NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

UNESCO – Project on AI and the Futures of Learning

UNESCO lanserade idag den 30 september ”Project on AI and the Futures of Learning”

Lanseringen avsåg att informera medlemsstaterna och partner om projektet om artificiell intelligens (AI) och framtidens lärande, få synpunkter på de planerade aktiviteterna, kartlägga pågående initiativ och bygga partnerskap och synergier kring projektet. Projektet AI och Futures of Learning bygger på Unescos arbete inom AI och utbildning, inklusive rekommendationen om etik för artificiell intelligens och den kommande globala rapporten Reimagining Our Futures Together: A new social contract for education. Läs mer här

Särskilt består projektet av tre delar:

  • en rapport som föreslår rekommendationer om AI-aktiverad framtid för lärande,
  • en vägledning om etiska principer för användning av AI i utbildning,
  • ett vägledande ramverk för AI -kompetens för skolelever.

The Project will address both the technological and the human-oriented dimensions of AI and the futures of learning across three sub-domains as identified in UNESCO’s AI and Education: Guidance for policy-makers: learning with AI, learning about AI, and learning to work and live with AI.

Ms Stefania Giannini, UNESCO Assistant Director-General for Education will open the launch event, joined by Mr Firmin Edouard Matoko, UNESCO Assistant Director-General for Priority Africa and External Relations.

The launch event is designed to present the UNESCO project and elicit comments on the planned activities, map out ongoing initiatives, and build partnerships around the project. During the event, senior staff members from other UNESCO Sectors as well as from ITU, UNICEF and European Commission Joint Research Centre, Ministers or high-level governmental officials, Directors of relevant UNESCO Institutes (including International Institute for Technology in Education, International Bureau of Education, International Research Center on AI, and Regional Center for Educational Planning), and representatives of the private sector (including IBM and Intel) will share information on their current programmes in the field of AI in education.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This