NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

SVERD-webbinarium: Utmaningsbaserat lärande

Den 16 juni 2023 genomfördes ytterligare ett webinar från SVERD i samverkan med UHR. Temat var Utmaningsbaserat lärande. Globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande – vad innebär det egentligen? Läs på UHR om annonseringen av Webinaret

Ett femtiotal deltagre var anmälda till webinariet.

Cecilia Christersson, f.d. Prorektor och f.d. Vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande vid Malmö universitet vägledde oss, vad detta kan innebära och hur detta kan gå till i praktiken. Globala engagemang genom inkluderande och ansvarsfullt internationaliseringsarbete togs upp. Cecilia berörde flera stora utmaningar lärosäten idag står inför där utmaningsbaserat lärande och globalt engagemang är /kan vara en katalysator. Hon betonade även att stöd från universitetsledningen är avgörande för implementering av en universitetsgemansam satsning och ansats, Samt att allokering av finansiering i form av tid, engagemang, forskning, samverkan samt andra reella kostnader är avgörande för att lyckas och nå målen, samt att all känner att det här arbetssätt är något som gynnar alla involverade ”Whats in utfor me”. Studenterna kände sig mer delaktiga och ansåg att utbildningen gav störrre relevans med denna ansats både för den enskilde men också i ett vidare samhällsperspektiv, ska för aktivt medborgarskap..

Här kan du ta del av Cecilia Christerssons presentation Fin hpu-uhr 230616.

Du är varmt välkommen att kontakta Cecilia Christersson, för mer diskussion i detta ärende cecilia.christersrason@mau.se

Några screenshots från presentationen som nedan.

 

 

 

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This