NY

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna frpn dagen opch fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Micro-credential innovation inom högre utbildning

Micro Credentials för Vem, vad och varför?

Micro Credentials får ett växande intresse från elever, utbildningsanordnare och regeringar som ett medel för att förbättra och kvalificera sig, akademiska framsteg och personlig utveckling. Denna rapport publicerat den 22 Sep 2021 ger nya empiriska bevis på det nuvarande erbjudandet av mikrouppgifter i OECD: s jurisdiktioner och ger en redogörelse för vad som är känt om kostnaderna och fördelarna med korta utbildningsprogram som erbjuds av lärosäten.

Läs och ladda ner rapporten här

OECD (2021), ”Micro-credential innovations in higher education: Who, What and Why?”, OECD Education Policy Perspectives, No. 39, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f14ef041-en.

PÅ SVERDs höstkonferens den 24 september 2021 presenterade Rolf, Reinhard från International Council on Badges and Credentials (ICoBC) en översyn om Micro Credentials. Rolf, Reinhard presenterade även the forskningsrapporten ICoBC Taxonomy, Quality Criteria, and Quality Grid, framtagen från ICoBCs Quality Committee, Ebba Ossiannilsson, Sverige och Abtar Kaur, Malaysia, vilken  publicerades 23/09/2021. Please access it here.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This