NY

Högre utbildning i hela landet – genom satsning på kvalitet i decentraliserade miljöer

Den 11 april arrangerade Högskolan Väst och Campus Västervik ett riksdagsseminarium om decentraliserade utbildningsmiljöer. Det inom ramen för initiativet Nya Vägar (https://nyavagar.se/). Diskussionerna handlade om att utveckla kvalitet och hur staten kan ta ett...

Staten måste in i matchen mot kompetensbristen

Nya Vägar är en plattform för samverkan där man arbetar för ökad tillgång till högre utbildning i hela landet. Se länkhttps://nyavagar.se/ Företrädare för Nya vägar initiativet från Västerviks kommun och Högskolan Väst skriver i en debattartikel på Dagens Samhälle att...

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor. – Den höga inflationen har...

Skolverkets styrning gör undervisningen lidande

Skolverket bör fokusera på att ge stöd och inspiration till skolorna, snarare än att styra och kontrollera dem. Skolverket bör vara en resurs för skolorna, inte en samverkanspart som spär på den administrativa inflationen och utformar projekt för att sysselsätta sina...

På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar.

Ministern om studieförbunden: ”Förstår att de som nedprioriteras är missnöjda” På tre år ska de statliga anslagen till studieförbunden minska med en halv miljard kronor, men anslagen till folkhögskolorna ökar. ”Utbildningar som leder till jobb prioriteras”, säger...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

3. EDEN Barcelona 2015

edenbarca

THE EDEN ANNUAL CONFERENCE  Barcelona 2015

Expanding Learning Scenarios Opening Out the Educational

Landscape

I den snabbt föränderliga utvecklingen av landskapet för lärande, teknik och samhälle i

allmänhet förändras oerhört snabb idag, välkomnade # EDEN15 ­ 2015 EDEN Annual

Conference över 380 delegater från 45 länder till den vackra staden Barcelona, för att

utforska utvecklingen av lärandescenarier som drivs utifrån Open Education Practices,

massiva online­format, lärande nätverk, automatiserade processer och learning analytics.

Konferensen i Barcelona arrangerades av EDEN grundarna UOC (Universitat Oberta de

Catalunya) och kombinerade firandet av värdorganisationens 20­årsjubileum med

förberedelserna inför EDEN 25­årsjubileum nästa år i Budapest.

Bland de många frågor som behandlades var nätverkslärande och öppna metoder, öppen

utbildning i alla dess former, ledarskap, förändringsstrategier för ledning och strategiskt

tänkande. Som påpekades i Powertrion keynote konversationen mellan Belinda Tynan

prorektor, The Open University, UK, Marci Powell, ordförande emerita och tidigare

ordförande USDLA och Darcy Hardy Associate Vice President, Enterprise Consulting,

Blackboard, betonades den negativa spiralen att: ingen vision ­ ingen strategi ­ ingen

förändring. Keynotetalaren Xavier Prats Monné, generaldirektör för utbildning och kultur i

Europeiska kommissionen, uppmuntrade oss att tänka på en annan typ av utbildning, och

sade att ”den verkliga utmaningen är innovation inom den offentliga förvaltningen!”

Eden årliga konferensen är mycket mer än bara en stor konferens. Det är ett årligt möte

för en dynamisk gemenskap. Som sådan strävar den efter att erbjuda en livlig,

stimulerande och mycket interaktivt forum, med deltagarna i en mängd olika

sessionsformat, från presentationer och workshops till speed dating och synergi

sessioner, de två sistnämnda fokuserar på möjligheter till nätverkande och utbyte av goda

arbetsmetoder. Ytterligare över 220 experter och praktiker från hela världen följde

plenarsammanträdena på nätet, via en live videoström. Aktiviteten i sociala medier var

särskilt aktiv i år, med konferensen hashtaggen # EDEN15 genererades över 1400 tweets

enbart på den första dagen av konferensen. Det officiella Eden Twitter­konto knäckte

således barriären på 1000 anhängare.

Bland de speciella evenemang som anordnas runt huvudkonferensen var workhopen för

internationella Editors för Educational Technology Tidskrifter.

