NY

Ny rekommendation om kombination av distans- och närundervisning

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med 25 januari till och med 1 april 2021. Viss...

Lillehammer Lifelong Learning konferens 2021

Under två dagar 16-17 februari 2021 ägde Lillehammer Lifelong Learning Konferensen (Norge) rum online. Den första var 2019 i Lillehammer Norge. Bland partnerna var ICDE, där SVERD är partner. Konferensen var ett nationellt och internationellt virtuellt möte där...

Brister i undervisningen

Utmaningen med distansundervisning under pandemin har varit att ha en bra och spontan kommunikation mellan lärare och elev. Samtidigt är förhoppningen att undervisning på distans ska bereda vägen för ett bättre regelverk för fjärrundervisning. Det menar forskaren Anna...

Granskningarna leder till förbättrad kvalitet

Utbildningsanordnare som prioriterar kvalitetsarbetet och gör ständiga förbättringar når högre kvalitet och bättre resultat. Det menar utredarna Anna Svensson och Olof Elander som gjort de senaste årsrapporterna från Myndigheten för yrkeshögskolans enhet för...

Universities without walls A vision for 2030

EUA, European Universities Association, har lanserat sin syn på Universities in 2030 When looking to the future, we envision universities without walls; these are universities that are open and engaged in society while retaining their core values. All of Europe’s...

SVERD Vårkonferens 12 mars ”Det Nya Normala” – Omställning och hållbarhet.

SVERD Online Vårkonferens 12 mars - Det Nya Normala –omställning och hållbarhet Anmälan är fri och görs här: https://doodle.com/poll/kyea3i2uvhmrt24d?utm_source=poll&utm_medium=link Konferensen körs på videokonferenssytemet ZOOM. Länk till inloggning skickas ut...

IKT-strategerna i Lund ger hjälp till självhjälp under övergången till nätbaserad undervisning

Lunds kommun driver IKT-strategerna på barn- och skolförvaltningen en webbplats som ger hjälp och stöd om nätbaserad undervisning till skolledare, lärare, vårdnadshavare och elever under coronapandemin. Innehållet vänder sig i första hand till kommunens grundskolor,...

Tips till dig som studerar på distans

Ha självdisciplin och skapa en struktur skriver Johan Fridlund som är medlem i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening. En struktur är A och O för att klara av studierna när man är hemma och det är då viktigt att kunna skärma av sig och inte börja med något annat...

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic The Swedish Perspectives 27-28 January 2021

SVERD, Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning är partner i NORDPLUS projektet How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic NPAD-2020/10169 finansierat av NordPlus Nordic Council of Ministers. SVERD var värd för det första partner mötet som...

How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives

Invitation to Online Conference 27-28th Januari 2021             Conference hosted by Swedish Association for Distance Education Name of project:  How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic Project number:  NPAD-2020/10169...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

3. EDEN Barcelona 2015

edenbarca

THE EDEN ANNUAL CONFERENCE  Barcelona 2015

Expanding Learning Scenarios Opening Out the Educational

Landscape

I den snabbt föränderliga utvecklingen av landskapet för lärande, teknik och samhälle i

allmänhet förändras oerhört snabb idag, välkomnade # EDEN15 ­ 2015 EDEN Annual

Conference över 380 delegater från 45 länder till den vackra staden Barcelona, för att

utforska utvecklingen av lärandescenarier som drivs utifrån Open Education Practices,

massiva online­format, lärande nätverk, automatiserade processer och learning analytics.

Konferensen i Barcelona arrangerades av EDEN grundarna UOC (Universitat Oberta de

Catalunya) och kombinerade firandet av värdorganisationens 20­årsjubileum med

förberedelserna inför EDEN 25­årsjubileum nästa år i Budapest.

Bland de många frågor som behandlades var nätverkslärande och öppna metoder, öppen

utbildning i alla dess former, ledarskap, förändringsstrategier för ledning och strategiskt

tänkande. Som påpekades i Powertrion keynote konversationen mellan Belinda Tynan

prorektor, The Open University, UK, Marci Powell, ordförande emerita och tidigare

ordförande USDLA och Darcy Hardy Associate Vice President, Enterprise Consulting,

Blackboard, betonades den negativa spiralen att: ingen vision ­ ingen strategi ­ ingen

förändring. Keynotetalaren Xavier Prats Monné, generaldirektör för utbildning och kultur i

Europeiska kommissionen, uppmuntrade oss att tänka på en annan typ av utbildning, och

sade att ”den verkliga utmaningen är innovation inom den offentliga förvaltningen!”

