NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

OECD Ny rapport: How can teachers get the best out of their students? Insights from TALIS 2018

Ny rapport från OECD presenterades igår den 28 september 2021. Läs mer här

book

Att utveckla, främja och upprätthålla en bra professionell lärare från grundskoleutbildning till gymnasial utbildning är en avgörande policy för utbildningssystem runt om i världen. Data som hämtats från OECD: s Teaching and Learning International Survey (TALIS) kan hjälpa beslutsfattare och utbildningsutövare att utforma policyer och metoder som förbättrar undervisningen över utbildningsnivåer. Denna rapport presenterar resultat från TALIS 2018 för länder och ekonomier som deltog i grundundersökningen. Den fokuserar på följande forskningsfrågor:

  • Vilka nivåer har lärarnas och skolledarnas professionalism i grund- och gymnasial utbildning?
  • Vad är några av utbildningsutmaningarna unika för varje utbildningsnivå?
  • Vilka faktorer kan förklara skillnader i professionalismnivåer över utbildningsnivåer?

Resultaten ger en bredare bild av lärare och skolledare på alla nivåer av obligatorisk utbildning och likheter och skillnader i de frågor de står inför. Rapporten ger också politiska reflektioner över dessa resultat.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This