NY

Bäst i klassen? Digitaliseringens möjligheter inom högre utbildning

I en ny rapport till ESO, Uppkopplad utbildning, undersöker Kjell Nyman hur långt svenska lärosäten kommit i arbetet med att digitalisera den högre utbildningen och hur problem och fallgropar kan hanteras för att underlätta arbetet med att ta tillvara...

LifeComp Referensram från Joint Research Center (Europeiska Kommissionen)

En ny Framework från Joint Research Cent4r (Europeiska Kommissionen) om LifeComp Referensram Personal, Social and Learning to Learn” was set as a key competence in 2018 by the Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. The LifeComp framework...

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta

Flexibel skolstart i Huddinge – för att motverka smitta PUBLICERAD 22 JULI 2020, KL. 05:30UPPDATERAD 22 JULI 2020, KL. 08:38 Huddinge kommun har beslutat att införa flexibel skolstart till höstterminen. Detta innebär att skolorna startar olika tider för att minska...

Mer studier på distans ska minska smittrisken för pandemin

Regeringen ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning. Målet enligt skolminister Anna Ekström är att minska smittrisken för Covid 19 pandemin . Under våren har lärare talat om problem med att planera och genomföra distansundervisning...

Dugga is awarded the Microsoft Education Partner of the year 2020!

Dugga Assessment recognized as the winner of Microsoft Education Partner of the Year 2020 DUGGA är en av SVDERDs medlemmar och vi gratulerar till utmärkelsen. STORT GRATTIS och SÅ VÄLFÖRTJÄNT DUGGA har också gjort stora insatser under COVID-19 pandemin. Grattis till...

MYH Inspelning från webbinarium om distansundervisning

Den 25 juni genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan ett webbinarium om distansundervisning. Nu finns en textad inspelning tillgänglig på Youtube. På webbinariet medverkade bland andra Thomas Persson, generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, och Jannie...

UNESCO OER Rekommendation officiellt signerad juni2020

Så är det officiella dokumentet om UNESCO OER rekommendation signerat och sänt till To Ministers responsible for relations with UNESCO (Juni, 2020) Läs mer här Ref.: CL/4319 Subject: Certified Copy of the Recommendation on Open Educational Resources (OER) The...

Universitetskanslersämbetet ska följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet under coronapandemin

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans verksamhet som varit hårt belastad och ställt om till nya arbetssätt på mycket kort tid. Universitetskanslersämbetet får nu i uppdrag att följa upp konsekvenser för högskolans verksamhet med anledning av de...

Att lära på avstånd

En  ny studie från Skolforsknigsinstitutet, läs mer här Ett huvudresultat från forskningsöversikten är att kvaliteten i undervisning är viktigare än hur lektioner förmedlas. Coronapandemin gör att elever förväntas att studera på avstånd, vilket inte ska förväxlas med...

EDEN Annual Conference 2020 genomfördes online

EDENs årliga konferens i juni 2020 genomfördes helt online. EDEN EC tog tidigt beslut mitt under rådande Covid-19 pandemi att EDEN Ställer inte in, utan EDEN ställer om. Vem kan göra en virtuell konferens om inte den största organisationen i Europa European e-Learning...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

3. EDEN Barcelona 2015

edenbarca

THE EDEN ANNUAL CONFERENCE  Barcelona 2015

Expanding Learning Scenarios Opening Out the Educational

Landscape

I den snabbt föränderliga utvecklingen av landskapet för lärande, teknik och samhälle i

allmänhet förändras oerhört snabb idag, välkomnade # EDEN15 ­ 2015 EDEN Annual

Conference över 380 delegater från 45 länder till den vackra staden Barcelona, för att

utforska utvecklingen av lärandescenarier som drivs utifrån Open Education Practices,

massiva online­format, lärande nätverk, automatiserade processer och learning analytics.

Konferensen i Barcelona arrangerades av EDEN grundarna UOC (Universitat Oberta de

Catalunya) och kombinerade firandet av värdorganisationens 20­årsjubileum med

förberedelserna inför EDEN 25­årsjubileum nästa år i Budapest.

Bland de många frågor som behandlades var nätverkslärande och öppna metoder, öppen

utbildning i alla dess former, ledarskap, förändringsstrategier för ledning och strategiskt

tänkande. Som påpekades i Powertrion keynote konversationen mellan Belinda Tynan

prorektor, The Open University, UK, Marci Powell, ordförande emerita och tidigare

ordförande USDLA och Darcy Hardy Associate Vice President, Enterprise Consulting,

Blackboard, betonades den negativa spiralen att: ingen vision ­ ingen strategi ­ ingen

förändring. Keynotetalaren Xavier Prats Monné, generaldirektör för utbildning och kultur i

Europeiska kommissionen, uppmuntrade oss att tänka på en annan typ av utbildning, och

sade att ”den verkliga utmaningen är innovation inom den offentliga förvaltningen!”

