NY

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Ett hållbart ekosystem för implementering av UNESCO:s OER rekommendation

SVERD i samarbete med UHR välkomnade till ett webbinarium om öppna lärresurser – Open Educational Resources (OER) 29 november 2022. Se mer information här och de presentationer som presenterades

SVERD Webbinarium: Ett hållbart ekosystem för implementering av UNESCO:s OER rekommendation

UNESCO:s OER-rekommendation presenteras. ICDE OER Advocacy Committee, dess globala arbete och advocacy campaign presenteras, samt Information om The CARE (Contribute, Attribute, Release, Empower) Framework.

Om Mötesplats OER (som även har konferens 25/11 2022)

Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet om öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen.

Medverkande:

Ebba Ossiannilsson Svenska Riksorganisationen för öppen flexibel distansutbildning (SVERD) International Council for Open and Distance Education (ICDE) OER Ambassador och Chair

Josefine Hellroth Larsson, Wikimedia och Mötesplats OER

Erik Stattin, Kungliga biblioteket (KB)

Se presentationerna här

Ebba Ossiannilsson uhrsverdoer29nov2022-221207202451-c2668032

Erik Stattin 221129 – SVERD-UHR om KBs upp drag om öppna lärresurser

Josefine Hellroth Larsson  Motesplats OER, SVERD + UHR 202 2 Josefine Hellroth Larsson

Webblänkar:

Öppna lärre­sur­ser har en outnytt­jad poten­ti­al

Unescos rekommendationer om öppna lärresurser 

Transforming Education Summit

Uppdrag om öppna lärresurser och allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen 

Mötesplats OER

(Open) Educational Resources around the World An International Comparison: (Open) Educational Resources around the World

Toward a Sustainable OER Ecosystem: The Case for OER Stewardship

ICDE OER Advocacy Committee (OERAC)

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This