NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Mats Persson träffar Danmarks utbildnings- och forskningsminister i Lund

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mats Persson träffar Danmarks utbildnings- och forskningsminister i Lund

Publicerad

I dag, fredag den 26 januari, träffar utbildningsminister Mats Persson Danmarks utbildnings- och forskningsminister Christina Egelund i Lund. Ministrarna kommer att ha ett bilateralt möte och delta i ett seminarium om framtiden för högre utbildning i Sverige och Danmark.

Under det bilaterala mötet kommer Mats Persson och Christina Egelund bland annat samtala om Sveriges kommande STEM-strategi och vilka lärdomar vi kan dra från Danmarks arbete inom detta område samt ländernas delade värdskap för forskningsanläggningen ESS i Lund.

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) har tillsammans med sin danska motsvarighet bjudit in ministrarna till ett seminarium om reformer för att förbättra kvaliteten på högre utbildning. Det svenska högskolesystemet har inte genomgått några omfattande reformer de senaste åren, medan Danmark nyligen har genomfört en rad reformer inom området. Vid seminariet kommer ministrarna bland annat att diskutera vad de danska reformerna har inneburit för utbildningskvaliteten, vilka reformer Sverige vill genomföra, högskolans finansiering samt studentrörelsens involvering i politiska beslutsprocesser.

Läs Pressmedelandet här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This