NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Högskolepedagogik-Vad tycker studentkårerna ?

Sveriges förenade studentkårer SFS släpper sin rapport om Högskolepedagogik - Vad tycker studentkårerna?  i ett livesänt livesamtal den 1 mars klockan 09.00. Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till nytta för utformningen av framtidens utbildningar.

Några av lärdomarna från omställningen till distansundervisningen:
  • Det är viktigt med en helhetssyn på planering och genomförande av utbildningar. Det är viktigt att väga in hela studenterfarenheten i planering och genomförande av distansutbildningar, exempelvis genom att vidareutveckla studentstöd och studiesociala aktiviteter inom utbildningarna.

  • Hybridlösningar och hybridutbildningar verkar vara här för att stanna. Samtidigt framgår att såväl distans- som hybridutbildningar kräver både teknisk och pedagogisk kompetens för att bli bra. Det är viktigt att distansdeltagande prioriteras lika mycket som campusdeltagande i hybridutbildningar och att upplägget anpassas efter vad som är lämpligt för den aktuella utbildningen.

  • Lärosätenas identitet och profil kan få betydelse för framtidens utbildningar. Lärosäten som identifierar sig som campuslärosäten kan behöva arbeta med att skapa en campusmiljö som i högre grad öppnar för flexibilitet och digitala inslag i utbildningarna. Lärosäten som identifierar sig mer som distanslärosäten kan istället behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för studiesociala kontakter inom utbildningarna.

  • Den snabba utvecklingen av undervisningsformer som den digitala utvecklingen öppnar upp för innebär också utmaningar med att kategorisera utbildningarna. Begreppet distansutbildning är för brett för att generalisera kring och utan korrekta definitioner blir det exempelvis svårt att följa upp utvecklingen av utbildningarna i framtiden. För lärosätena handlar det samtidigt om att tydligt kunna kommunicera sina utbildningsutbud till studenter.

Läs och ladda ner rapporten här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This