NY

Martin Linder Unionen är med på SVERDs Online Vårkonferens den 10/3 och talar om livslångt lärande på arbetsplatsen

Martin Linder förbundsordförande UNIONEN har skrivit en artikel den 16 januari om arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla sina medarbetare. Unionen har under många år haft kompetensfrågor allra högst på agendan. Det har vi eftersom arbetslivet ställer höga...

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt...

SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd 

Meddelande från Sveriges förenade studentkårer: Sveriges förenade studentkårer, SFS, bjuder in till digitalt panelsamtal för att presentera vår nya rapport Särskilt pedagogiskt stöd den 31 januari. SFS har genom en enkät undersökt hur det särskilda pedagogiska stödet...

Pressträff med Mats Persson och Lotta Edholm om skolområdet under regeringens 100 första dagar

I morgon, fredag den 20 januari, håller utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet. Tid: 20 januari 2023 kl. 10:00 Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i...

Fler vägar till vårdyrken

Den 7 februari bjuder UKÄ, MYH och Skolverket in till frukostseminarium. Seminariet har sin utgångspunkt i rapporten Fler vägar till vårdyrken. SVERDs V ordförande Ebba Ossiannilsson, var en av aktörerna de haft dialog med. Läs rapporten som seminariet bygger på: Fler...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

FN:s klimatexpert: ”Förändra techs roll i klimatomställningen

FN:s miljöprogram, UNEP, jobbar för att världens länder ska utvecklas mer hållbart med hjälp av digitala verktyg. Plattformar och teknik finns redan, men det behövs en gemensam vision för hur de ska få genomslag. Voister intervjuade Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation, på Web Summit i Lissabon. Läs mer här

Vad betyder digital transformation för global hållbarhet?

– Som alla verktyg får tech mest effekt när det används med eftertanke och avsikt. Vi lever i en digital ekonomi och idag används tech i hög grad för att driva företag på ett smartare sätt och för att göra livet enklare. Men för att jobba med hållbarhet krävs en annan medvetenhet om vad tech kan åstadkomma. Vi behöver börja med en plan och vision för hur tech kan bidra till långsiktigt hållbar utveckling, säger Shivam Kishore, senior rådgivare för digital transformation på UNEP FN:s Envoirnment Programme.

Shivam Kishore, FN. Foto: Fredrik Kron/Voister

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This