NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Sverige utbildar för få yrkesutbildade

Svenskt näringsliv varnar för att den befintliga yrkesutbildningen brister såväl i kvalitet som i anpassning efter arbetsmarknadens behov. Avsaknaden av utbildad arbetskraft beräknas kosta samhället 990 miljarder kronor fram till år 2035.Ett stort skäl till det svala intresset är att man 2011 tog bort högskolebehörigheten från yrkesprogrammen.

Tidigare tog politikerna bort de obligatoriska behörighetsgivande kurserna till högskolan på yrkesprogrammetn.
Man då att  fler elever skulle lockas att söka ett yrkesprogram om det inte var så teoretiskt jobbigt. Men det blev ganska snart tydligt att beslutet att ta bort behörighetsgivande kurser även tog bort många av de elever som tidigare kunnat tänka sig att gå ett yrkesprogram.

I våras röstade riksdagen igenom ett återinförande av den grundläggande högskolebehörigheten på gymnasiets yrkesprogram. Det kommer att börja gälla från hösten 2023.

Skolverket sammanfattar de faktorer som påverkar elevers gymnasieval som:

Det är dels:

  1. Behörighet till högskolan
  2. Statusen gällande arbete och studier.Statusskillnaderna kan bero på olika uppfattningar om vad som är kvalitet i en utbildning, men också på hur olika yrkens status uppfattas i samhället.
    Det kan vara så att  det handlar om klass och att det tycks vara finare att använda huvudet än händerna?

Läs mer här om Skolverkets kunskapsöversikt om faktorer som har betydelse för elevers val av utbildning på
gymnasial nivå. Se länk till Skolverkets rapport. 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This