NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO – Project on AI and the Futures of Learning

UNESCO lanserade idag den 30 september ”Project on AI and the Futures of Learning”

Lanseringen avsåg att informera medlemsstaterna och partner om projektet om artificiell intelligens (AI) och framtidens lärande, få synpunkter på de planerade aktiviteterna, kartlägga pågående initiativ och bygga partnerskap och synergier kring projektet. Projektet AI och Futures of Learning bygger på Unescos arbete inom AI och utbildning, inklusive rekommendationen om etik för artificiell intelligens och den kommande globala rapporten Reimagining Our Futures Together: A new social contract for education. Läs mer här

Särskilt består projektet av tre delar:

  • en rapport som föreslår rekommendationer om AI-aktiverad framtid för lärande,
  • en vägledning om etiska principer för användning av AI i utbildning,
  • ett vägledande ramverk för AI -kompetens för skolelever.

The Project will address both the technological and the human-oriented dimensions of AI and the futures of learning across three sub-domains as identified in UNESCO’s AI and Education: Guidance for policy-makers: learning with AI, learning about AI, and learning to work and live with AI.

Ms Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director-General for Education will open the launch event, joined by Mr Firmin Edouard Matoko, UNESCO Assistant Director-General for Priority Africa and External Relations.

The launch event is designed to present the UNESCO project and elicit comments on the planned activities, map out ongoing initiatives, and build partnerships around the project. During the event, senior staff members from other UNESCO Sectors as well as from ITU, UNICEF and European Commission Joint Research Centre, Ministers or high-level governmental officials, Directors of relevant UNESCO Institutes (including International Institute for Technology in Education, International Bureau of Education, International Research Center on AI, and Regional Center for Educational Planning), and representatives of the private sector (including IBM and Intel) will share information on their current programmes in the field of AI in education.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This