NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Universitets och Högskolerådet UHR webinar i samarbete med SVERD, ht-2022

SVERD arrangerade i samråd med UHR ett webinar den 9 september 2022 om Mikromeriter – att synliggöra kompetenser

Universitets- och högskolerådet genomför två regeringsuppdrag inom området högskolepedagogisk utveckling, Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning. På denna sida hittar du både gemensamma resurser och information för de båda uppdragen. Läs mer här

Detta webinar om Mikrokrediter – att syniiggöra kompetenser var det första webinariet i en serie av fyra (september, oktober, november och december 2022) som SVERD ansvarar för och arrangerar i samverkan med UHR inom deras Regeringsuppdrag. De tre följande handlar om Digital spetskompetens (7 oktober), Öppna Lärresurser (OER) !8 november) och Kvalitet i distansutbildning och nätbaserad utbildning.(9 november).

Det var ett stort intresse för webinariet om Mikormeriter -att synliggöra kompetenser med 112 registrerade deltagare.

Talare var:

Kinga Szuly,experts team leader, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Unit B1, Higher Education med tema om EU Kommissionen – strategier och rekommendationer kring mikromeriter. Presentation kan ses och laddas ner här PLA Presentation

Hans Almgren,utredare vid Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med tema om Kompetenspasset,Vinnovaprojekt för att undersöka vad mikromeriter är i en svensk kontext.. Presentation kan ses och laddas ner här Mikromeriter SVERD

Ebba Ossiannilsson,Professor, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD), Kvalitetskoordinator International Council on Badges, med team om internationell översyn av mikrokrediter – ICoBC (International Council on Badges and Credentials). Presentation kan ses och laddas ner här SVERD_UHR_MicroCred 9sept 2022 

Nästföljande SVERD webinar är den 7 oktober 2022 om Digital sptskompetens. Anmälan ligger redan ute här 

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This