NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till nytta för utformningen av framtidens utbildningar.

Några av lärdomarna från omställningen till distansundervisningen:
  • Det är viktigt med en helhetssyn på planering och genomförande av utbildningar. Det är viktigt att väga in hela studenterfarenheten i planering och genomförande av distansutbildningar, exempelvis genom att vidareutveckla studentstöd och studiesociala aktiviteter inom utbildningarna.

  • Hybridlösningar och hybridutbildningar verkar vara här för att stanna. Samtidigt framgår att såväl distans- som hybridutbildningar kräver både teknisk och pedagogisk kompetens för att bli bra. Det är viktigt att distansdeltagande prioriteras lika mycket som campusdeltagande i hybridutbildningar och att upplägget anpassas efter vad som är lämpligt för den aktuella utbildningen.

  • Lärosätenas identitet och profil kan få betydelse för framtidens utbildningar. Lärosäten som identifierar sig som campuslärosäten kan behöva arbeta med att skapa en campusmiljö som i högre grad öppnar för flexibilitet och digitala inslag i utbildningarna. Lärosäten som identifierar sig mer som distanslärosäten kan istället behöva utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för studiesociala kontakter inom utbildningarna.

  • Den snabba utvecklingen av undervisningsformer som den digitala utvecklingen öppnar upp för innebär också utmaningar med att kategorisera utbildningarna. Begreppet distansutbildning är för brett för att generalisera kring och utan korrekta definitioner blir det exempelvis svårt att följa upp utvecklingen av utbildningarna i framtiden. För lärosätena handlar det samtidigt om att tydligt kunna kommunicera sina utbildningsutbud till studenter.

Läs och ladda ner rapporten här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This