NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nu finns DigComp2.2 på svenska

Nu finns EU-standarden för digital kompetens och förmåga på svenska. Ladda ner ditt ex av DigComp 2.2: Ramverket för digital kompetens för medborgare https://lnkd.in/dRtmn42V
Ett stort tack till alla i arbetsgruppen som gjort detta möjligt. Ebba Ossiannilsson, Christer Berg, Carola Eklund, Linda Mannila, Peter Robinson, och Christer Leivo.

EU-standarden för digital kompetens och förmåga finns nu på svenska. 

Vikten av digital kompetens och förmåga hos såväl medarbetare som medborgare har blivit avgörande för hur samhälle och näringsliv kan utvecklas. Så stor betydelse har digitaliseringen idag. Därför behöver vi säkerställa att får en möjlighet att kunna förbereda sig att ta emot och använda digitalt drivna förändringar som skapar nya värden.

Vi har haft 50 år av digitalisering, men däremot inte 50 år av kompetensutveckling för dem som ska dra nytta av digitaliseringen. Vad digital förmåga är har varit oklart och de flesta har fått lära sig bäst de kan på egen hand. Detta behöver vi förändra. Men för att kunna sätta in rätt kompetensutvecklande åtgärder, behöver vi verktyg för att mäta digital förmåga.

Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) ger en gemensam förståelse för vad digital kompetens är. Det är ett ramverk med kompetensområden, specifika färdigheter och väl definierade nivåer av mognad. För att öka förståelsen finns också i version 2.2 mer än 250 nya exempel på användningsfall. Denna rapport är en översättning till svenska av huvuddelarna i ursprungsrapporten, nämligen introduktionen och de fem områdena inom DigComp2.2.

Här kan du se en inspelning av lanseringen av den svenska översättningen av ramverket, där gruppen som översatt rapporten presenterar vad DigComp är och hur standarden kan tillämpas.

Ansvariga för denna översättning är:

  • Ebba Ossiannilsson, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD) och Innovation for Quality
  • Christer Berg, Digitala lyftet
  • Carola Eklund, Ålands landskapsregering
  • Linda Mannila, Uppdaterad
  • Peter Robinson, Lexicon Malmö
  • Heba El Sheemy, Dataföreningen
  • Christer Leivo, textredigering, Media och språk

#digitalisering #digitalmognad #digitalkompetens #digitalförmåga #upskill#eu #standard #EUR31006 #ramverk

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This