NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Sverige utbildar för få yrkesutbildade

Svenskt näringsliv varnar för att den befintliga yrkesutbildningen brister såväl i kvalitet som i anpassning efter arbetsmarknadens behov. Avsaknaden av utbildad arbetskraft beräknas kosta samhället 990 miljarder kronor fram till år 2035.Ett stort skäl till det svala intresset är att man 2011 tog bort högskolebehörigheten från yrkesprogrammen.

Tidigare tog politikerna bort de obligatoriska behörighetsgivande kurserna till högskolan på yrkesprogrammetn.
Man då att  fler elever skulle lockas att söka ett yrkesprogram om det inte var så teoretiskt jobbigt. Men det blev ganska snart tydligt att beslutet att ta bort behörighetsgivande kurser även tog bort många av de elever som tidigare kunnat tänka sig att gå ett yrkesprogram.

I våras röstade riksdagen igenom ett återinförande av den grundläggande högskolebehörigheten på gymnasiets yrkesprogram. Det kommer att börja gälla från hösten 2023.

Skolverket sammanfattar de faktorer som påverkar elevers gymnasieval som:

Det är dels:

  1. Behörighet till högskolan
  2. Statusen gällande arbete och studier.Statusskillnaderna kan bero på olika uppfattningar om vad som är kvalitet i en utbildning, men också på hur olika yrkens status uppfattas i samhället.
    Det kan vara så att  det handlar om klass och att det tycks vara finare att använda huvudet än händerna?

Läs mer här om Skolverkets kunskapsöversikt om faktorer som har betydelse för elevers val av utbildning på
gymnasial nivå. Se länk till Skolverkets rapport. 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This