NY

FN:s CDO: Detta krävs för att lyckas med digital transformation

Robert Opp, CDO på UNDP, driver FN:s utvecklingsprogram som syftar till att accelerera digital transformation i utvecklingsländer. För Voister berättar han vad som krävs i samspelet mellan stat och näringsliv, hur olika länder kan hjälpa varandra att bli mer effektiva...

Lärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse

Nio av tio svensklärare på högstadiet och gymnasiet är mycket oroade av elevernas bristande läsförståelse. Det visar en undersökning som Utbildningsradion låtit Demoskop göra. Utbildningsradion, UR, och Demoskop lät göra undersökningen bland 500 svensklärare i samband...

Historiskt kunskapstapp i senaste PISA

Svenska elevers kunskaper har kraftigt försämrats i matematik och läsförståelse. Dessutom syns en ökad skillnad i resultat mellan grupper av elever med olika socioekonomisk bakgrund, det visar den internationella studien PISA som mäter 15-åringars kunskaper....

Grön omställning och digitalisering i fokus när MYH gör sig redo för ny expansion

Yrkeshögskolan står inför en ny expansion. Tack vare den aviserade satsningen på utbildningsformen gör myndigheten sig nu redo att bevilja fler YH-utbildningar. Enligt Jenny Sörby, tf chef på enheten för analys och ansökan, kommer myndigheten bevilja ansökningar...

NY GD på UKÄ: Martin Norsell

Martin Norsell, ny generaldirektör på UKÄ från 1 december 2023 "Universitetskanslersämbetet har en extremt viktig roll. Själva affärsidén med det akademiska systemet – det är att hålla kvaliteten och vara trovärdiga. Alla ska kunna lita på det akademiska systemet."...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Skolforskaren om lärarnas digitala utmaningar i klassrummet

Hur används digitala läromedel i svensk skola idag? Hur bedriver man kollektiv undervisning med individanpassade verktyg? Och hur digitalt anpassade är lärarutbildningarna i Sverige? Om detta resonerar Johan Lundin, medförfattare till den nyutkomna boken Digitala läromedel i en digital skola.

Det blir en konstig dissonans om skolan ska undvika digitalisering, samtidigt som hela samhället digitaliseras.

Läs mer i Voister här

– Diskussionen om digitalisering i skolan blir ofta ganska polariserad. Som att det bara går att antingen vara för eller emot. Faktum är snarare att svenska skolar har tillgång till, och använder dagligen, digitala verktyg och lösningar. Med det som utgångspunkt vill jag och mina kollegor starta diskussionen och visa vad man gör idag, och hur användningen av digitala läromedel kan se ut, säger Johan Lundin, professor vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet (GU), och en av författarna till den nyutkomna boken Digitala läromedel i en digitaliserad skola.

Johan Lundin menar att just lärarutbildningen är, och kommer vara, en central del för att förberedda och utbilda morgondagens lärare i hur digitala verktyg och läromedel bör och kan hanteras i klassrummet.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This