NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Micro-credential innovation inom högre utbildning

Micro Credentials för Vem, vad och varför?

Micro Credentials får ett växande intresse från elever, utbildningsanordnare och regeringar som ett medel för att förbättra och kvalificera sig, akademiska framsteg och personlig utveckling. Denna rapport publicerat den 22 Sep 2021 ger nya empiriska bevis på det nuvarande erbjudandet av mikrouppgifter i OECD: s jurisdiktioner och ger en redogörelse för vad som är känt om kostnaderna och fördelarna med korta utbildningsprogram som erbjuds av lärosäten.

Läs och ladda ner rapporten här

OECD (2021), ”Micro-credential innovations in higher education: Who, What and Why?”, OECD Education Policy Perspectives, No. 39, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f14ef041-en.

PÅ SVERDs höstkonferens den 24 september 2021 presenterade Rolf, Reinhard från International Council on Badges and Credentials (ICoBC) en översyn om Micro Credentials. Rolf, Reinhard presenterade även the forskningsrapporten ICoBC Taxonomy, Quality Criteria, and Quality Grid, framtagen från ICoBCs Quality Committee, Ebba Ossiannilsson, Sverige och Abtar Kaur, Malaysia, vilken  publicerades 23/09/2021. Please access it here.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This