NY

Videos från SVERD Höstkonferens 22/9 om AI och Chat GPT

Här kommer videofilmer om AI och Chat GPT ca 10 min vardera från SVERDs Höstkonferens den 22 sep 2023. Internetstiftelsen Kristina Alexandersson https://sverd.se/temp/sverd20230922_internetstiftelsen.mp4 Mittuniversitetet Jimmy Jaldemark...

Laika 13: Världens första AI-tonåring formad av 100 procent skärmtid

Var femte tonåring lägger idag all sin lediga tid på sociala plattformar. Samtidigt visar forskning på tydliga kopplingar mellan sociala medier och psykiska besvär bland barn och ungdomar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har därför ihop med specialister inom AI...

Välkommen till SVERD Online höstkonferens European year of skills 22 september 2023

Välkommen till SVERD Online Höstkonferens European year of skills den 22 sep kl 10.00-15.45 med Svenska Riksorganisationen för Öppen Flexibel Distansutbildning. Anmälan är fri och registreraing sker här:https://www.sverd.se/sverd-online-hostkonferens-22-sep-2023/...

AI ska hjälpa polisstudenter med fysiska prov

Med hjälp av AI och träningsklockor ska polisstudenter kunna lära sig mer om sin hälsa inför avgörande fysiska examinationer. De som leder projektet är Sandra Krugly och Alexander Jansson, adjunkter vid Institutionen för idrottsvetenskap och som undervisar i fysisk...

Vänersborgs nya it-pedagog ska minska digitalt utanförskap

Vänersborg har anställt en it-pedagog till kommunens bibliotek som ska minska det digitala utanförskapet. Pedagogen Adam Norberg ska hjälpa bland annat äldre invånare, nyanlända och hemlösa med alltifrån att ladda ned Bankid till att hålla kontakt med familjen....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Höstkonferens 24/9-21

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning ( SVERD).


Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-fre. 24 sep. -2021Plats: Videokonferens Online i Zoom , Fritt deltagande.

“Shaping the futures of learning”

Anmäl dig här :http://www.sverd.se/anmalan-sverds-hostkonferens/

Program :Mingel från kl.09.30
10.00 Välkommen Ulf Sandström , Ebba Ossiannilsson SVERD
10.20 ”Pandemin och högre utbildning ”  Anders Söderholm gen. dir. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
11.00 ”Shaping the futures of learning and microcredentials” – Rolf Reinhardt International Council on Badges and Credentials
11.30 ”Open educational resources (OER) ” Josefine Hellroth Larsson Wikimedia Sverige
12.00 ”Studentperspektivet vid distansutbildning” Oskar M Wiik  Sveriges förenade studentkårer (SFS)
12.30 Lunch

13.30 ”Distansutbildning under pandemin inom gymnasiet och komvux”  Eva Ahlman och Agnetha Burström Skolinspektionen
14.30 Paneldiskussion om ”Shaping the futures of learning ”
15.00 “UHR Distansutbildningsprojekten” Mikael Andersson projektledare. Universitets och högskolerådet.
15:25  Kaffe ( 10 min )
15:35  ”Nordplusprojekten Digital skills 2020 och Digital Support 2021-2023” utifrån internationell kontext Prof. Ebba Ossiannilsson
16.00 Avslutning

Se bilder från presentationer: 
Se Rolf Reinhardt ICOBC  20210924_ICoBC_SADE_Shaping the futures of learning and microcredentials
Se Josefine Hellroth Larsson Wikimeda  OER SVERD Höstkonferens
Oskar M Wiik Sveriges förenade studentkårer SFS Distansutbildning
vs Digital utbildning Se Oskar M Wiik SFS 24 sep 2021 Sverdhk
Se Mikael Anderssons UHR presentation Pres DU-projekt_UHR_mikaelandersson
Nordplusprojekten

Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
www.sverd.se
Box 3033 871 03, Härnösand, Sweden, 070-603 42 39
mail: ordforande@sverd.se

Bli medlem i SVERD 2021 https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

Share This