NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD-UHR Webbinarium: Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning

UHR genomför ett Regeringsuppdrag Högskolepedagogiskt lyft. Inom detta uppdrag ska UHR främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete vid svenska universitet och högskolor. Myndigheten ska bland annat ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördela medel för utvecklingsinsatser. UHR har valt att samla resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning under begreppet Högskolepedagogisk utveckling. Här på webbplatsen för Högskolepedagogisk utveckling hittar du både de gemensamma resurserna för de båda uppdragen, och information som rör vart och ett av uppdragen. Läs mer här

SVERD genomför en serie med webinarier i samverkan med UHR: Den 24 mars 2023 var temat Utmaningar och lösningsförslag vid distansutbildning. Två av nordens mest erfarna lärare presenterade sina utmaningar och lösningsförslag. 156 anmälda var anmälda till webbinariet

Medverkande

Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold, Førstelelektor i IKT og læring, II stilling UPED Universitetet i Bergen, magnus.nohr@hiof.no
(utsedd till bästa IKT-lärare i Norge 2022, FUN2022)

Martin Howe, förstelärare och utvecklare Borlänge kommuns skolor (Guldäpplevinnare 2022)
Vinnare av Guldäpplet 2022

Martin Howe | Guldäpplet
Martin Howe | LinkedIn
Martins företag | HoweITworkS

howe_it_works@outlook.com

Se Martin Howes slides här HoweITworkS_SVERED_230324

Webblänkar:

Youtubekanal: www.youtube.com/magnusnohr
IKTMOOC: http://bit.ly/iktmoocopen
IKTPEDMOOC: http://bit.ly/iktpedmoocopen
PfDKMOOC: http://bit.ly/pfdkmoocopen
MOOC om MOOC: http://bit.ly/nettpedopen

Vinnare av Guldäpplet 2022

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This