NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERDs Online Höstkonferens ”Shaping the futures of learning” fredag 24/9 -2021

Programmet för SVERDs Online Höstkonferens ”Shaping the futures of learning ” är klart och talare som kommer är

  • Anders Söderholm gen. dir. UHÄ ”Pandemin och högre utbildning” 
  • Rolf Reinhardt Int. Council on Badges and Credentials  med tema ”Shaping the futures of learning and micro-credentials”
  • Josefine Hellroth Larsson Wikimedia Sverige ”Open Educational Resources ( OER ) ”
  • Oskar M Wiik  Sveriges förenade studentkårer (SFS) med tema Studentperspektiv vid distansutbildning”
  • Skolinspektionen Eva Ahlman och Agnetha Burström ”Distansutbildning under pandemin inom gymnasiet och vux”
  • Mikael Andersson projektledare UHR ”Projektet Kvalitet i distansutbildning” Universitets och högskolerådet ( UHR)
  • Ebba Ossiannilsson, Prof., Dr. SVERD ”Nordplusprojekten Digital skills 2020 och Digital Support 2021-2023″ utifrån internationell kontext

Anmälan till konferensen sker här:

Anmälan SVERD Höstkonferns 24 sep 2021

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This