NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

FN:s klimatexpert: ”Förändra techs roll i klimatomställningen

FN:s miljöprogram, UNEP, jobbar för att världens länder ska utvecklas mer hållbart med hjälp av digitala verktyg. Plattformar och teknik finns redan, men det behövs en gemensam vision för hur de ska få genomslag. Voister intervjuade Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation, på Web Summit i Lissabon. Läs mer här

Vad betyder digital transformation för global hållbarhet?

– Som alla verktyg får tech mest effekt när det används med eftertanke och avsikt. Vi lever i en digital ekonomi och idag används tech i hög grad för att driva företag på ett smartare sätt och för att göra livet enklare. Men för att jobba med hållbarhet krävs en annan medvetenhet om vad tech kan åstadkomma. Vi behöver börja med en plan och vision för hur tech kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling, säger Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation på UNEP FN:s Envoirnment Programme.

Shivam Kishore, FN. Foto: Fredrik Kron/Voister

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This