NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Andelen behöriga lärare minskar enligt Skolverkets statistik

Med en hög andel obehöriga lärare får eleverna inte den undervisning de har rätt till, och det hotar Sveriges framtid som kunskapsnation.

Tre av tio lärare inom grundskolan saknar behörighet. På gymnasiet undervisar 20 procent av lärarna utan att vara behöriga, visar ny statistik från Skolverket.

I årets Lärarkollen kan du se hur stor andel av lärarna som är behöriga i din kommun samt få en analys över utvecklingen.

Det saknas behöriga lärare, där obehöriga fyller tomrummet. Det är ett samhällsproblem.

I Lärarkollen redovisar Sveriges Lärare hur stor andel av lärarna som är behöriga i samtliga Sveriges kommuner och län.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This