NY

Liberalerna vill återreglera skolan:

På tisdagen presenterade Liberalerna en ny inriktning för skolpolitiken som partiet ska gå till val på 2026. Partiet vill göra rent hus med idéerna bakom friskolereformen, kommunaliseringen och målstyrningen. Liberalerna vill återgå till en mer regelstyrd skola så som...

Nytt avtal klart för fackföreningen Sveriges Lärare inom kommuner och regioner – HÖK 24

Nytt avtal är klart från idag 17 april för Sveriges Lärare inom kommuner och regioner - HÖK 24 Sveriges Lärare har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalsperiod – Ett år. 2024-04-01 till och med...

Vårbudgeten medför 2 000 fler platser på yrkesvux

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler...

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Höstkonferens 24/9-21

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning ( SVERD).


Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-fre. 24 sep. -2021Plats: Videokonferens Online i Zoom , Fritt deltagande.

“Shaping the futures of learning”

Anmäl dig här :http://www.sverd.se/anmalan-sverds-hostkonferens/

Program :Mingel från kl.09.30
10.00 Välkommen Ulf Sandström , Ebba Ossiannilsson SVERD
10.20 ”Pandemin och högre utbildning ”  Anders Söderholm gen. dir. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
11.00 ”Shaping the futures of learning and microcredentials” – Rolf Reinhardt International Council on Badges and Credentials
11.30 ”Open educational resources (OER) ” Josefine Hellroth Larsson Wikimedia Sverige
12.00 ”Studentperspektivet vid distansutbildning” Oskar M Wiik  Sveriges förenade studentkårer (SFS)
12.30 Lunch

13.30 ”Distansutbildning under pandemin inom gymnasiet och komvux”  Eva Ahlman och Agnetha Burström Skolinspektionen
14.30 Paneldiskussion om ”Shaping the futures of learning ”
15.00 “UHR Distansutbildningsprojekten” Mikael Andersson projektledare. Universitets och högskolerådet.
15:25  Kaffe ( 10 min )
15:35  ”Nordplusprojekten Digital skills 2020 och Digital Support 2021-2023” utifrån internationell kontext Prof. Ebba Ossiannilsson
16.00 Avslutning

Se bilder från presentationer: 
Se Rolf Reinhardt ICOBC  20210924_ICoBC_SADE_Shaping the futures of learning and microcredentials
Se Josefine Hellroth Larsson Wikimeda  OER SVERD Höstkonferens
Oskar M Wiik Sveriges förenade studentkårer SFS Distansutbildning
vs Digital utbildning Se Oskar M Wiik SFS 24 sep 2021 Sverdhk
Se Mikael Anderssons UHR presentation Pres DU-projekt_UHR_mikaelandersson
Nordplusprojekten

Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
www.sverd.se
Box 3033 871 03, Härnösand, Sweden, 070-603 42 39
mail: ordforande@sverd.se

Bli medlem i SVERD 2021 https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

Share This