NY

Omsorgsforskaren: ”Mer ömsesidighet i tekniken för äldre och deras anhöriga behövs”

Anhöriga är oumbärliga för att den äldre generationen ska lyckas ställa om till digitala verktyg och hjälpmedel. Samtidigt finns det en förlegad syn på äldre att de bara ska bli hjälpta och inte själva kan bidra. Därför måste kommande omsorgsstrategier bli mer...

SVERDs höstkonferens 22 september 2023

SVERDs höstkonferens 22 september 2023 samlade drygt 35 deltgere online och drygt ett femtitl var anmälda till konferensen. Temat var European Year of Skils. Se info o program här Här kan du se presentationerna från dagen och fler kommer under hand Anders Ljungberg;...

Fler elever behöver klara av skolan

– Anders Palm, enhetschef på Skolverket. skriver i ett pressmeddelande (2023.09.28) att: Vi kan konstatera att slutbetygen i årskurs 9 ligger på ungefär samma nivå som i fjol. Det här innebär att av de drygt 120 700 elever som gick ut nian i våras saknade drygt 17 900...

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet. – För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella...

Ny generaldirektör för UKÄ

Regeringen har i dag beslutat att anställa Martin Norsell som generaldirektör och chef för Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Han påbörjar sin anställning den 1 december 2023. – Jag är mycket glad att Martin Norsell har tackat ja till att bli generaldirektör för UKÄ....

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Det europeiska kompetensåret – European year of skills – handlar om vuxnas lärande

Den 9 maj har det europeiska kompetensåret – European year of skills (EYS) lanserats.
I ett öppningsmeddelande riktat till publiken upprepade president Ursula von der Leyen att ”att investera i utbildning är inte bara det rätta att göra, utan det är det smarta att göra!”.

European year of skills (EYS )är en del av Europas strävan att hänga med i den tekniska förändringen och att ge rätt kompetens till arbetskraften. Det är inte av en slump att uppropet understryker det avgörande behovet av gröna och digitala färdigheter under de kommande åren.

Arbetsmarkanden utvecklas och nya färdigheter beövs för de jobb som kommer att dyka upp inom en snar framtid.

Även om det var tydligt att huvudfokus för EYS inte bara ligger på utbildning eller lärande utan snarare på att bevilja arbetsmarknadsdeltagande genom kompetensutveckling, är målgruppen för denna massiva åtgärd onekligen den vuxna befolkningen:

EU strävar efter att hjälpa till att övervinna arbetsmarknadens utmaningar.

Om du vill lära dig mer om de aktiviteter som planeras för EYS, se till att hoppa in på den officiella webbplatsen:

https://year-of-skills.europa.eu/index_en

Där kan du hitta träningsmöjligheter, evenemang och all möjlig information för att få dig uppdaterad med detta spännande år och dess verksamhet.

Läs mer här: https://epale.ec.europa.eu/en/content/european-year-skills-all-about-adult-learning

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This