NY

SVERD-webbinarium: Kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande

Välkommen till ännu ett SVERD-webbinarium i samverkan med UHR där vi kommer att belysa nationella och internationella perspektiv på kultur och kvalitet för distansutbildning och nätbaserat lärande. Läs mer här Du kan fortfarande anmäla dig! Läs mer här Teman: Missing...

Endast varannan svensk vet vad GDPR är

Bara varannan svensk känner till GDPR och var femte svensk skyddar sina personuppgifter. Detta visar en ny rapport från IMY. – Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att...

Skolinspektionen: Skolor gör för lite för högpresterande kursdeltagare

Ny rapport: Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av 29 grundskolors arbete med att säkerställa att de elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, med fokus...

Mötesplats OER- OER konferensen 25 november 2022

Efter OER konferensen 25 november 2022  Treårsdagen av UNESCO OER Recommendation I fredags 25 november 2022 hölls  årets konferens Mötesplats OER, på årsdagen av Unescos OER-rekommendation. Vi tackar alla medverkande så hjärtligt, både talare och åhörare! Nu finns...

Äldre begränsas av tekniken, yngre av att skydda sin integritet

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken. De flesta begränsar sin...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Höstkonferens 24/9-21

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning ( SVERD).


Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-fre. 24 sep. -2021Plats: Videokonferens Online i Zoom , Fritt deltagande.

“Shaping the futures of learning”

Anmäl dig här :http://www.sverd.se/anmalan-sverds-hostkonferens/

Program :Mingel från kl.09.30
10.00 Välkommen Ulf Sandström , Ebba Ossiannilsson SVERD
10.20 ”Pandemin och högre utbildning ”  Anders Söderholm gen. dir. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
11.00 ”Shaping the futures of learning and microcredentials” – Rolf Reinhardt International Council on Badges and Credentials
11.30 ”Open educational resources (OER) ” Josefine Hellroth Larsson Wikimedia Sverige
12.00 ”Studentperspektivet vid distansutbildning” Oskar M Wiik  Sveriges förenade studentkårer (SFS)
12.30 Lunch

13.30 ”Distansutbildning under pandemin inom gymnasiet och komvux”  Eva Ahlman och Agnetha Burström Skolinspektionen
14.30 Paneldiskussion om ”Shaping the futures of learning ”
15.00 “UHR Distansutbildningsprojekten” Mikael Andersson projektledare. Universitets och högskolerådet.
15:25  Kaffe ( 10 min )
15:35  ”Nordplusprojekten Digital skills 2020 och Digital Support 2021-2023” utifrån internationell kontext Prof. Ebba Ossiannilsson
16.00 Avslutning

Se bilder från presentationer: 
Se Rolf Reinhardt ICOBC  20210924_ICoBC_SADE_Shaping the futures of learning and microcredentials
Se Josefine Hellroth Larsson Wikimeda  OER SVERD Höstkonferens
Oskar M Wiik Sveriges förenade studentkårer SFS Distansutbildning
vs Digital utbildning Se Oskar M Wiik SFS 24 sep 2021 Sverdhk
Se Mikael Anderssons UHR presentation Pres DU-projekt_UHR_mikaelandersson
Nordplusprojekten

Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
www.sverd.se
Box 3033 871 03, Härnösand, Sweden, 070-603 42 39
mail: ordforande@sverd.se

Bli medlem i SVERD 2021 https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

Share This