NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD är partner i ERASMUS+ Projektet AGILE-2-VET

SVERD är partner i ERASMUS+ Projektet AGILE-2-VET Abilitating diGItal Learning to innovate VET sector | 2021-1-IT01-KA220-VET-000033037 finansierat av Erasmus + Program, the European Union. Projektet syftar till att bidra till innovation inom yrkesutbildningssektorn (VET) genom att stärka kapaciteten hos yrkesutbildningsleverantörer att tillhandahålla inkluderande och högkvalitativ digital utbildning. Se den nya korta intro videon (19 december 2023) här nedan Läs mer om projektet här

Sju partners från olika europeiska länder är involverade i projektet, som koordineras av Demetra Formazione, de andra är ANEL (Spanien),
SADE (Sverige), ANCORA (Irland), Unibo – College of Bologna, (Italien), Mooka Media (Irland) och ILI-FAU (Tyskland).

AGILE 2 VET har två specifika mål:

  • att förbättra kompetensen hos yrkesverksamma inom utbildningssektorn i förhållande till nya metoder för digital träning och inlärning

att stärka samarbetet mellan utbildningsinstitutioner, företag som erbjuder digital teknik och experter på pedagogiska och pedagogiska metoder.

Projektet består av tre olika faser:

  • en inledande forskningsfas för att analysera och identifiera egenskaperna och nyckelkompetenserna för utvecklingen av en träningsmodell
  • utvecklingen av en utbildningsmodell som kommer att göra det möjligt för yrkesverksamma inom yrkesutbildning att förvärva kunskaper och färdigheter relaterade till nya digitala utbildningsmetoder
  • testning av utbildningsmodellen och skapandet av en manual som stöder yrkesverksamma i genomförandet av utbildningskurserna och gör det möjligt för dem att verifiera förvärvet av kompetens.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This