NY

Skolenkäten 2024 visar god trygghet men bristande studiero

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till en god och likvärdig utbildning i en trygg miljö för alla barn och elever. Skolenkäten, som är en del av denna granskning, hjälper oss att få en bild av hur skolan upplevs av elever,...

Sänd in högskolepedagogiska tips till Resursbanken

I resursbanken kan du både hitta och dela med dig av länkar till resurser inom området högskolepedagogisk utveckling Lägg in dina högskolepedagogiska  pedagogiska tips här, https://hpu.uhr.se/resursbanken/ Frågor om resursbanken kan skickas till redaktör Mats Brenner...

Mobiler allt tydligare förklaring bakom kunskapsraset

Ungas användning av mobiler påverkar deras inlärning på ett negativt sätt. Det visar en ny OECD-rapport, som pekar ut skärmar som en förklaring bakom det senaste Pisaraset. – Vi blev ganska överraskade över det starka sambandet, säger Pisachefen Andreas Schleicher. I...

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP Många skolor har ännu inte tekniska förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Under en övergångstid får de i stället ge proven i pappersform. ”Det är hög tid för alla skol­huvudmän att börja förbereda...

Ny ordförande för Sveriges Lärare – Anna Olskog Umeå

Sveriges Lärare har fått en ny förbundsledning och kongressen har valt Anna Olskog till ny ordförande. Anna Olskog, som kommer från Sävar utanför Umeå, har arbetat som grundskollärare sedan 1994. Hon har tidigare varit lokalfackligt aktiv i Umeå och sedan 2018 arbetat...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Job and Skills Coalition Sweden

TechSverige (nuvarande koordinator), bjöd in till ett uppföljningsmöte om utvecklingen av Digital Skills and Jobs plattform Sweden, där SVERD medverkar, vilket ägde rum den 16 mars  2022.

EU-kommissionen informerade om den europiska plattformen för Digital skills and jobs, EU, se screenshots.  Man loggar in i portalen med EU inloggning. Man kan väljer sedan i portalen vad man letar efter. Man kan också testa sin digitala profil.

Efter denna presentation diskuterades också arbetet med den svenska plattformen samt TechSveriges samarbetet med Diplomat Communication för att utveckla och genomföra den svenska portalen. 

I plattformen kan man:

  • Engage in Online Discussions on various digital skills themes and topics.

  • Subscribe to the Digital Skills & Jobs Digest for regular content updates.

  • Promote your project, activities and initiatives by Contributing Content.

  • Comment on articles and Share interesting content with your colleagues.

  • Showcase your organisation, project or platform through Member Profiles.

  • Receive notifications of updates to content or community activities.

  • Share ideas and exchange best practices within Collaborative Groups.

  • Shape the development of the platform through Community Workshops.

 

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This