NY

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Regeringen i Norge anslår 184 miljoner norska kronor till flexibel utbildning

Regeringen i Norge anslår nu 184 miljoner norska kronor till flexibel utbildning rapporterar Flexibel Utdanning Norge (FUN) på sin facebooksida.

Många av våra medlemmar får del av pengarna skriver FUN som är motsvarigheten till SVERD i Sverige. Bakgrunden är att 16 olika studiecentra över hela Norge får över 34 miljoner norska kronor för att kunna erbjuda fler flexibla studiemöjligheter. Dessutom får 17 universitet, högskolor och yrkesskolor 150 miljoner norska kronor för att erbjuda decentraliserad och flexibel utbildning inom områden som teknik, digitalisering och omvårdnad. UiT – Norges arktiska universitet (VID), University of Science and Technology och Norges Handelshögskola är de som får mest pengar.

– Vi behöver kunna nå ut med utbildningserbjudanden och kompetensutveckling till fler medborgare, i fler åldrar och till människor i olika livssituationer. Vi ser att arbetsmarknaden skriker efter kompetens och att företagen inte kan anställa de människor de behöver. Då måste vi ha ett erbjudande som finns där människor bor, och som är anpassat efter arbete och barn. Vi ger fler människor möjligheten till kompetensutveckling , säger forsknings- och högskoleminister Ola Borten Moe (Sp).

För att nå fler med utbildningsutbud som det finns ett ständigt ökande behov av har regeringen lanserat en ansökningsbaserad satsning på studiecentrum och decentraliserade och flexibla utbildningsutbud. Nu har ansökningarna behandlats, och den norska regeringen har fördelat ut pengarna.

Läs mer här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This