NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERDs Vårkonferens ägde rum den 11 mars kl 13.00-16.00 i ZOOM

SVERD Vårkonferens 11 mars 2022 kl. 13.00-16.00

Futures of Education – a new social contract for education

SVERDs Vårkonferens körs på videokonferensplattformen ZOOM. (Länk skickas ut veckan före konferensen.)

Program :

13.00 Inledning ( SVERD) Ulf Sandström Sverds ordförande.

13.05 UNESCO Rapport ”A new social contract for education”

Reimagining our futures together: Renewing the why, what and how of education”
Key note speaker.: Noah W. Sobe.  Senior Project Officer, UNESCO.

UNESCO’s Futures of Education initiative asks how we can
best use education to shape the future of humanity and the planet.
In November 2021 it released a flagship report from an independent
International Commission titled Reimagining our futures together:
A new social contract for education
 (full text available here,
Executive Summary available here).  Two years in the making
and informed by hopes, fears, and ideas of over a million people, the report
calls for an educational renewal that addresses past injustices while transforming
the future. In this keynote address, Dr. Noah W. Sobe, a lead on the UNESCO project,
will discuss the main recommendations of the report and UNESCO’s call for a
collective rethinking of the purposes, processes, and overall organization of education.


14.00 Internationella perspektiv av online / distansutbildning 2022 and beyond 
(Ebba Ossiannilsson)

Ebba Ossiannilsson  Professor, Dr. expert, consultant, influencer and
Quality Assessor in the field of open, flexible, online and distance education.

14.30 Kaffe

14.45  UKÄ  – Postcovid – Pandemins konsekvenserna för högskolan,
effekterna av övergången till undervisning på distans.

Anders Söderholm Gen. dir UKÄ)

15.30 Utveckling av distansutbildning och Pedagogiskt högskolelyft  – för att ge undervisning av hög kvalitet (UHR)

Mikael Andersson projektledare (UHR)

16.00  Avslutning

Välkomna !

Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
www.sverd.se
070-6034239

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This