räcker högskolorna?

Behoven av vidareutbildning ökar med digitaliseringen och nu får vi bort ett ekonomiskt hinder för att studera vidare säger Martin Linder ordförande i fackföreningen Unionen i en artikel i Dagens Nyheter. Från den 1 oktober kan man söka omställnings-studiestödet hos...

Kommunen som satsar på tillgänglighet

Ett nytt system på Ljusdals kommuns kontaktcenter ska ge medarbetarna ökad tillgång till kommunens alla tjänster, vilket kommer göra att medborgare snabbare får hjälp med sina ärenden. Enligt Peter Evansson, verksamhetsutvecklare digitalisering, är det en av många...

Svenska unescorådet har nu publicerat officiell översättning av OER-rekommendationerna

Svenska unescorådet har nu publicerat officiell översättning av OER-rekommendationerna.  Den hittar ni här: Unescos-rekommendationer-om-opppna-larresurser-ny.pdf. Mötesplats OER  publicerade tidigare en svensk översättning som du kan finna här Du kan följa Mötesplats...

SVERD Online Höstkonferens ägde rum fredag 23/9 -2022

SVERD Online Höstkonferens med tema "The Ecology of learning, A new social contract" den 23 sep. 2022 Se program nedan. -------------------> Tid Ämne Talare Länk 10.00-10.15 Välkomna Ulf Sandström ordförande SVERD Ebba Ossiannilsson vice ordförande SVERD...

Plattform för internationalisering

Plattform för internationalisering är en samverkansplattform för att underlätta och stödja lärosäten och organisationer att bedriva internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Läs mer om Hearing 19 oktober här  Plattformen samordnar frågor...

Open GLAM & education. Teacher’s and educator’s perspective on digital resources.

Den här rapporten presenterar resultaten av forskningsprojektet Open GLAM & education som försöker förstå vikten av online-arvsbaserade verktyg, resurser och digitaliserade samlingar för formell och icke-formell utbildning i EU-länderna. Forskningsresultaten...

Det livslånga lärandet- Lärandet mellan generationer

Docent Ann-Kristin Boström delar med sig av forskning och ger en historisk inblick. Läs mer på ENCELL här Ann-Kristin Boström är verksam som forskare vid Encell och hennes forskningsområde är internationell och jämförande pedagogik med inriktning på livslångt lärande,...

Nytt studiestöd utan medel till lärosätena

Det nya omställningsstudiestödet gör det möjligt att mitt i arbetslivet plugga ett år med lön. Förmånligt för den enskilde, men vad innebär det för lärosätena? Läs mer här Omställningsstudiestödet träder i kraft 1 oktober och första ansökningsomgången är redan inför...

TILL MINNE AV STEFAN PÅLSSON

Det är med stor sorg vi meddelar att vår kollega, vän och trogne spanare Stefan Pålsson hastigt och oväntat lämnat oss. Vi sänder våra varmaste tankar till Stefans nära och kära. Stefan Pålsson framför Haus des Lehrers (lärarnas hus) i Berlin (Foto från Spaningen) På...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Universitets och Högskolerådet UHR webinar i samarbete med SVERD, ht-2022

SVERD arrangerade i samråd med UHR ett webinar den 9 september 2022 om Mikromeriter – att synliggöra kompetenser

Universitets- och högskolerådet genomför två regeringsuppdrag inom området högskolepedagogisk utveckling, Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning. På denna sida hittar du både gemensamma resurser och information för de båda uppdragen. Läs mer här

Detta webinar om Mikrokrediter – att syniiggöra kompetenser var det första webinariet i en serie av fyra (september, oktober, november och december 2022) som SVERD ansvarar för och arrangerar i samverkan med UHR inom deras Regeringsuppdrag. De tre följande handlar om Digital spetskompetens (7 oktober), Öppna Lärresurser (OER) !8 november) och Kvalitet i distansutbildning och nätbaserad utbildning.(9 november).

Det var ett stort intresse för webinariet om Mikormeriter -att synliggöra kompetenser med 112 registrerade deltagare.

Talare var:

Kinga Szuly,experts team leader, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Unit B1, Higher Education med tema om EU Kommissionen – strategier och rekommendationer kring mikromeriter. Presentation kan ses och laddas ner här PLA Presentation

Hans Almgren,utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med tema om Kompetenspasset,Vinnovaprojekt för att undersöka vad mikromeriter är i en svensk kontext.. Presentation kan ses och laddas ner här Mikromeriter SVERD

Ebba Ossiannilsson,Professor, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Kvalitetskoordinator International Council on Badges, med team om internationell översyn av mikrokrediter – ICoBC (International Council on Badges and Credentials). Presentation kan ses och laddas ner här SVERD_UHR_MicroCred 9sept 2022 

Nästföljande SVERD webinar är den 7 oktober 2022 om Digital sptskompetens. Anmälan ligger redan ute här 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This