NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Stöd till förberedelse om det blir en upprepad övergång till distansutbildning

SVERD har fått tillgång till förberedelse och stödmaterial från Mats Brenner pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutet om det blir en upprepad övergång till distansutbildning beroende av pandemiläget.
Alla dokumentfiler kan användas fritt med referens till undertecknad.

Mats Brenner | Pedagogisk utvecklare
UoL, Pedagogisk infrastruktur och stöd | Karolinska Institutet
Alfred Nobels Allé 10A | 141 52 Huddinge
08-524 860 51 | 070-200 71 59
mats.brenner@ki.se | ki.se

Scenarioplanering i pdf :Scenarioplanering_A_B_C_högskoleverksamhet_KI_matbre_2021-12-03

Användarcase i pdf  : Användarcase_scenarios_HyFlex_2020_2021_matbre2021-12-03

Scenarioplanering (öppen) word: Scenarioplanering word

Användarcase / Scenarios HyFlex 2020 ( öppen) word : Användarcase_scenarios_HyFlex_2020_2021_matbre2021-12-03

Här finns för grund – coh gymnasieskolnivån: Uppdaterat stödmaterial stärker skolornas beredskap inför höstterminen – Skola Hemma https://www.skolahemma.se/uppdaterat-stodmaterial-starker-skolornas-beredskap-infor-hostterminen/

//Admin

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This