NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Sverige utbildar för få yrkesutbildade

Svenskt näringsliv varnar för att den befintliga yrkesutbildningen brister såväl i kvalitet som i anpassning efter arbetsmarknadens behov. Avsaknaden av utbildad arbetskraft beräknas kosta samhället 990 miljarder kronor fram till år 2035.Ett stort skäl till det svala intresset är att man 2011 tog bort högskolebehörigheten från yrkesprogrammen.

Tidigare tog politikerna bort de obligatoriska behörighetsgivande kurserna till högskolan på yrkesprogrammetn.
Man då att  fler elever skulle lockas att söka ett yrkesprogram om det inte var så teoretiskt jobbigt. Men det blev ganska snart tydligt att beslutet att ta bort behörighetsgivande kurser även tog bort många av de elever som tidigare kunnat tänka sig att gå ett yrkesprogram.

I våras röstade riksdagen igenom ett återinförande av den grundläggande högskolebehörigheten på gymnasiets yrkesprogram. Det kommer att börja gälla från hösten 2023.

Skolverket sammanfattar de faktorer som påverkar elevers gymnasieval som:

Det är dels:

  1. Behörighet till högskolan
  2. Statusen gällande arbete och studier.Statusskillnaderna kan bero på olika uppfattningar om vad som är kvalitet i en utbildning, men också på hur olika yrkens status uppfattas i samhället.
    Det kan vara så att  det handlar om klass och att det tycks vara finare att använda huvudet än händerna?

Läs mer här om Skolverkets kunskapsöversikt om faktorer som har betydelse för elevers val av utbildning på
gymnasial nivå. Se länk till Skolverkets rapport. 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This