NY

Bra exempel på digitalisering och OER-initiativ

Det är Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur – vilken är en insamlingsstiftelse som har i fokus att: "Verka för att juridisk litteratur som givits ut i Sverige eller på det svenska språket görs digitalt tillgänglig till allmänheten utan kostnad."...

Svenskarna och internet

Idag 26 oktober 2021presenteras årets rapport! Årets upplaga är den mest omfattande någonsin och fullmatad med fakta om svenskarnas internetvanor 2021. Kl 9.00 idag kan du höra Internetstiftelsens Jannike Tillå och Måns Jonasson presentera några av höjdpunkterna! Se...

Guldäpplets Jubileumspris

Grattis till mottagarna av Guldäpplets Jubileumspris. Idag publiceras namnet på dem som tilldelats jubileumsutmärkelsen i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare och kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer....

Kristina Alexanderson på Internetstiftelsen tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021

För sitt arbete med digital kompetens genom skoltävlingen Webbstjärnan tilldelas Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar, Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021. Läs mer här I samband med att lärarpriset Guldäpplet, som delas ut av...

2021 Open Access Week: It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity

The 2021 Open Access Week Advisory Committee is pleased to announce that the theme for this year’s International Open Access Week, to be held October 25-31, will be “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.” Läs mer här Open Access Week, a global...

Utbildning på distans möjlighet eller utmaning?

Intresset för distansutbildningar har exploderat under corona-året 2020 och utvecklat vår syn på vad utbildning är och hur den kan genomföras idag och i framtiden. Vilka är då de stora fördelarna med distansformatet – och finns det nackdelar? Institutet för Högre...

Regeringen sätter nya mål för universitet och högskolor

Regeringen har fattat beslut om en mer ändamålsenlig styrning för att fler personer ska bli examinerade för yrken inom vård och skola. Nu sätts mål för universitet och högskolor för antalet examina inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar och lärar- och...

Uppdrag till Kungl. biblioteket om att kartlägga öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen

Pressmeddelande: Uppdrag till Kungl. biblioteket om att kartlägga öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen Regeringen ger Kungl. biblioteket i uppdrag att kartlägga och analysera användandet av dels öppna lärresurser, dels allmänhetens...

SCB gör studie om distansundervisningen under pandemin

I höst ska Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av regeringen genomföra en studie om fjärr- och distansundervisning i grund- och gymnasieskolan under covid-19-pandemin. För att det ska vara möjligt att dra lärdomar och utvärdera konsekvenserna av fjärr- och...

Digitalisering på myndigheter

Myndigheter i Sverige ska verkställa politiska beslut och för att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering krävs det att myndigheter hittar smarta digitala lösningar för sina respektive verksamheter. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är den myndighet...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO – Project on AI and the Futures of Learning

UNESCO lanserade idag den 30 september ”Project on AI and the Futures of Learning”

Lanseringen avsåg att informera medlemsstaterna och partner om projektet om artificiell intelligens (AI) och framtidens lärande, få synpunkter på de planerade aktiviteterna, kartlägga pågående initiativ och bygga partnerskap och synergier kring projektet. Projektet AI och Futures of Learning bygger på Unescos arbete inom AI och utbildning, inklusive rekommendationen om etik för artificiell intelligens och den kommande globala rapporten Reimagining Our Futures Together: A new social contract for education. Läs mer här

Särskilt består projektet av tre delar:

  • en rapport som föreslår rekommendationer om AI-aktiverad framtid för lärande,
  • en vägledning om etiska principer för användning av AI i utbildning,
  • ett vägledande ramverk för AI -kompetens för skolelever.

The Project will address both the technological and the human-oriented dimensions of AI and the futures of learning across three sub-domains as identified in UNESCO’s AI and Education: Guidance for policy-makers: learning with AI, learning about AI, and learning to work and live with AI.

Ms Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director-General for Education will open the launch event, joined by Mr Firmin Edouard Matoko, UNESCO Assistant Director-General for Priority Africa and External Relations.

The launch event is designed to present the UNESCO project and elicit comments on the planned activities, map out ongoing initiatives, and build partnerships around the project. During the event, senior staff members from other UNESCO Sectors as well as from ITU, UNICEF and European Commission Joint Research Centre, Ministers or high-level governmental officials, Directors of relevant UNESCO Institutes (including International Institute for Technology in Education, International Bureau of Education, International Research Center on AI, and Regional Center for Educational Planning), and representatives of the private sector (including IBM and Intel) will share information on their current programmes in the field of AI in education.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This