NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Micro-credential innovation inom högre utbildning

Micro Credentials för Vem, vad och varför?

Micro Credentials får ett växande intresse från elever, utbildningsanordnare och regeringar som ett medel för att förbättra och kvalificera sig, akademiska framsteg och personlig utveckling. Denna rapport publicerat den 22 Sep 2021 ger nya empiriska bevis på det nuvarande erbjudandet av mikrouppgifter i OECD: s jurisdiktioner och ger en redogörelse för vad som är känt om kostnaderna och fördelarna med korta utbildningsprogram som erbjuds av lärosäten.

Läs och ladda ner rapporten här

OECD (2021), ”Micro-credential innovations in higher education: Who, What and Why?”, OECD Education Policy Perspectives, No. 39, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f14ef041-en.

PÅ SVERDs höstkonferens den 24 september 2021 presenterade Rolf, Reinhard från International Council on Badges and Credentials (ICoBC) en översyn om Micro Credentials. Rolf, Reinhard presenterade även the forskningsrapporten ICoBC Taxonomy, Quality Criteria, and Quality Grid, framtagen från ICoBCs Quality Committee, Ebba Ossiannilsson, Sverige och Abtar Kaur, Malaysia, vilken  publicerades 23/09/2021. Please access it here.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This