NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD är partner i ERASMUS+ Projektet AGILE-2-VET

SVERD är partner i ERASMUS+ Projektet AGILE-2-VET Abilitating diGItal Learning to innovate VET sector | 2021-1-IT01-KA220-VET-000033037 finansierat av Erasmus + Program, the European Union. Projektet syftar till att bidra till innovation inom yrkesutbildningssektorn (VET) genom att stärka kapaciteten hos yrkesutbildningsleverantörer att tillhandahålla inkluderande och högkvalitativ digital utbildning. Se den nya korta intro videon (19 december 2023) här nedan Läs mer om projektet här

Sju partners från olika europeiska länder är involverade i projektet, som koordineras av Demetra Formazione, de andra är ANEL (Spanien),
SADE (Sverige), ANCORA (Irland), Unibo – College of Bologna, (Italien), Mooka Media (Irland) och ILI-FAU (Tyskland).

AGILE 2 VET har två specifika mål:

  • att förbättra kompetensen hos yrkesverksamma inom utbildningssektorn i förhållande till nya metoder för digital träning och inlärning

att stärka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, företag som erbjuder digital teknik och experter på pedagogiska och pedagogiska metoder.

Projektet består av tre olika faser:

  • en inledande forskningsfas för att analysera och identifiera egenskaperna och nyckelkompetenserna för utvecklingen av en träningsmodell
  • utvecklingen av en utbildningsmodell som kommer att göra det möjligt för yrkesverksamma inom yrkesutbildning att förvärva kunskaper och färdigheter relaterade till nya digitala utbildningsmetoder
  • testning av utbildningsmodellen och skapandet av en manual som stöder yrkesverksamma i genomförandet av utbildningskurserna och gör det möjligt för dem att verifiera förvärvet av kompetens.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This