NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nu finns DigComp2.2 på svenska

Nu finns EU-standarden för digital kompetens och förmåga på svenska. Ladda ner ditt ex av DigComp 2.2: Ramverket för digital kompetens för medborgare https://lnkd.in/dRtmn42V
Ett stort tack till alla i arbetsgruppen som gjort detta möjligt. Ebba Ossiannilsson, Christer Berg, Carola Eklund, Linda Mannila, Peter Robinson, och Christer Leivo.

EU-standarden för digital kompetens och förmåga finns nu på svenska. 

Vikten av digital kompetens och förmåga hos såväl medarbetare som medborgare har blivit avgörande för hur samhälle och näringsliv kan utvecklas. Så stor betydelse har digitaliseringen idag. Därför behöver vi säkerställa att får en möjlighet att kunna förbereda sig att ta emot och använda digitalt drivna förändringar som skapar nya värden.

Vi har haft 50 år av digitalisering, men däremot inte 50 år av kompetensutveckling för dem som ska dra nytta av digitaliseringen. Vad digital förmåga är har varit oklart och de flesta har fått lära sig bäst de kan på egen hand. Detta behöver vi förändra. Men för att kunna sätta in rätt kompetensutvecklande åtgärder, behöver vi verktyg för att mäta digital förmåga.

Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) ger en gemensam förståelse för vad digital kompetens är. Det är ett ramverk med kompetensområden, specifika färdigheter och väl definierade nivåer av mognad. För att öka förståelsen finns också i version 2.2 mer än 250 nya exempel på användningsfall. Denna rapport är en översättning till svenska av huvuddelarna i ursprungsrapporten, nämligen introduktionen och de fem områdena inom DigComp2.2.

Här kan du se en inspelning av lanseringen av den svenska översättningen av ramverket, där gruppen som översatt rapporten presenterar vad DigComp är och hur standarden kan tillämpas.

Ansvariga för denna översättning är:

  • Ebba Ossiannilsson, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD) och Innovation for Quality
  • Christer Berg, Digitala lyftet
  • Carola Eklund, Ålands landskapsregering
  • Linda Mannila, Uppdaterad
  • Peter Robinson, Lexicon Malmö
  • Heba El Sheemy, Dataföreningen
  • Christer Leivo, textredigering, Media och språk

#digitalisering #digitalmognad #digitalkompetens #digitalförmåga #upskill#eu #standard #EUR31006 #ramverk

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This