Eden årliga konferensen är mycket mer än bara en stor konferens. Det är ett årligt möte

för en dynamisk gemenskap. Som sådan strävar den efter att erbjuda en livlig,

stimulerande och mycket interaktivt forum, med deltagarna i en mängd olika

sessionsformat, från presentationer och workshops till speed dating och synergi

sessioner, de två sistnämnda fokuserar på möjligheter till nätverkande och utbyte av goda

arbetsmetoder. Ytterligare över 220 experter och praktiker från hela världen följde

plenarsammanträdena på nätet, via en live videoström. Aktiviteten i sociala medier var

särskilt aktiv i år, med konferensen hashtaggen # EDEN15 genererades över 1400 tweets

enbart på den första dagen av konferensen. Det officiella Eden Twitter­konto knäckte

således barriären på 1000 anhängare.

Bland de speciella evenemang som anordnas runt huvudkonferensen var workhopen för

internationella Editors för Educational Technology Tidskrifter.

 

I år introducerades två nya system, nämligenYoung Scholars Award och Best Practice

Initiative. De första Young Scholar Awards gavs till Daniel Puntis, Newcastle University,

Storbritannien och Lina Xue, KU Leuven, Belgien.

Best Practice utmärkelsen gick till Hanne Voldborg Andersen och Elsebeth Korsgaard

Sorensen, Aalborg Universitet, Danmark, som intressant vann även bästa Research

Paper för samma papper, ett sant tecken på kvaliteten på deras arbete och de viktiga

kopplingarna mellan forskning och praxis.

Konferensen dokumenterades flitigt:

The conference through the participants’ lense: 0 Day Storified | 1st Day

Storified | 2nd Day Storified | 3rd Day Storified

Keynote presentationer tillgängliga på Slideshare

Plenary sessionerna spelades in och är publicerade på EDEN Youtube Channel.

Programmet och book of abstracts finns att ladda ner

http://www.eden-online.org/2015_barcelona/resources.html#press

 

Förberedelserna är redan igång för EDENs 25­årsjubileums konferens som skall hållas i

Budapest, Ungern, 14­17 juni 2016.

Vid den årliga EDEN konferensen valdes två nya styrelsemedlemmar:

Diana Andone, Director of the eLearning Center at the Politehnica University of

Timisoara, Rumänien

Ebba Ossiannilsson, Vice Ordförande för Svenska Riksorganisationen för

Distansutbildning /SVERD, Sverige

Under EDEN konferensen var Sverige väl representerat med tjugofem (25) deltagare. En

gemensam lunch för den svenska delegationen anordnades under konferensen i

SVERDs regi. Flertalet höll presentationer som nedan:

Student Owned E­Portfolio P3 (Portfolio – Process – Product) Empowering Students for

Professional and Personal Development Using Systematic Reflection as a Pedagogical

Method, in the Health Guidance Program Lulea University of Technology Martin Karlsson,

Ann­Charlotte Berglund, Lulea University of Technology, Sweden (poster)

SADE ICDEON Ebba Ossiannilsson, Lund University, Ulf Sandstrom, Swedish

Association for Distance Education – SADE, Sweden (synergy workshop)

OpenSNH – Developing an OER Open Repository towards MOOC Mats Brenner,

University of Gavle, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden

E­learning via Synchronous Communication­Experiences from a learning study course in

Higher Education Eva Edman Stalbrandt, Kajsa Falkner, Stockholm University, Sweden

Teacher Expending Pen: ICT Integration in Teacher Education Programs Davoud

Masoumi, University of Gavle, Sweden

Expanding Learning Spaces in Higher Education – Understanding a HyFlex Model Marie

Leijon, Bjorn Lundgren, Malmo University, Sweden

User Perceptions on Relevance of a Learning Management System: An Evaluation of

Behavioural Intention and Usage of SciPro System at University of Rwanda Jean Claude

Byungura, Henrik Hansson, Thashmee Kharunaratne, Stockholm University, Sweden

MERIT – Manufacturing Education and Research with Information Technology Monika

Hattinger, Kristina Eriksson, University West, Sweden

Capacity Development for e­Learning – Educational Strategies at Mid Sweden University

Laura Brander, J. Ola Lindberg, Mid Sweden University, Sweden (poster)

Boldic – Open Learning Resources Online Ulf Sandstrom, Swedish Association for

Distance Education – SADE, Sweden, Torhild Slaatto, Flexible Education Norway – FuN,

Norway, Ebba Ossiannilsson, Lund University, Sweden

Empowering Learners and Educators – Video Feedback to Written Assignments Ann-
Sofie Karlsson, Tobias Ruhtenberg, University of Boras, Sweden

Ebba Ossiannilsson

V Ordförande SVERD, EDEN FELLOW, Open Education Europa FELLOW

Ossiannilsson QOOL Consultancy

Förra

Nästa

Trackbacks/Pingbacks

  1. SVERD Nytt nr 3. 2015 : SVERD – Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning - […] ordet 2. ICDE ON Nätverk med Sverd för de Nordiska och Baltiska länderna Ebba Ossiannilsson 3. Rapport från EDEN…

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This