NY

UNESCO OER Rekommendation. Svenska Regeringens svar Februari 2023

Generalkonferensen för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO), som sammanträder i Paris den 12–27 november 2019, vid dess 40:e session. Läs mer här Medlemsländerna har just nu svarat efter fyra års implementeringsarbeten. Se Sveriges svar här...

Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll?

Igår den 7 februari 2023 presenterade OECD Direktör Andreas Schleicher rapport om Mångfald, jämlikhet och inkludering i utbildning: vad är det och varför spelar det någon roll? https://www.oecd.org/coronavirus/en/education-equity Se inspelningen här Demografiska...

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023

Professor Neil Fassina, President ICDE talar på SVERDs vårkonferens den 10 mars 2023. Professor Neil Fassina, President ICDE är också keynote på ICDE och Innland Norges biannual koncerns om Livslångt lärande Lillehammer Lifelong Learning 2023 Professor Neil Fassina,...

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält 2022 var Martin Howe i Borlänge kommun...

Bibli­o­te­ken kan göra allmän­he­ten delak­tig i forsk­ning­en

Svenska bibliotek ska bidra till kunskapsförmedling och främja vetenskaplig bildning. Internationellt finns många goda exempel på hur bibliotek kan göra allmänheten delaktig i forskningsprocessen. De visar hur även svenska bibliotek skulle kunna bli en arena där...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

OEW22

Idag den 7 mars inleddes den årliga OEW22. Konferensen arrangeras av OE Global och året konferens är 7-11 mars 2022. Konferensen hålls alltid i början av mars. Konferensen är online och självreglerande. SVERDs V ordförande ger fyra sessioner under veckan, varav ett av dem är om How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic, där SVERD är partner. Denna session är den 10 mars 2022 kl 14.00. Se hela programmet här

Two Nordplus Adult projects NPAD-2020/10169: How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic? and NPAD-2021/10187: Digital support, train the trainers will be discussed.

A summary of the projects
Both projects address guidelines for training the trainers to help seniors facilitate daily life in the digital world, funded by the Nordic Council of Ministers. The first project was organized within the project period 09/2020-08/2021 and the second will start in September 2021 and end in December 2023. Both projects are coordinated by the Summer University of Jyväskylä, Finland, the other partners are from Lithuania, Norway, and Sweden.

The aim of the projects are to strengthen and develop cooperation between the Nordic countries and the Baltic region in the field of lifelong learning for seniors, as well as to learn and exchange ideas for teaching digital skills to seniors in different countries.

An annual celebration, Open Education Week (OE Week) is an opportunity for actively sharing and learning about the latest achievements in Open Education worldwide.

Open Education Week was launched in 2012 by Open Education Global as a collaborative, community-built open forum. Every year OE Week raises awareness and highlights innovative open education successes worldwide. OE Week provides practitioners, educators, and students with an opportunity to build a greater understanding of open educational practices and be inspired by the wonderful work being developed by the community around the world.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Share This