NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Nationell satsning på högskolepedagogik avslutas

Nu ska aktörer i sektorn med egna krafter fortsätta utveckla högskolepedagogiken nationellt. Men utan särskilda pengar för att göra arbetet är risken att det prioriteras bort.

År 2020 kom Universitetskanslersämbetet, UKÄ, fram till att det saknades en nationell strategi för högskolepedagogisk utveckling och likaså ett systematiserat erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

I våras presenterade så Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) en rekommendation för högskolepedagogisk utveckling. Arbete pågår inom SUHF för att i en vägledning konkretisera hur lärosätena kan jobba utifrån dessa rekommendationer.

Högskolepedagogiska lyftets referensgrupp

  • Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
  • Nätverket för it inom högre utbildning (ITHU)
  • Högskolepedagogiskt chefsforum (HPCF)
  • Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet)
  • Include
  • Sveriges universitets och högskolors it-chefsforum (ITCF)
  • Svenska riksorganisationen för distansutbildning (Sverd)
  • Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer i Universitetsläraren här

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This