NY

Rapporten Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet är släppt.

Nu är rapporten släppt som handlar om "Livslångt lärande för yrkesverksamma akademiker i alla delar av landet" skriven av utredare Kjell Nyman på uppdrag av SVERD med stöd av Universitets och högskolerådet (UHR). Releasen är genomförd på högskolekonferensen NU2024 i...

Högskolekonferensen NU2024 samlar 450 deltagare till Umeå 17-19 juni

SUHF:s nationella högskolepedagogiska konferens och sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning som går av stapeln i Umeå den 17—19 juni. Tema : Högre utbildning i och för förändring Nu finns ett praktfullt program publicerat på...

Akademi Norr konferens i Lycksele 19 juni om kompetensförsörjning i norra Sverige

Den 19 juni släpper Akdemi Norr detaljerad statistik från en omfattande kompetensrapport som visar vilka yrken som kommer ha störst rekryteringsbehov inom 2-3 år. Man har kartlagt både rekryterings- och kompetensutvecklingsbehoven över ett brett spektrum av yrken i...

Regeringen vill satsa på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik

Nya åtgärder för att stärka STEM-området Publicerad 05 juni 2024 I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera en STEM-strategi ( naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) som syftar till att Sverige ska få fler personer med gedigna kunskaper inom...

Teknik – bred förståelse och intresse hör ihop

Ny forskning presenteras av Johan Svenningsson forskare vid Linköpings Universitet som visar att bred förståelse och intresse hör ihop inom teknikämnen. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen. Det finns ett samband...
Sverd Logo

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Digitalisering, AI och framtidens arbete

”Att anpassa yrkesutbildningen för framtidens arbete” är ett av de fyra huvudteman i Cedefops projekt ”Digitalisering, AI och framtidens arbete”.

Trenden mot ökad digitalisering och automatisering på EU:s arbetsmarknader visar på ett behov av både initiala och fortsatta yrkesutbildningssystem för att anpassa och integrera digitala förändringar i mer flexibel och modern yrkesutbildningsinfrastruktur, program och läroplaner. Det behövs för att på ett adekvat sätt förbereda medborgarna för framtidens utmaningar på arbetsmarknaden.

Cedefops projekt för digitalisering, AI och framtida arbete samlar in information om i vilken utsträckning inledande yrkesutbildning men även högre och fortlöpande yrkesutbildning svarar på utmaningarna som är förknippade med införandet av automation, avancerad robotik, AI och andra Industry 4.0-teknologier i ekonomier.

Projektet fokuserar också på i vilken utsträckning yrkesutbildningssystem själva använder digital teknik för att underlätta distans- och onlineutbildning för studenter.

Läs mer här:

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This