NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Yrkesvuxutredningen är klar och föreslår ny utbildningsform – Yrkesskola

För att bredda utbudet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå, föreslår Yrkesvuxutredningen bland annat att det ska inrättas en ny utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet. Utbildningsformen ska benämnas yrkesskola. Yrkesskolan ska ha sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Så mycket satsar staten på skolan

Den 22 september skrev Regeringen att man föreslår ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser. Nu har Dagens Nyheter granskat hur mycket pengar man egentligen satsar på den svenska skolan i en artikel 2024-01-26 som heter ”Satsar eller sparar politikerna på skolan” ?

Diskussionen om skolans utgifter är inte ny, men har åter blivit aktuell på grund av kommunernas tuffa ekonomiska situation. Samtidigt hävdar både nuvarande och tidigare regeringar att deras respektive satsningar på skolan har varit omfattande. I finansminister Elisabeth Svantessons (M) senaste budget beskrevs exempelvis statens satsning på skolan som ”det största på 20 år”.
Dagens Nyheter skriver att :

Utvecklingen under följande årtionden skiljer sig något mellan de olika skolformerna:
• Förskolan. Åren 1998–2016 ökade kostnaden per inskrivet barn. Sedan 2016 har den varit svagt minskande.
• Grundskolan. Åren 1998–2016 ökade kostnaden per elev. Sedan 2016 har den varit i stort sett oförändrad.
• Gymnasieskolan. Kostnaden per elev i gymnasiet var i stort sett densamma år 2022 som 1998, men har varierat något mellan åren.

Läs mer här:https://www.dn.se/sverige/fakta-i-fragan-satsar-eller-sparar-politikerna-pa-skolan/

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This