NY

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

ITHU nätverksträff och årsmöte 7 maj 2019

Hjärtligt välkommen till denna agenda:

14.30 – 15.00 Nätverksträff UKÄ:s projekt om pedagogisk utveckling – nulägesbeskrivning Andrea Amft

15.00 – 15.30 Årsmöte
Se bifogat förslag till dagordning.
Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk rapport samt verksamhetsplan publiceras på ithu.se inför årsmötet.

15.30-16.00 Nätverksträff
Uppföljning av:
o Idéer för framtida satsningar för ITHU
o ITHU-träff under SUNET-dagarna i Växjö

Vad kan du bidra med för ITHU:s framtid?

När
tis 2019-05-07 14:30 – 16:00 Centraleuropeisk tid – Stockholm
Var
Kalender

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This