NY

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Ökad enhetlighet ska förbättra möjligheterna till validering

Som en del i arbetet för att skapa ett sammanhållet, nationellt och permanent system för validering har regeringen beslutat om en helt ny valideringsförordning. Syftet är att skapa en grund för gemensam förståelse och enhetlighet när det gäller validering inom hela...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nu finns DigComp2.2 på svenska

Nu finns EU-standarden för digital kompetens och förmåga på svenska. Ladda ner ditt ex av DigComp 2.2: Ramverket för digital kompetens för medborgare https://lnkd.in/dRtmn42V
Ett stort tack till alla i arbetsgruppen som gjort detta möjligt. Ebba Ossiannilsson, Christer Berg, Carola Eklund, Linda Mannila, Peter Robinson, och Christer Leivo.

EU-standarden för digital kompetens och förmåga finns nu på svenska. 

Vikten av digital kompetens och förmåga hos såväl medarbetare som medborgare har blivit avgörande för hur samhälle och näringsliv kan utvecklas. Så stor betydelse har digitaliseringen idag. Därför behöver vi säkerställa att får en möjlighet att kunna förbereda sig att ta emot och använda digitalt drivna förändringar som skapar nya värden.

Vi har haft 50 år av digitalisering, men däremot inte 50 år av kompetensutveckling för dem som ska dra nytta av digitaliseringen. Vad digital förmåga är har varit oklart och de flesta har fått lära sig bäst de kan på egen hand. Detta behöver vi förändra. Men för att kunna sätta in rätt kompetensutvecklande åtgärder, behöver vi verktyg för att mäta digital förmåga.

Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) ger en gemensam förståelse för vad digital kompetens är. Det är ett ramverk med kompetensområden, specifika färdigheter och väl definierade nivåer av mognad. För att öka förståelsen finns också i version 2.2 mer än 250 nya exempel på användningsfall. Denna rapport är en översättning till svenska av huvuddelarna i ursprungsrapporten, nämligen introduktionen och de fem områdena inom DigComp2.2.

Här kan du se en inspelning av lanseringen av den svenska översättningen av ramverket, där gruppen som översatt rapporten presenterar vad DigComp är och hur standarden kan tillämpas.

Ansvariga för denna översättning är:

  • Ebba Ossiannilsson, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD) och Innovation for Quality
  • Christer Berg, Digitala lyftet
  • Carola Eklund, Ålands landskapsregering
  • Linda Mannila, Uppdaterad
  • Peter Robinson, Lexicon Malmö
  • Heba El Sheemy, Dataföreningen
  • Christer Leivo, textredigering, Media och språk

#digitalisering #digitalmognad #digitalkompetens #digitalförmåga #upskill#eu #standard #EUR31006 #ramverk

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This