NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till nytta för utformningen av framtidens utbildningar.

Några av lärdomarna från omställningen till distansundervisningen:
  • Det är viktigt med en helhetssyn på planering och genomförande av utbildningar. Det är viktigt att väga in hela studenterfarenheten i planering och genomförande av distansutbildningar, exempelvis genom att vidareutveckla studentstöd och studiesociala aktiviteter inom utbildningarna.

  • Hybridlösningar och hybridutbildningar verkar vara här för att stanna. Samtidigt framgår att såväl distans- som hybridutbildningar kräver både teknisk och pedagogisk kompetens för att bli bra. Det är viktigt att distansdeltagande prioriteras lika mycket som campusdeltagande i hybridutbildningar och att upplägget anpassas efter vad som är lämpligt för den aktuella utbildningen.

  • Lärosätenas identitet och profil kan få betydelse för framtidens utbildningar. Lärosäten som identifierar sig som campuslärosäten kan behöva arbeta med att skapa en campusmiljö som i högre grad öppnar för flexibilitet och digitala inslag i utbildningarna. Lärosäten som identifierar sig mer som distanslärosäten kan istället behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för studiesociala kontakter inom utbildningarna.

  • Den snabba utvecklingen av undervisningsformer som den digitala utvecklingen öppnar upp för innebär också utmaningar med att kategorisera utbildningarna. Begreppet distansutbildning är för brett för att generalisera kring och utan korrekta definitioner blir det exempelvis svårt att följa upp utvecklingen av utbildningarna i framtiden. För lärosätena handlar det samtidigt om att tydligt kunna kommunicera sina utbildningsutbud till studenter.

Läs och ladda ner rapporten här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This