NY

Myndighetssamverkan för kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet har fått i uppdrag via instruktionsförändringar eller i regleringsbrev att samverka i syfte att bidra...

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret - European year of skills (EYS) lanserats. I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att "att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att...

Abonnemangstjänst ska förse äldre med mat och gemenskap

Ensamhet och näringsfattig mat är förödande för åldrande människor. Därför hoppas sjuksköterskan Jamila Boccaccio att hennes koncept, som både förser äldre med trygga smaker och med digitalt umgänge, inom sju år i princip ska kunna ordineras på recept. Hennes idé...

SVERD Webbinarium: E-assessment – Digital examination med internationell utblick

Den 26 maj 2023 genomfördes ett SVERD/UHR webinar med Klaus Dieter Rossade, Open University, UK, tillika reperesentant i EADTU  Special Interest Group (SIG) on Online Assessment (2020 - 2022). Klaus Dieter Rossade gav oss internationell utblick kring både...

Mer om mikromeriter och kompetenspasset

Detta material från projektet Kompetenspasset som drivs av RISE, MYH, AF och Vinnova vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Materialet vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digitalisering, AI och framtidens arbete

”Att anpassa yrkesutbildningen för framtidens arbete” är ett av de fyra huvudteman i Cedefops projekt ”Digitalisering, AI och framtidens arbete”.

Trenden mot ökad digitalisering och automatisering på EU:s arbetsmarknader visar på ett behov av både initiala och fortsatta yrkesutbildningssystem för att anpassa och integrera digitala förändringar i mer flexibel och modern yrkesutbildningsinfrastruktur, program och läroplaner. Det behövs för att på ett adekvat sätt förbereda medborgarna för framtidens utmaningar på arbetsmarknaden.

Cedefops projekt för digitalisering, AI och framtida arbete samlar in information om i vilken utsträckning inledande yrkesutbildning men även högre och fortlöpande yrkesutbildning svarar på utmaningarna som är förknippade med införandet av automation, avancerad robotik, AI och andra Industry 4.0-teknologier i ekonomier.

Projektet fokuserar också på i vilken utsträckning yrkesutbildningssystem själva använder digital teknik för att underlätta distans- och onlineutbildning för studenter.

Läs mer här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This