NY

Nu får AI djupare förståelse för mänskligt beteende

På Örebro universitet pågår forskning om hur AI ska få en bättre förståelse för människor och på så sätt kunna förutse våra behov. Detta sker genom en ny tvärvetenskaplig metod som översätter mänskligt beteende och integrerar det i AI-teknologi tidigt i...

Anmälan är öppen till SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024

SVERD Online Vårkonferens 15 mars 2024 SVERD Online Vårkonferens 2024; Ny kompetens på flexibla sätt  Programmet är under uppbyggnad och kommer att handla om samverkan högskola och vuxenutbildning. Anmälan till vårkonferensen i ZOOM 15/3 kl 13.00-16.00 som är fri sker...

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka...

Diggs plan för smartare digital infrastruktur 2024

Digg har fyra nya tjänster på gång under 2024 som samtliga ska bidra till en mer sammanhållen, offentlig digital infrastruktur. Viktoria Hagelstedt, avdelningschef för samordning och datadelning på Digg, förklarar vilka områden som berörs och varför tjänsterna är...

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna för digital inkludering

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att föreslå insatser för att öka andelen individer som är digitalt inkluderade, dvs. individer som använder digitala tjänster. Läs mer här Ladda ner: Uppdrag till Post- och telestyrelsen att öka förutsättningarna...

Sverdnytt

E-tidning

Bli medlem

Skriv upp dig idag

Bli medlem

Skriv upp dig idag

OEW22

Idag den 7 mars inleddes den årliga OEW22. Konferensen arrangeras av OE Global och året konferens är 7-11 mars 2022. Konferensen hålls alltid i början av mars. Konferensen är online och självreglerande. SVERDs V ordförande ger fyra sessioner under veckan, varav ett av dem är om How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic, där SVERD är partner. Denna session är den 10 mars 2022 kl 14.00. Se hela programmet här

Two Nordplus Adult projects NPAD-2020/10169: How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic? and NPAD-2021/10187: Digital support, train the trainers will be discussed.

A summary of the projects
Both projects address guidelines for training the trainers to help seniors facilitate daily life in the digital world, funded by the Nordic Council of Ministers. The first project was organized within the project period 09/2020-08/2021 and the second will start in September 2021 and end in December 2023. Both projects are coordinated by the Summer University of Jyväskylä, Finland, the other partners are from Lithuania, Norway, and Sweden.

The aim of the projects are to strengthen and develop cooperation between the Nordic countries and the Baltic region in the field of lifelong learning for seniors, as well as to learn and exchange ideas for teaching digital skills to seniors in different countries.

An annual celebration, Open Education Week (OE Week) is an opportunity for actively sharing and learning about the latest achievements in Open Education worldwide.

Open Education Week was launched in 2012 by Open Education Global as a collaborative, community-built open forum. Every year OE Week raises awareness and highlights innovative open education successes worldwide. OE Week provides practitioners, educators, and students with an opportunity to build a greater understanding of open educational practices and be inspired by the wonderful work being developed by the community around the world.

Förra

Nästa

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Share This