NY

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Färre fristående kurser skulle försämra lärares kompetensutveckling

Utbildningsminister Mats Persson (L) har lagt ett förslag om att färre ska läsa fristående kurser.

Fackföreningen Sveriges Lärare är dock emot detta förslag. De menar att inom läraryrket finns det en aspekt som gör att ett rikt utbud av fristående kurser är särskilt viktigt. Lärare har traditionellt sett varit en viktig målgrupp för fristående kurser, då dessa kurser är nödvändiga för kompetensutveckling inom ämnena. När utbudet av fristående kurser minskat de senaste femton åren har det försvårat för lärare att få kompetensutveckling.

Sveriges lärare ser det som nödvändigt att öka utbudet av fristående kurser. En förutsättning för det professionsprogram för lärare och förskollärare som sjösätts 1 januari 2025 är tillgången på akademisk kompetensutveckling, vilket lärare har efterfrågat under lång tid.

Mer generellt erbjuder fristående kurser flexibilitet att skräddarsy sin utbildning efter egna intressen och karriärmål. Friheten att välja och kombinera kurser över disciplingränserna möjliggör en mer personligt anpassad utbildningsväg.

Detta är särskilt viktigt i en tid när arbetsmarknaden förändras snabbt och framtida yrkesroller kan kräva en diversifierad kompetensprofil. I takt med att livslångt lärande blir alltmer centralt för individens förmåga att anpassa sig till en snabbt föränderlig arbetsmarknad, blir fristående kurser en viktig resurs enligt Sverige Lärare.

Utbildningsminister Mats Persson (L) vill dock att färre ska läsa fristående kurser.

Det är välkommet att ministern ser att mer lärarledd undervisning i de tekniska utbildningarna är en viktig kvalitetsaspekt, något som är högst angeläget även för lärarutbildningarna. Men att utöka den lärarledda tiden genom att minska tillgången till fristående kurser är helt fel väg att gå. Sveriges lärare vill därför helt avfärda utbildningsministerns förslag om ett mindre utbud av fristående kurser menar Sveriges Lärare. Läs mer här:

https://www.altinget.se/utbildning/artikel/farre-fristaaende-kurser-skulle-forsamra-larares-kompetensutveckling-persson

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This