NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Call for Nominations: ICDE Quality Network

ICDE uppmanar institutionella medlemmar att nominera kandidater till ICDE Quality Network för perioden 2023-2024. SVERD har varit med I Focal Points on Quality (FPQs) Europe under förra mandatperioden. Läs mer här

Nu är ett call ute igen för perioden 2023-2024.

ICDE Quality Network ger råd och samlar kunskap om den senaste utvecklingen av kvalitetsarbete relaterat till öppet, flexibelt och distansundervisning (OFDL) inom sina institutioner och regioner. Nätverket består av sju Focal Points on Quality (FPQs), som har en ledande och samordnande roll för kvalitetsförbättring av OFDL.

ICDE söker nu kandidater för Focal Points on Quality (FPQs) bland ICDE-institutionella medlemmar från alla världsregioner, som är kvalitetsexperter inom området öppen, flexibel och distansutbildning.

Nomineringar måste skickas in via e-post till icde@icde.org senast den 7 december 2022. Endast nomineringar från ICDE institutionella medlemmar kommer att beaktas.

Utvalda kandidater till ICDE Focal Points on Quality kommer att utses för en period av två år, från 1 januari 2023 till 31 december 2024. Nuvarande och tidigare Focal Points kan omnomineras.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This