NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Job and Skills Coalition Sweden

TechSverige (nuvarande koordinator), bjöd in till ett uppföljningsmöte om utvecklingen av Digital Skills and Jobs plattform Sweden, där SVERD medverkar, vilket ägde rum den 16 mars  2022.

EU-kommissionen informerade om den europiska plattformen för Digital skills and jobs, EU, se screenshots.  Man loggar in i portalen med EU inloggning. Man kan väljer sedan i portalen vad man letar efter. Man kan också testa sin digitala profil.

Efter denna presentation diskuterades också arbetet med den svenska plattformen samt TechSveriges samarbetet med Diplomat Communication för att utveckla och genomföra den svenska portalen. 

I plattformen kan man:

  • Engage in Online Discussions on various digital skills themes and topics.

  • Subscribe to the Digital Skills & Jobs Digest for regular content updates.

  • Promote your project, activities and initiatives by Contributing Content.

  • Comment on articles and Share interesting content with your colleagues.

  • Showcase your organisation, project or platform through Member Profiles.

  • Receive notifications of updates to content or community activities.

  • Share ideas and exchange best practices within Collaborative Groups.

  • Shape the development of the platform through Community Workshops.

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This