NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Valet av yrkesprogram styrs av könstillhörighet

Jakob Lindahl på Jämställdhetsmyndigheten har intervjuats av tidningen Yrkeslärare och han nämner flera förklaringar till varför det är viktigt med en jämnare könsfördelning både i utbildningar och på arbetsplatser.

– Ett samhällsekonomiskt argument är att det är viktigt att kunna rekrytera kompetent personal oavsett om det är kvinnor eller män. Man ska också kunna ge alla chansen att utveckla intressen och färdigheter utan att styras av sitt kön.  

Skolverket påpekar också att könsfördelningen är extra ojämn på utbildningar som leder till yrken där det finns stora rekryteringsbehov. Till exempel inom vården och industrin.

”En mycket ojämn könsfördelning tyder på att det finns könsstereotypa föreställningar som gör att inte alla elever ser programmet som ett reellt alternativ. Huvudmännen kan därför arbeta för att synliggöra utbildningar och relevanta yrken för fler elever, för att öka antalet som utbildas.”

Läs mer här:  https://www.vilarare.se/yrkeslararen/jamstalldhet/svart-att-bryta-normer/

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This