Eden årliga konferensen är mycket mer än bara en stor konferens. Det är ett årligt möte

för en dynamisk gemenskap. Som sådan strävar den efter att erbjuda en livlig,

stimulerande och mycket interaktivt forum, med deltagarna i en mängd olika

sessionsformat, från presentationer och workshops till speed dating och synergi

sessioner, de två sistnämnda fokuserar på möjligheter till nätverkande och utbyte av goda

arbetsmetoder. Ytterligare över 220 experter och praktiker från hela världen följde

plenarsammanträdena på nätet, via en live videoström. Aktiviteten i sociala medier var

särskilt aktiv i år, med konferensen hashtaggen # EDEN15 genererades över 1400 tweets

enbart på den första dagen av konferensen. Det officiella Eden Twitter­konto knäckte

således barriären på 1000 anhängare.

Bland de speciella evenemang som anordnas runt huvudkonferensen var workhopen för

internationella Editors för Educational Technology Tidskrifter.

 

I år introducerades två nya system, nämligenYoung Scholars Award och Best Practice

Initiative. De första Young Scholar Awards gavs till Daniel Puntis, Newcastle University,

Storbritannien och Lina Xue, KU Leuven, Belgien.

Best Practice utmärkelsen gick till Hanne Voldborg Andersen och Elsebeth Korsgaard

Sorensen, Aalborg Universitet, Danmark, som intressant vann även bästa Research

Paper för samma papper, ett sant tecken på kvaliteten på deras arbete och de viktiga

kopplingarna mellan forskning och praxis.

Konferensen dokumenterades flitigt:

The conference through the participants’ lense: 0 Day Storified | 1st Day

Storified | 2nd Day Storified | 3rd Day Storified

Keynote presentationer tillgängliga på Slideshare

Plenary sessionerna spelades in och är publicerade på EDEN Youtube Channel.

Programmet och book of abstracts finns att ladda ner

http://www.eden-online.org/2015_barcelona/resources.html#press

 

Förberedelserna är redan igång för EDENs 25­årsjubileums konferens som skall hållas i

Budapest, Ungern, 14­17 juni 2016.

Vid den årliga EDEN konferensen valdes två nya styrelsemedlemmar:

Diana Andone, Director of the eLearning Center at the Politehnica University of

Timisoara, Rumänien

Ebba Ossiannilsson, Vice Ordförande för Svenska Riksorganisationen för

Distansutbildning /SVERD, Sverige

Under EDEN konferensen var Sverige väl representerat med tjugofem (25) deltagare. En

gemensam lunch för den svenska delegationen anordnades under konferensen i

SVERDs regi. Flertalet höll presentationer som nedan:

Student Owned E­Portfolio P3 (Portfolio – Process – Product) Empowering Students for

Professional and Personal Development Using Systematic Reflection as a Pedagogical

Method, in the Health Guidance Program Lulea University of Technology Martin Karlsson,

Ann­Charlotte Berglund, Lulea University of Technology, Sweden (poster)

SADE ICDEON Ebba Ossiannilsson, Lund University, Ulf Sandstrom, Swedish

Association for Distance Education – SADE, Sweden (synergy workshop)

OpenSNH – Developing an OER Open Repository towards MOOC Mats Brenner,

University of Gavle, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden

E­learning via Synchronous Communication­Experiences from a learning study course in

Higher Education Eva Edman Stalbrandt, Kajsa Falkner, Stockholm University, Sweden

Teacher Expending Pen: ICT Integration in Teacher Education Programs Davoud

Masoumi, University of Gavle, Sweden

Expanding Learning Spaces in Higher Education – Understanding a HyFlex Model Marie

Leijon, Bjorn Lundgren, Malmo University, Sweden

User Perceptions on Relevance of a Learning Management System: An Evaluation of

Behavioural Intention and Usage of SciPro System at University of Rwanda Jean Claude

Byungura, Henrik Hansson, Thashmee Kharunaratne, Stockholm University, Sweden

MERIT – Manufacturing Education and Research with Information Technology Monika

Hattinger, Kristina Eriksson, University West, Sweden

Capacity Development for e­Learning – Educational Strategies at Mid Sweden University

Laura Brander, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden (poster)

Boldic – Open Learning Resources Online Ulf Sandstrom, Swedish Association for

Distance Education – SADE, Sweden, Torhild Slaatto, Flexible Education Norway – FuN,

Norway, Ebba Ossiannilsson, Lund University, Sweden

Empowering Learners and Educators – Video Feedback to Written Assignments Ann-
Sofie Karlsson, Tobias Ruhtenberg, University of Boras, Sweden

Ebba Ossiannilsson

V Ordförande SVERD, EDEN FELLOW, Open Education Europa FELLOW

Ossiannilsson QOOL Consultancy

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. SVERD Nytt nr 3. 2015 : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning - […] ordet 2. ICDE ON Nätverk med Sverd för de Nordiska och Baltiska länderna Ebba Ossiannilsson 3. Rapport från EDEN…

Skicka kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Share This