 

I år introducerades två nya system, nämligenYoung Scholars Award och Best Practice

Initiative. De första Young Scholar Awards gavs till Daniel Puntis, Newcastle University,

Storbritannien och Lina Xue, KU Leuven, Belgien.

Best Practice utmärkelsen gick till Hanne Voldborg Andersen och Elsebeth Korsgaard

Sorensen, Aalborg Universitet, Danmark, som intressant vann även bästa Research

Paper för samma papper, ett sant tecken på kvaliteten på deras arbete och de viktiga

kopplingarna mellan forskning och praxis.

Konferensen dokumenterades flitigt:

The conference through the participants’ lense: 0 Day Storified | 1st Day

Storified | 2nd Day Storified | 3rd Day Storified

Keynote presentationer tillgängliga på Slideshare

Plenary sessionerna spelades in och är publicerade på EDEN Youtube Channel.

Programmet och book of abstracts finns att ladda ner

http://www.eden-online.org/2015_barcelona/resources.html#press

 

Förberedelserna är redan igång för EDENs 25­årsjubileums konferens som skall hållas i

Budapest, Ungern, 14­17 juni 2016.

Vid den årliga EDEN konferensen valdes två nya styrelsemedlemmar:

Diana Andone, Director of the eLearning Center at the Politehnica University of

Timisoara, Rumänien

Ebba Ossiannilsson, Vice Ordförande för Svenska Riksorganisationen för

Distansutbildning /SVERD, Sverige

Under EDEN konferensen var Sverige väl representerat med tjugofem (25) deltagare. En

gemensam lunch för den svenska delegationen anordnades under konferensen i

SVERDs regi. Flertalet höll presentationer som nedan:

Student Owned E­Portfolio P3 (Portfolio – Process – Product) Empowering Students for

Professional and Personal Development Using Systematic Reflection as a Pedagogical

Method, in the Health Guidance Program Lulea University of Technology Martin Karlsson,

Ann­Charlotte Berglund, Lulea University of Technology, Sweden (poster)

SADE ICDEON Ebba Ossiannilsson, Lund University, Ulf Sandstrom, Swedish

Association for Distance Education – SADE, Sweden (synergy workshop)

OpenSNH – Developing an OER Open Repository towards MOOC Mats Brenner,

University of Gavle, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden

E­learning via Synchronous Communication­Experiences from a learning study course in

Higher Education Eva Edman Stalbrandt, Kajsa Falkner, Stockholm University, Sweden

Teacher Expending Pen: ICT Integration in Teacher Education Programs Davoud

Masoumi, University of Gavle, Sweden

Expanding Learning Spaces in Higher Education – Understanding a HyFlex Model Marie

Leijon, Bjorn Lundgren, Malmo University, Sweden

User Perceptions on Relevance of a Learning Management System: An Evaluation of

Behavioural Intention and Usage of SciPro System at University of Rwanda Jean Claude

Byungura, Henrik Hansson, Thashmee Kharunaratne, Stockholm University, Sweden

MERIT – Manufacturing Education and Research with Information Technology Monika

Hattinger, Kristina Eriksson, University West, Sweden

Capacity Development for e­Learning – Educational Strategies at Mid Sweden University

Laura Brander, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden (poster)

Boldic – Open Learning Resources Online Ulf Sandstrom, Swedish Association for

Distance Education – SADE, Sweden, Torhild Slaatto, Flexible Education Norway – FuN,

Norway, Ebba Ossiannilsson, Lund University, Sweden

Empowering Learners and Educators – Video Feedback to Written Assignments Ann-
Sofie Karlsson, Tobias Ruhtenberg, University of Boras, Sweden

Ebba Ossiannilsson

V Ordförande SVERD, EDEN FELLOW, Open Education Europa FELLOW

Ossiannilsson QOOL Consultancy

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. SVERD Nytt nr 3. 2015 : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning - […] ordet 2. ICDE ON Nätverk med Sverd för de Nordiska och Baltiska länderna Ebba Ossiannilsson 3. Rapport från EDEN…

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This