NY

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Lärdomar av omställningen till distansundervisning under coronapandemin

Nu finns en ny rapport med fokus på att öka kunskapen om hur omställningen till distansundervisning under coronapandemin påverkade undervisning och examination vid universitet och högskolor. Studien som ligger bakom rapporten fokuserar på lärdomar som kan vara till...

Nästan varannan ungdom vill gå i skolan i metaverse

Närmare hälften av de unga i Norden tror att de skulle lära sig mer om de gick i skolan i metaverse, och endast 25 procent tror att de skulle lära sig mindre. Därtill kan 36 procent tänka sig att ha en AI som lärare, enligt den nya rapporten Solve For Tomorrow Report...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nu finns DigComp2.2 på svenska

Nu finns EU-standarden för digital kompetens och förmåga på svenska. Ladda ner ditt ex av DigComp 2.2: Ramverket för digital kompetens för medborgare https://lnkd.in/dRtmn42V
Ett stort tack till alla i arbetsgruppen som gjort detta möjligt. Ebba Ossiannilsson, Christer Berg, Carola Eklund, Linda Mannila, Peter Robinson, och Christer Leivo.

EU-standarden för digital kompetens och förmåga finns nu på svenska. 

Vikten av digital kompetens och förmåga hos såväl medarbetare som medborgare har blivit avgörande för hur samhälle och näringsliv kan utvecklas. Så stor betydelse har digitaliseringen idag. Därför behöver vi säkerställa att får en möjlighet att kunna förbereda sig att ta emot och använda digitalt drivna förändringar som skapar nya värden.

Vi har haft 50 år av digitalisering, men däremot inte 50 år av kompetensutveckling för dem som ska dra nytta av digitaliseringen. Vad digital förmåga är har varit oklart och de flesta har fått lära sig bäst de kan på egen hand. Detta behöver vi förändra. Men för att kunna sätta in rätt kompetensutvecklande åtgärder, behöver vi verktyg för att mäta digital förmåga.

Digital Competence Framework for Citizen (DigComp) ger en gemensam förståelse för vad digital kompetens är. Det är ett ramverk med kompetensområden, specifika färdigheter och väl definierade nivåer av mognad. För att öka förståelsen finns också i version 2.2 mer än 250 nya exempel på användningsfall. Denna rapport är en översättning till svenska av huvuddelarna i ursprungsrapporten, nämligen introduktionen och de fem områdena inom DigComp2.2.

Här kan du se en inspelning av lanseringen av den svenska översättningen av ramverket, där gruppen som översatt rapporten presenterar vad DigComp är och hur standarden kan tillämpas.

Ansvariga för denna översättning är:

  • Ebba Ossiannilsson, Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning (SVERD) och Innovation for Quality
  • Christer Berg, Digitala lyftet
  • Carola Eklund, Ålands landskapsregering
  • Linda Mannila, Uppdaterad
  • Peter Robinson, Lexicon Malmö
  • Heba El Sheemy, Dataföreningen
  • Christer Leivo, textredigering, Media och språk

#digitalisering #digitalmognad #digitalkompetens #digitalförmåga #upskill#eu #standard #EUR31006 #ramverk

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This