NY

Stöd till förberedelse om det blir en upprepad övergång till distansutbildning

SVERD har fått tillgång till förberedelse och stödmaterial från Mats Brenner pedagogisk utvecklare på Karolinska Institutet om det blir en upprepad övergång till distansutbildning beroende av pandemiläget. Alla dokumentfiler kan användas fritt med referens till...

Utbildningsdepartementets nya statsråd

I dag lämnade statminister Magdalena Andersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Anna Ekström är utbildningsminister och departementschef. Lina Axelsson Kihlblom är skolminister. Läs mer här och också om...

Digital omställning för aktivt medborgarskap, webinar 8 december kl 14.00

Digital omställning för aktivt medborgarskap för den vuxna befolkningen i ett nordiskt perspektiv, webinar 8 december 2021 kl 14.00-15.30 Bakgrund: Sedan hösten 2019 medverkar SVERD i Nätverk för Vuxnas lärande (NVL) Digital, ett nätverk/projekt inom NVL (Nordiskt...

Blandat lärande och digital utbildning på EU-möte

Utbildnings- och ungdomsministrarna träffas i Bryssel den 29 november. Digital utbildning, blandat lärande och offentliga utrymmen för ungdomar står bland annat på dagordningen. Läs mer här  Blandat lärande för en kvalitativ utbildning Utbildningsministrarna ska anta...

Mötesplats OER – Konferens 25 november 2021

Den 25 november 2019 antog Unescos en OER-rekommendation som ska vara vägledande för arbetet med öppna lärresurser globalt. Mötesplats OER uppmärksammar dagen med ett konferens för att diskutera vad som hänt, inte hänt, och vad vi kan göra för att implementera...

Teknikerna som tar Nyköpings skolor till nästa nivå

Nyköpings kommun använder samma tekniska lösningar för all skolverksamhet i kommunen, som tillsammans bidrar till single sign-on för lärare och elever, ett förenklat GDPR-arbete och en automatiserad hantering av läromedel. Och än är arbetet bara i sin linda. Läs mer...

Reimagining our futures together: A new social contract for education

Idag 10 nov 2021 lanserades UNESCOs rapport om the Futures of Education, a Social Contract. Läs mer här SVERD hart sedan 2019 då initiativet Futures of Education lanserades följt utvecklingen på nära håll. Samtliga konferenser sedan dess har haft  detta tema Futures...

The Futures of Education report will be launched tomorrow 10 November by UNSCO

Vi är glada att kunna meddela att Futures of Education-rapporten kommer att lanseras i morgon den 10 november av UNESCO. Rapporten heter Reimagining our futures together: - A new social contract for education har varit på gång undr de senaste två åren och man har...

Web Conference Digital transfer for active citizenship 8 dec 14.00 in Zoom

WEB CONFERENCE DIGITAL TRANSFER FOR ACTIVE CITIZENSHIP FOR THE ADULT POPULATION IN A NORDIC PERSPECTIVE, WEBINAR 8 DEC 2021 14-15.30 Registration and Program 14.00...

Program för ”European Online and Distance learning week” är klart

Nätverken European Distance and E-Learning Network och EDEN Digital Learning Europe anordnar en rad webinarer under perioden 3 till 10 november 2021. Arrangemanget är årligen återkommande och går under temat "European Online and Distance learning week". Se programmet...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD Höstkonferens 24/9-21

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning ( SVERD).


Inbjudan till SVERDS Höstkonferens-fre. 24 sep. -2021Plats: Videokonferens Online i Zoom , Fritt deltagande.

“Shaping the futures of learning”

Anmäl dig här :http://www.sverd.se/anmalan-sverds-hostkonferens/

Program :Mingel från kl.09.30
10.00 Välkommen Ulf Sandström , Ebba Ossiannilsson SVERD
10.20 ”Pandemin och högre utbildning ”  Anders Söderholm gen. dir. Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
11.00 ”Shaping the futures of learning and microcredentials” – Rolf Reinhardt International Council on Badges and Credentials
11.30 ”Open educational resources (OER) ” Josefine Hellroth Larsson Wikimedia Sverige
12.00 ”Studentperspektivet vid distansutbildning” Oskar M Wiik  Sveriges förenade studentkårer (SFS)
12.30 Lunch

13.30 ”Distansutbildning under pandemin inom gymnasiet och komvux”  Eva Ahlman och Agnetha Burström Skolinspektionen
14.30 Paneldiskussion om ”Shaping the futures of learning ”
15.00 “UHR Distansutbildningsprojekten” Mikael Andersson projektledare. Universitets och högskolerådet.
15:25  Kaffe ( 10 min )
15:35  ”Nordplusprojekten Digital skills 2020 och Digital Support 2021-2023” utifrån internationell kontext Prof. Ebba Ossiannilsson
16.00 Avslutning

Se bilder från presentationer: 
Se Rolf Reinhardt ICOBC  20210924_ICoBC_SADE_Shaping the futures of learning and microcredentials
Se Josefine Hellroth Larsson Wikimeda  OER SVERD Höstkonferens
Oskar M Wiik Sveriges förenade studentkårer SFS Distansutbildning
vs Digital utbildning Se Oskar M Wiik SFS 24 sep 2021 Sverdhk
Se Mikael Anderssons UHR presentation Pres DU-projekt_UHR_mikaelandersson
Nordplusprojekten

Välkommen till SVERDs Höstkonferens med nätverkande om online- och flexibelt lärande.
Ulf Sandström
SVERDs ordförande
Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning
www.sverd.se
Box 3033 871 03, Härnösand, Sweden, 070-603 42 39
mail: ordforande@sverd.se

Bli medlem i SVERD 2021 https://www.sverd.se/medlemsanmalan/

Share This