NY

SVERD med på Agile2Vet avslutning i Reggio Emilia Italien

SVERD representerades av Ulf Sandström och Mats Brenner på projektredovisning av ERASMUS+ projektet Abilitating Digital Learning to innovate VET sector                      Se länk till projektet här i Reggio Emhttp://www.agile2vet.euilia Italien den 20-21 maj....

Så bidrog skolan till att vända utvecklingen

Lagersbergsskolans arbete lyfts av polisen som en av faktor till att Lagersberg i Eskilstuna har kunnat tas bort från listan över utsatta områden. – Vi blev väldigt glada och firade det, säger skolans rektor Gabriella Rosell. Lagersberg har, sedan polisen började med...

Skolverket har lagt fram nytt förslag på professionsutveckling inom skolan

Skolverket har på uppdrag av regeringen arbetat fram förslag på ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna och att öka attraktionen till yrkena. Skolverket föreslår...

Hur påverkas studieförbunden av nedskärningarna?

Regeringens har beslut att minska anslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor fram till år 2026. Vad får det beslutet för konsekvenser? Andreas Fejas Professor Linköpings Universitet ger sina svar i en artikel på Skolporten. Det kommer att leda till en...

Var tredje chef vill sluta på grund av krav på kontorsnärvaro 

Var tredje chef som fått krav på att genomföra en återgång till kontoret planerar att säga upp sig på grund av det. 19 procent av anställda som inte är i en chefsposition planerar att sluta av samma anledning. Det visar en undersökning från Gartner. Allt fler företag...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Skolexperterna om ny nationell digitaliseringsstrategi

Skolan står inför stora utmaningar och en fjärdedel av ungdomarna klarar inte kunskapsmålen för nionde klass. Samtidigt har den tidigare digitaliseringsstrategin för skolan löpt ut. Hur skulle en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolan kunna utformas? Voister bjöd in representanter från Rise, Swedish Edtech Industry och SKR för att bena i frågan.

I oktober 2017 antogs en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet som senare konkretiserades av SKR till en färdplan med 18 punkter. Fokus låg på att säkerställa tillgången av digitala verktyg, stärka kompetensen för att nyttja kraften i verktygen, och fortsatt forskning för ett utvecklande lärande. Strategin löpte fram till början av 2022 och nu kan det bli dags för en ny.

I avsnitt tre av Studio Voister diskuterar Lars Lingman på Rise, Jannie Jeppesen på Swedish Edtech Industry, och Mikael Svensson på SKR hur en ny digitaliseringsstrategi för skolan skulle kunna se ut.

I onepagern som du kan ladda ned på den här sidan kan du lära dig med om vad experterna tycker och där finns också kontaktuppgifter om du vill veta mer om hur skolan kan skapa bättre förutsättningar för lärare och elever. Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This